Skip to Content

author

Andreas Munk Jensen

Tre gode grunde: Derfor skal du stemme til uni-valget

I år er der universitetsvalg. Og hvad så? Det er der jo hvert år. Det kan vel ikke betyde så meget … Det er jo bare universitetet?

Ovenstående er et citat, jeg stødte på for ikke alt for længe siden. Og det ærgrer mig, at vi som studenterforening ikke har formået at formidle, hvorfor universitetsvalget har så afgørende betydning. Det vil jeg forsøge at råde bod på her:

1. Ingen indvalgte – ingen forbedringer

Uden studienævnene ville vores uddannelser fungere som en uddateret produktpakke fra Microsoft. Ingen relevans og dårligt sammenhængende funktioner.

Andreas Munk Jensen, Formand for Syddanske Studerende

Andreas Munk Jensen, Formand for Syddanske Studerende

Studienævnene er vores uddannelsers ekspertog brugerpaneler. Det er her, debatten står, når en åndeligt, vildfaren underviser kommer til at foreslå eksamensformer, der er mere tidsbesparende end kvalitetsstyrkende. Det er her, retningen bliver lagt for fagbeskrivelser, dispensations-ansøgninger og regler omkring udlandsophold. Og så er kun få ansvarsområder nævnt.

På samme måde, som der er studienævn, der forandrer vores hverdag på universitetet, er der også andre råd og nævn på SDU. Kort sagt kan det siges, at hvis der ikke havde været nogen studerende disse steder, så var der aldrig blevet satset strategisk på at sætte de studerende i centrum og dermed afsat 40 mio. udelukkende til at forbedre universitetet for studerende.

2. Ingen indvalgte – intet studieliv

Dette udsagn er selvfølgelig at presse citronen. Men tænk over det: Nedenunder, SDU Fitness, Semesterstartsfesten og en række andre aktiviteter enten faciliteres, eller er blevet facilliteret af indvalgte studenterpolitikere. Nuværende bestyrelsesmedlem Simon Damkjær Olesen var en afgørende spiller i oprettelsen af Nedenunder, Syddanske Studerendes næstformand er siddende bestyrelsesformand for SDU Fitness, og semesterstartsfestens udvidelse blev muliggjort af en underskudsgaranti, udstedt af universitetet til den studenterforening, de til daglig arbejder så tæt sammen med om at forbedre universitetet. Samtidig spiller indvalgte en vigtig rolle i diverse udvalg, såsom kantineudvalget, hvor Starbucks, aftensåbent og lignende tiltag blev sikret i foråret.

3. Ingen indvalgte – ingen repræsentation

Udover at repræsentere de studerende på SDU repræsenterer vores indvalgte også de syddanske studerende nationalt gennem landsorganisationen Danske Studerendes Fællesråd. Som den seneste tids overskrifter også har vist, er det ikke kun beslutninger på SDU, der påvirker vores studietid. Det er i høj grad også beslutninger truffet på Christiansborg, der styrer vores hverdag. Af samme årsag er det afgørende, at vores stemme høres her. Dette sker gennem vores indvalgtes engagement og arbejde i Danske Studerendes Fællesråd. Ingen stemmer, ingen legitimet.

Med andre ord er studenterrepræsentanterne ved SDU af afgørende betydning for at sikre det gode studieliv for alle os studerende. Deres arbejde skaber resultater. Nogle synlige, nogle minde synlige.

Men én gang om året behøver vores repræsentanter alle de studerendes hjælp. Det er til universitetsvalget. Den 25.-26. november er det op til jer at give jeres stemme til dem, som I ønsker skal repræsentere jer. Det er den dag, I kan vise, at I bakker op om studenterinddragelse og studieliv. Det er den dag, I kan vise jeres repræsentanter, at deres arbejde er påskønnet.

Det kræver blot, at du klikker dig ind på selvbetjeningen og finder dine kandidater.

Så husk at stemme til universitetsvalget!

Kvalitet – et spørgsmål om sociale kontrakter

KLUMME: I løbet af oktober forventes det, at ministeriets kvalitets-kommission kommer med deres perspektiv på, hvad kvalitet er. Set i lyset af deres første rapport, med ideer som 4 år lange bachelorer, 1 års lange kandidater, begrænset optag på kandidaterne og lukning af små uddannelser, kan man kun vente spændt. Det kan med al tydelighed gå mange veje. Èn ting er dog sikkert; der vil være meget at tage fat i.

