Skip to Content

catepgory

Kategori: Debat

Kronik: Kan man ændre på kønsskemaer?

Den 8. marts kommer der internationalt fokus på kvinders stilling i verden med Kvindernes Internationale Kampdag. I det følgende giver RUST en forklaring på, hvorfor ligestilling bør måles på de tanker, der knytter sig til ligestillingsbegrebet  Read more »

En ”helt almindelig” mandag morgen

Postfaktuel nyhedsformidling er efterhånden blevet et mantra, som medieforbrugerne (os) blindt affinder sig med, endda med den største selvfølgelighedsfølelse, som var vi virtuelle robotter med digitale hjerner hevet ud af en fordums tids utopisk science fiction film. 
  Read more »

Kronik: En dialog er ikke en dialog, hvis der kun er én, der taler

Når man sender en jobansøgning afsted, er det nærmere undtagelsen end reglen, at man får svar tilbage fra jobudbyderen. Der eksisterer et uligevægtigt forhold mellem de to parter.   Read more »

Er pendlerproblemer luksusproblemer?

Når de studerende, der pendler til deres studie, føler sig pressede af prisstigningerne, er det så i virkeligheden, fordi de ikke kan se det i et større perspektiv? RUST tager pendlerproblemet op til debat.   Read more »

Kan DU føle pendlerpresset?

De voldsomme prisstigninger på DSB’s Ungdomskort har tvunget en række studerende til at genoverveje pendlertilværelsen.  Det gælder også dem, der begynder på en kandidatuddannelse i forlængelse af deres bacheloruddannelse, og det er der mange, der ikke er klar over.  Read more »