I forlængelse af spørgsmålet om, hvorvidt uddannelse er for alle, har redaktionen interviewet Maja Holmgren, der sidder i bestyrelsen hos foreningen Rækværk. Interviewet er med fokus på handicaptillægget samt den hjælp, der er at hente hos foreningen. 

Hej Maja, kan du fortælle lidt om dig selv?
”Mit navn er Maja Holmgren, jeg er farmaceutstuderende på SDU i Odense, hvor jeg er ved at skrive min bachelor, og så sidder jeg i bestyrelsen i Rækværk som suppleant.” 

Hvad er Rækværk for en forening?
”Rækværk er en forening for studerende med enten en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som læser på SDU. Det er en fantastisk mulighed for de studerende for at finde ligesindede, som man kan snakke med om de forskellige udfordringer, man nu kunne have. Men det er også bare et trygt forum, hvor man kan snakke om løst og fast. I løbet af året holder vi forskellige arrangementer, der blandt andet inkluderer foredrag med fokus på stresshåndtering på studiet samt andre foredrag om sygdom i forhold til identitet. Vi holder også cafémøder, hvor vi mødes og snakker om løst og fast, samt arrangementer omkring halloween og jul, hvor de studerende samles. Desuden har vi en gruppe på Facebook, hvor de studerende kan stille spørgsmål indbyrdes, eksempelvis med henblik på handicaptillæg eller andet, som de kunne have inputs til.” 

Kan man godt tage en uddannelse på lige vis som alle andre, hvis man har varige psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser?
”Med en funktionsnedsættelse, enten fysisk eller psykisk, kommer der en del udfordringer, men det er ikke nødvendigvis noget, der skal stoppe en fra at få en uddannelse. Der er flere muligheder for støtte gennem uddannelsen, hvor nogle eksempelvis kan studere på nedsat tid for at tilpasse det til de specielle behov. Der er uden tvivl udfordringer med henblik på at gennemføre sin uddannelse, men det er ikke noget, man ikke kan. Derfor mener jeg bestemt, at man kan tage en uddannelse på lige vis med andre, da der trods alt er en smule plads i systemet til netop denne slags studerende.” 

Hvor vigtigt er handicaptillægget for de studerende?
”Handicaptillægget betyder noget forskelligt for hver studerende, men det kan være med til at fjerne en del ekstra bekymringer fra de studerende omhandlende økonomien, og hvordan man skal få det hele til at køre rundt. Når man har en funktionsnedsættelse af den ene eller den anden slags, kan det blive en utroligt stor byrde, hvis man gennem hele studiet skal opbygge gæld for at kunne få det til at glide. Det er en belastning, der bliver større og større og kommer til at fylde mere og mere. Det ville blive en yderligere udfordring, der simpelthen ikke er overskud til at skulle håndtere. Handicaptillægget er med til at få hverdagen til at køre rundt for de studerende, da et studiejob nærmest er decideret udelukket i de fleste tilfælde.” 

Hvad tænker du om satsen for handicaptillægget? Er det for lavt, lige tilpas eller for højt?
”Jeg synes, det er meget svært at generalisere med hensyn til satsen på handicaptillægget, da behovet for den enkelte studerende varierer. Med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse hører der oftest en del ekstra udgifter med, eksempelvis til medicin, psykolog, fysioterapeuter med mere. Alt efter hvor stort ens behov er, har man jo brug for penge til dette, da det er en decideret nødvendighed. Det kan godt være, at det er lige tilpas for nogle, hvor der måske er rigeligt af penge for en anden. Som udgangspunkt vil jeg derfor sige, at det er lige tilpas, men min personlige mening er i hvert fald, at satsen ikke er sat for lavt.” 

Nogle studerende mener, at satsen er for høj og i stedet burde svare til lønnen for et studiejob efter skat. Hvad tænker du om det?
”Igen kan det diskuteres, om satsen er for høj, men der følger som sagt ekstra udgifter med ved en funktionsnedsættelse, som andre studerende ikke har. Det tager tillægget hensyn til. Satsen for et studiejob varierer også, alt efter hvor mange timer man arbejder samt timelønnen, så det er meget svært at generalisere på den måde.” 

Er det helt udelukket at få et studiejob, hvis man er udfordret enten psykisk eller fysisk?
”En funktionsnedsættelse kan være i større eller mindre grad, så selvfølgelig er det aldrig helt og aldeles udelukket, men det kan blive en voldsom udfordring. Først og fremmest er der problematikken i at skulle balancere studie og studiejob. Nogle kan have svært ved bare at få studiet til at hænge sammen, og så er man oftest heller ikke forrest i køen til jobs – slet ikke, hvis man er åben omkring sine begrænsninger. Arbejdsgivere lægger meget vægt på, at man skal være mødestabil, hvilket ikke altid vil være tilfældet, hvorfor man oftest vil blive valgt fra enten fra start eller nogle måneder inde i forløbet. Det vigtige ved handicaptillægget er at forstå, at det ikke er en luksus eller et valg. Det er en decideret nødvendighed. Selve ansøgningsprocessen er meget langsommelig, og man vil aldrig få tildelt handicaptillægget, hvis man ikke i statens øjne er syg nok, og der skal ikke så lidt til. Det er en fantastisk mulighed, der hjælper studerende med vanskeligheder til at få en uddannelse, fremfor at de ender bagerst i køen til samtlige jobs resten af deres liv, og kontanthjælp bliver den eneste udvej.” 

Hvad gør Rækværk for at hjælpe de studerende i foreningen?
”Rækværk er først og fremmest et sparringssted for de studerende. Der skal en del teknikker til for at kunne håndtere studiet og hverdagen. Disse tager lang tid at finde frem til, da man skal finde ud af, hvad der fungerer for én selv, da der ikke er en decideret rigtig eller forkert måde at gøre tingene på. Sparring med de andre studerende om deres metoder kan til tider hjælpe én hurtigere på vej. Samtidig har vi vores foredrag, der ligeledes til tider fokuserer på teknikker til at håndtere hverdagens udfordringer, eksempelvis hvordan man minimerer stress. På den måde bliver de studerende introduceret for teknikker, som de kan bruge og selv udvikle videre, så de passer ekstra godt til den individuelle person. Rækværk er et frirum for de studerende, hvor man kan snakke om løst og fast, hvor de studerende hjælper hinanden individuelt, og hvor der sættes nogle rammer, der netop åbner for denne mulighed.” 

The following two tabs change content below.

Nyeste indlæg af Rikke S. F. Simonsen (se alle)