Campusleder Astrid Jensen fortæller, at SDU Slagelse skiller sig ud fra andre campusser og universiteter ved, at de er i tæt samarbejde med samfundet omkring sig. Det gælder både gymnasierne og virksomhederne.  

Campus Slagelse er den af Syddansk Universitets afdelinger, der ligger på Sjælland, og hovedvægten af de studerende kommer også fra København eller Sjællandsområdet. Historisk set søgte man til Slagelse, hvis man ikke kunne komme ind på sin uddannelse i København, men det er en profil, som SDU Slagelse har brudt med. Nu er det sådan, at hovedparten af de studerende aktivt har valgt SDU Slagelse som deres førsteprioritet. Det er der ifølge campusleder Astrid Jensen flere grunde til.    

Case-arbejde 

SDU Slagelse er en fusion fra det, der tidligere hed Handelshøjskolen Slagelse, som havde samme opbygning som CBS inden for sprog og kommunikation. SDU Slagelse har altså samme erhvervsrettethed: De rækker ud til erhvervsmarkedet gennem den business-profil, de har.  

Den kommer blandt andet til udtryk på den måde, som de studerende arbejder med cases på.  

På første semester er der en studiestartscase.  

”Den bliver lavet i samarbejde med Slagelse Musikhus. hvor vores studerende i to dage arbejder på en case med støtte fra de faglige vejledere og tutorer,” fortæller Astrid Jensen.  

Casen kan for eksempel være, hvordan man får universitetet til at arbejde bedre sammen med Slagelse Musikhus. De forslag, som de studerende kommer med, bliver efterfølgende implementeret i virksomhedernes strategi. 

I starten af februar afvikledes desuden en case-camp for andet semester, hvor alle 2. semesterstuderende og 4. semesterstuderende med understøttelse af studentermedhjælpere og faglige vejledere arbejdede med en case fra Danske Bank og Business Slagelse. De studerende blev præsenteret for virksomhederne, som fortalte, hvem de var, og hvad deres problemstilling var. Derefter præsenterede underviserne nogle teorier eller gode metoder, som de studerende kunne bruge til at komme i gang. Derefter blev de ellers bare kastet ud i at løse problemstillingerne. Tilmed også med mulighed for at spørge repræsentanterne fra Danske Bank og Business Slagelse. Dagen efter præsenterede de studerende deres idé efter et oplæg om, hvordan man bedst pitcher sin idé. De studerende, der pitchede den bedste idé, fik en præmie fra virksomhederne.   

Det tætte samarbejde  

Det er altså blandt andet dette tætte samarbejde med erhvervslivet, som SDU Slagelse brander sig på.  

”Vi lavede for nyligt en case-aktivitet for gymnasieeleverne fra 2.g i Slagelse, hvor de var her en hel dag med en virksomhed og nogle undervisere. Problemstillingen var, hvad man kunne gøre for at lokke de yngre til Slagelse,” fortæller Astrid Jensen.  

Arrangementer som disse bliver afholdt et par gange om året, så de potentielt kommende studerendekan lære SDU Slagelse bedre at kende og omvendt. Og det, der er særligt vigtigt, er, at SDU Slagelse viser en profil, der oser af et tæt samarbejde med samfundet omkring sig. Det gælder altså både gymnasieeleverne, men også virksomhederne. 

Venner med underviserne  

En anden ting, der ifølge Astrid Jensen gør SDU Slagelse speciel, er, at underviserne er tættere på de studerende.  

”Vi har et ry for, at der er tætte forhold mellem underviserne og de studerende, og det er noget af det, der er forskellen ved at være en lille campus frem for en stor campus. Det hører vi de fleste af vores studerende være glade for. De kender hinanden, og relationen er mindre formel,” udtaler Astrid Jensen. 

Tilflytning er svært  

Men selvom de studerende melder ud, at de er glade for de tilbud, som Campus Slagelse udbyder, så er det alligevel en udfordring at få de studerende til at flytte til byen. SDU Slagelse kører et samarbejde med Slagelse Kommune, erhvervslivet og Professionshøjskolen Absalon om at lave nogle samarbejder på tværs, der kan få de studerende til at få øje på, at der er et liv med både studiejobs og bosætning i Slagelse Kommune. Så man behøver ikke at pendle ud efter kl. 14.15.   

”Men vi er bare nødt til at erkende, at hvis du bor i Valby eller på Frederiksberg, så vælger du ikke at flytte til Slagelse,” siger Astrid Jensen.  

Det er nemlig ganske let for de studerende at pendle frem og tilbage, når Campus Slagelse ligger lige ved togstationen.  

Imidlertid er man i gang med at bygge flere studieboliger i Slagelse Kommune, der i sin favorable pris og beliggenhed måske kan gøre det mere attraktivt for de studerende at bosætte sig i Slagelse frem for at pendle ud efter kl. 14.15. 

Profilerer Odense  

Til gengæld har SDU Slagelse haft større succes med at få de studerende til at tage deres kandidat på SDU Odense frem for i København de seneste år.  

SDU Slagelse har nemlig ikke selv en kandidatordning, så derfor forsøger de at profilere Odense.  

”De studerende har jo et retskrav på koblingen til Odense, så vi prøver at skabe bedre opmærksomhed omkring den vej. Og nu det i hvert fald halvdelen af et helt hold, der kigger på Odense som en mulighed, hvor det før kun var 1-2 personer, der gjorde det samme,” fortæller Astrid Jensen.  

Men samtidig gør de mange kontanter til virksomhederne, at de bachelorstuderende også har mulighed for at stoppe, efter de har afsluttet deres bachelor og er kommet ud på arbejdsmarkedet.  

Nyt campusområde  

Udviklingen står da heller ikke stille på SDU Slagelses fysiske udtryk. Man er i gang med at planlægge et nyt campusområde.  

”Tanken er, at der skal komme en bro henover banegården og derovre en ny bygning, som Professionshøjskolen Absalon er i gang med at arbejde på. I løbet af de næste to år bliver hele det her område udbygget, så der kommer omkring 2000 studerende flere herned,” forklarer Astrid Jensen.  

Det bliver altså et stort campusområde, hvilket bliver noget nyt, eftersom SDU Slagelse indtil nu har haft de studerende meget spredt ud over campusbygningerne. Derudover kommer der også flere grønne områder samt en sti med træer, som gerne skal føre helt ned til skoven.  

”Og så kommer der også lidt liv i stationsbygningen med et bageri og en café her til foråret, så der er lidt at komme efter,” tilføjer Astrid Jensen.  

The following two tabs change content below.

Anni Møllemand

Chefredaktør på RUST. Studerer Ba. Journalistik. Skriver overvejende kritisk og dybdeborende stof, der lægger op til debat. Derudover er jeg redaktør på Beton TV og fungerer dermed som kommunikationsrør mellem studentermedierne.