Først og fremmest er det sandsynligt, at udvalget vil bruge taletiden til at sende en bedsk bemærkning i retning af os studerende og vores arbejdsindsats. Det er sandsynligt, at vi vil få besked på, at det at studere bør tilsvare et fuldtidsjob. Den holdning kan man jo svært fortænke dem i. Det er dog vigtigt, for ikke at sige afgørende, at udvalget ikke lader en sådan bemærkning stå alene, men lader den følge af radikale forbedringsforslag til vores uddannelser, så deres relevans for såvel arbejdsmarkedet som for os studerende styrkes.

Så længe vi kan se, at frivilligt arbejde, studiejobs, eller lignende i højere grad giver os det, vi selv vurderer, udvikler os bedst, vil undervisning og akademiske tekster fortsat blive nedprioriteret.

Dernæst bliver det interessant at se, om udvalget vil kommentere på pædagogikken, der hersker på universiteterne. Det er næsten forventeligt, at de vil – og også påkrævet. For kvalitet i uddannelse hænger unægteligt sammen med kvalitet i pædagogik. Men givet udvalgets sammensætning er det desværre svært at forestille sig, at udvalget skulle have den fornødne ekspertise til at retfærdiggøre sin egen indflydelse på ministerens fremtidige beslutninger. I Syddanske Studerende håber vi derfor, at udvalgets anbefalinger vil blive taget som indspark til debat og ikke indspark til reformer og ministeriel detailstyring.

De danske universiteter har nemlig brug for en langt større frihed, end hvad styrelsen den seneste tid har lagt op til. Vi har brug for frirum til at skabe de forbedringer, der giver mening på netop vores universitet. Som repræsentanter for Syddanske Studerende sidder vi dagligt til møder med universitetet. Her er sikringen af kvalitet og forbedrede studieliv på dagsordenen. Der diskuteres optagelseskriterier, elite-programmer, studieordninger og senest, desværre, implementering af fremdriftsreformen. Netop dette sidste arbejdsområde viser med al tydelighed en lektie, som ministeren snart burde have lært;

Arbejdet med at forbedre vores uddannelser er langt større og en langt mere kompleks opgave, end hvad der kan styres fra centralt hold.

Udviklingen af vores uddannelser og universitet ligger dog heldigvis stadig mest i vores egne hænder.
Af samme årsag er det med glæde, at vi ser frem til dette års universitetsvalg i november, hvor vi skal indvælge næste års studenterpolitikere. Vi opfordrer alle til at stemme og derved vise hinanden, såvel som resten af universitetet, at vi vil vores uddannelser. At vi vil vores fremtid.

Med disse ord skal slutteligt lyde en opfordring til alle om at involvere sig og kontakte os, hvis lysten til at forandre universitetet trænger sig på. Nye meninger og perspektiver er altid velkomne og påskønt i Syddanske Studerende.

Studiestart 2014: Højere, vildere

KLUMME: Studiestarten er over os, og den klassiske studiestart, som vi har kendt i mange år, har ændret sig markant. Det er forandringer, der uden tvivl vil sætte sit præg på dine oplevelser de kommende måneder.

Den første store ændring er det nye kodeks for indtag af alkohol og rusmidler ved studiestarten. Vi har længe arbejdet på at få ophævet det alkoholforbud, som har været indført på nogle fakulteter. I samarbejde med universitetets ledelse, har vi sat rammerne for en studiestart, hvor vi som studerende i høj grad selv skal være med til at tage teten. Vores tutorer har derfor diskuteret god alkohol-kultur med hinanden og studieledere, for at kunne bevare de studenterdrevne rusture.

Andreas Munk Jensen, Formand for Syddanske Studerende

Andreas Munk Jensen, Formand for Syddanske Studerende

Vi er nødt til at tage initiativ og vise den modenhed, vi påberåber os og gå forrest, når en god studiekultur skal defineres og realiseres. Vi har nemlig ikke kæmpet for ophævelsen af alkohol-forbuddene, så introture på SDU fremover kan bestå af tåbeligheder, som nøgenkæder og druk fra morgen til aften. Vi har kæmpet for ophævelsen af alkohol-forbuddene, så vores introture kan vise universitetslivet for det, det er; en oplevelse for livet, der byder på faglig udfordring og inspiration, såvel som sociale arrangementer, hvor fester og alkohol for de fleste er naturlige elementer.

For at fejre arbejdets succes, har vi i år gjort en ekstra indsats for at give jer landets fedeste semesterstartsfest. Festen er derfor i år vokset betragteligt, så hovedscenen nu er rykket udenfor – vi skal ikke gå ned på plads, når Morten Breum og Suspekt slår sig løs!

