På spørgsmålet, ”hvad er det, at studenterforeningen kan?”, lyder svaret fra Syddanske Studerendes nye formand, Stine Maach, således: ”Den kan det, vi ønsker, at den skal kunne. Og det er rigtig meget!”

Da Syddanske Studerendes tidligere formand, André Shamoun, valgte at takke af, skulle der ikke megen betænkningstid til, før Stina Maach valgte at tage udfordringen op. ”Jeg havde aldrig set mig selv som formand, men den lå lige til højrebenet. Jeg havde været næstfomand, jeg havde involveret mig meget i foreningen… Der var flere, der sagde: Det skal du da gøre, Stine. Det skulle jeg jo så,” siger hun med et smil.

Syddanske Studerende er en forening med forskellige fokusområder og opgaver, afhængigt af hvilken tid det er på året, hvad der er aktuelt, og hvad behovet hos de studerende er.

I kølvandet på Studiemiljøundersøgelsen 2017 har det ligget studenterforeningen meget på sinde at sætte ind over for studerendes ensomhed, da mere end hver tiende er berørt af den problemstilling: ”Vi arbejder for de studerende og for, at det skal være fedt at være studerende. Det skal være fedt for alle,” fastslår Stine Maach. De har bl.a. overvejet at lave nogle arrangementer uden for fredagsbaren, hvor et bud på et alternativ til øllen kunne være et godt, gammeldags brætspil.

”Syddanske Studerende, siger du? Hvem er de?”

Stine Maach ærgrer sig over, at de studerendes kendskab til Syddanske Studerende som forening kan ligge på et lille sted. De lægger sig ellers i selen for at være synlige for nye studerende og allerede i introdagene oplyse om, hvem de er, hvad deres arbejde består i, og hvad de kan være behjælpelige med, fortæller hun. Men tilsyneladende ryger budskabet ind ad det ene øre og ud ad det andet. Den nye formand peger på, at de studerende hurtigt mister overblikket og drukner i al den information og alle de indtryk, de får. Desuden har Fremdriftsreformens indtog medført et ekstra pres, som afholder de studerende fra at engagere sig i studenterforeningen og prioritere frivilligt- og foreningsarbejde generelt.

Samarbejde med SDU er alfa og omega

Syddanske Studerende har et godt forhold til rektoratet og flere nøglepersoner på Syddansk Universitet Odense. Som studenterforening bakker de bl.a. op om universitetets øgede fokus på internationalisering og vil gerne være med til at skabe nogle gode forudsætninger for, at studerende kan tage et udlandsophold.

Stine Maach begyndte at studere Statskundskab med en drøm om udveksling på 5. Semester, men hendes forhåbninger blev manet i jorden. Det kunne først lade sig gøre på kandidaten, lød beskeden. ”Studienævnet på de enkelte studier burde sætte sig sammen og finde ud af, om de kan ændre på uddannelsernes opbygning på bachelorniveau,” påpeger formanden og tilføjer, at projektlederen, som står for internationaliseringen, reagerede positivt på forslaget til et møde.

På trods af det gode forhold Syddanske Studerende og SDU imellem, så efterspørger Stine Maach en større indsats fra universitetets side i forhold til at reklamere på deres hjemmeside, deres skærme eller roll-ups, når netop valget til Studienævnet løber af stablen. Det er primært studenterforeningen, som påtager sig ansvaret for at gøre opmærksom på det i videst muligt omfang, men ressourcerne er begrænsede og i sidste ende bliver konsekvensen, at de studerende ikke benytter den stemme, de har.

Derudover er det ligeledes et problem, at de studerende ligner et spørgsmålstegn, når Syddanske Studerende spørger ind til, hvorvidt de selv kunne have mod på at stille op som kandidat til Studienævnsvalget, mener Stine Maach. Hun fornemmer, at mange studerende rent faktisk ønsker at få mere indflydelse på deres studie, men de ved ikke, at de har muligheden.

Stine Maach bruger gladeligt sin fritid på at kæmpe for et fedt studieliv for alle og udbrede kendskabet til Syddanske Studerende. ”De studerende skal vide, at de kan komme til os, og det er lige meget, hvilke problemer, de har. Vi kan hjælpe dem,” understreger hun.

The following two tabs change content below.