Den anden store ændring i år er Karrusel, Odenses svar på Distortion. Før har Odense afholdt en studiestartsfest, men i år udvides denne til en dagelang gadefest. Alle vil her kunne møde en masse nye mennesker og hygge sig med dem, som man kender i forvejen. Samtidig husker vi, at Odense vil os studerende.

Som repræsentanter for de studerende ved Syddansk Universitet er det slående, hvor ofte vi som studenterorganisation oplever at kommunen forsøger at inddrage os, samt forme byen så den lever op til vores forventninger til en dansk storby. Processen med at udvikle Odense fra en stor by til en storby er ikke slut endnu. Og der er stadig lang vej. Men vi må erkende, at uden vores støtte og engagement som studerende og fremtidige arbejdstagere eller iværksættere, så er vejen dertil noget længere.

Vi opfordrer derfor alle til aktivt at involvere sig i sit lokalområde – om det er gennem relevante studiejobs, der bringer vækst til virksomheder; aktiv deltagelse i selv de mest praksis-forladte forelæsningstimer; eller engagement i foreninger, start-up miljøer eller noget helt andet, så søg udfordringen og grib chancen.

Vores tid vil aldrig være bedre investeret, end når vi bruger den til at udvikle os selv og vores samfund.  

Af samme årsag føler jeg, det er vigtigt allerede nu at minde om efterårets universitetsvalg. Til november afholdes det årlige valg til studienævnene og det biårlige valg til akademisk råd, universitetsråd, og SDUs bestyrelse. Alle er tillidshverv, der udvikler universitet og udfordrer den valgte. Det kræver engagerede studerende og bred opbakning hos stemmeskaren. Jeg opfordrer derfor alle til at overveje sin plads i forhold til dette års valg; Hvem skal jeg stemme på? Hvad ønsker jeg mig af min kandidat? Skal jeg måske selv være en kandidat? Og i så fald til hvad? Er det sidste tilfældet, så er vi i Syddanske Studerende altid klar til at hjælpe dig på vej. Så tøv ikke med at kontakte os, vi er her for at varetage dine interesser.

Jeg kan personligt altid kontaktes på formand@syddanskestuderende.dk eller på telefon 2840 0605. Jeg vil med glæde tale med dig om dine muligheder for at bidrage til forandring på SDU og i Odense.

Har vi for meget ferie?

FOrmand.jpeg

Formand for Syddanske Studerende,
Andreas Munk Jensen, formand@syddanskestuderende.dk

FERIE

Det er ikke længe siden at debatten om os, studerende, og vores ferier var oppe at vende. Men debatten var lidt atypisk. Det var nemlig Danske Studerendes Fællesråd, der meldte ud, at vi studerende har for meget ferie. Resultatet var anerkendende klap fra ministeren og en vis enighed fra nogle studerende – og en vis vrede fra andre. Så hvad gør man så? Hvad skal vi gøre på SDU?

Personligt mener jeg, at løsningen ligger det samme sted, som det meste andet. Nemlig i den enkeltes frie valg. Jeg mener, at universitetet skal give os mulighed for at styrke vores faglighed efter egne behov og præferencer til rådighed. For netop denne frihed i uddannelse og fagligprofil er, hvad fremtidens universitet kommer til at mangle, som følge af fremdriftsreformens rigide kontrolsystemer.

Universitetet skal…

Universitetet skal udvikle sommerkurser, der frit kan følges af interesserede studerende. Som del af et udvidet studieforløb eller som kompensation for et dumpet fag.

Universitet skal rette en særlig indsats mod skabelsen af praktikpladser, studiejobs og studie-projekter, som er tilgængelige for studerende henover sommeren. På den måde får både vi studerende og det omkringliggende erhvervsliv en enestående mulighed for at bidrage til gensidig vækst.

Universitetet skal fortsætte den gode linje, der er lagt med ændringen af vores optagelsesprocedurer og fortsat fokusere på at hele de studerende. Dermed kan vi også investere yderligere i uddannelsesmuligheder, der matcher den visionære måde, hvorpå vi nu optager nye studerende. Ligesom at fokus i optagelsesprocedurerne nu er på det samlede menneske, skal fokus i uddannelserne også være det. Dette mener jeg, vi opnår ved udvidelsen af sommertilbud til de ambitiøse studerende. Sommertilbud, der udfordrer vores evner til at omsætte teori til praksis; tilbud, der bidrager til at kvalificere diskussionerne, der finder sted i undervisernes teori-tunge lektioner; tilbud, der gør vores sommerferie både mere spændende og produktiv. Tilbud der gør vores sommerferie rig på oplevelser.

Kan det virkelig passe?

Ny kantine, ny rektor og ren idioti

 

FOrmand.jpeg

Formand for Syddanske Studerende,
Andreas Munk Jensen, formand@syddanskestuderende.dk

 

Hvis der er en ting, jeg har spurgt mig selv om på det sidste, så er det netop spørgsmålet: ”Kan det virkelig passe?” Dette kunne være indledningen til en svada om mit personlige liv, men det skal jeg spare jer for. Jeg vil derimod forsøge at besvare spørgsmålene; Kan det virkelig passe, at vi skal have den samme kantine igen? Kan det virkelig passe, at projektet, De studerende i centrum, rent faktisk gør en forskel? Og sidst men ikke mindst; kan det virkelig passe, at vi skal bukke nakken for kommissioners håbløse idioti?

Kan det virkelig passe, at vi skal have den samme kantine igen?
Efter selv at have siddet i udvalget, der traf beslutningen, og bakket op om den, føler jeg også, at jeg må redegøre for præcis hvorfor, beslutningen landede på Eurest. Først og fremmest skal det understreges, at Eurest ikke blev valgt, fordi ”de var de billigste” – for det var de ikke. Eurest blev derimod valgt, fordi deres tilbud var overordentlig inspirerende og ambitiøst (jf. artiklen Nyt studiemiljø med food truck, pop-ups og Starbucks). Til de, der lige som jeg, stadig forholder sig kritisk og spørger sig selv, ”hvorfor har de så ikke gjort det noget før?” kan jeg kun komme med et nedslående, kedeligt svar; det skyldes en kontraktmæssig teknikalitet…

Den gamle kontrakt, hvorunder kantinen blev drevet, var simpelthen alt, alt for firkantet og tillod ingen nyudvikling. Med det nye udbud er der endelig gjort op med dette, og Eurest har i sit tilbud forpligtet sig på at være fleksible og konstant nyudviklende. Så JA, det kan passe, at vi skal have den samme kantine – men under ny kontrakt. Nu er det blot op til os at holde dem op på deres løfter.

Kan det virkelig passe, at projektet, De studerende i centrum, gør en forskel?

Nogle gange er strategier ikke andet end en række pæne ord. Organisationer, der gerne vil lade som om, de gør noget, men rent faktisk forsømmer. Det mener jeg absolut ikke er tilfældet med projektet De Studerende i Centrum. Projektet har givet os en sparringspartner i transformationen af SDU fra en sovende kæmpe til en kæmpe, der nu aktivt forsøger at forvandle sine processer og institutioner. For at give et eksemplarisk og aktuelt eksempel på dette, vil jeg blot henvise til vores netop afsluttede kantine-udbud, hvor vi studerende, på lige fod med universitetets ledelse, vurderede og forhandlede med tilbudsgiverne.
JA, projektet De studerende i centrum gør en kæmpe forskel, og der skal lyde en kraftig opfordring til vores nye rektor, som allerede har vist sig som de studerendes mand. Fortsæt det gode initiativ, som en stærkt forankret del af fremtidens SDU.

Kan det virkelig passe, at vi skal bukke nakken for kommissioners håbløse idioti?

Af alle de spørgsmål jeg stiller, er der kun ét, der fortjener et rungende nej. NEJ, det kan ikke passe. Det kan ikke være rigtigt, at vi på universiteterne skal lade os styre af afkoblede kommissioner, for hvem uddannelseskvalitet kan reduceres til et simpelt beskæftigelsestaxameter.
Som alle er bekendt med, lykkedes Regeringen i vinters med sin håbløse fremdriftsreform – at vedtage en reformering af universitetssystemet. Hvad færre ved, er, at denne ikke blot fik os studerende til at hæve vores stemmer, men også underviserne og universitetsledelserne rundt omkring i landet følte sig nødsagede til at kommentere på dumheden i reformen. Nok var deres stemmer ikke så tydelige i den offentlige debat som de studerendes. Men alt det, de ikke sagde i den offentlige debat, har vi hørt ytret i mødelokaler under arbejdet med implementeringen af selvsamme reform. Så NEJ, vi skal ikke lade kvaliteten i vores uddannelser blive ofret for endnu en af disse afkoblede kommissioners håbløse idioti.

 

Meld dig ind i Syddanske Studerende i dag og vær med i arbejdet med kvalitetssikringen af vores uddannelser.