For at adskille informationer til de nuværende studerende på SDU og den information, man har brug for, når man overvejer at søge ind, lancerer SDU en helt ny platform til de indskrevne studerende.

I oktober 2017 får SDU en ny studenterrettet platform til indskrevne studerende kaldet MitSDU –www.mitsdu.dk. Det betyder, at alt den information, de studerende har brug for i deres hverdag, nu bliver samlet på ét sted: Fagbeskrivelser, eksamenstilmelding, studieordning, orlovsansøgning, ophold i udlandet, arrangementer osv. – det hele vil være at finde på MitSDU. Blackboard bruges fortsat til e-læring og i forbindelse med undervisning.

Behov for en ny platform

Når MitSDU er blevet en realitet, skyldes det et behov for at få adskilt information til SDU’s nuværende studerende og information til de kommende studerende, fortæller Christina Lindemann Banke fra SDU Kommunikation. Hun er projektleder på onlinestrategien, som MitSDU er en del af.

– Vores brugertest af sdu.dk viser med tydelighed, at begge SDU’s primære målgrupper, det vil sige både kommende og nuværende studerende, har svært ved at navigere i den eksisterende struktur og indhold på sdu.dk, siger Christina Lindemann Banke.

– Med MitSDU kan vi målrette vigtig information direkte til vores nuværende studerende, og samtidig sikre, at de informationer, man har behov for, når man overvejer at vælge SDU, er synlige og tilgængelige på hjemmesiden, forklarer hun.

Hvad er MitSDU?

MitSDU er en åben, selvstændig hjemmeside, der ikke kræver login og er offentlig tilgængeligt med egen webadresse, egen struktur og forside på www.mitsdu.dk.

Målgruppen for MitSDU er nuværende (indskrevne) studerende; og det betyder, at al information på sdu.dk under indgangen ”Information til Studerende ved SDU” vil blive flyttet til denne nye platform.

Der vil være adgang til MitSDU direkte via www.mitsdu.dk. Der vil også blive etableret adgang til platformen fra sdu.dk. Den åbne platform giver også kommende studerende og andre interesserede en mulighed for at ”kigge med” og få indblik i livet som studerende ved SDU.

MitSDU vil ikke være søgbart via søgemaskiner som Google, Bing etc. – men der vil naturligvis være en intern søgefunktion på selve sitet. Valget omkring ”no index” (ikke søgbart) er truffet primært for at løse udfordringen med at adskille information til henholdsvis kommende og nuværende studerende. Man risikerer altså ikke at havne på MitSDU, hvis man som interesseret i en uddannelse på SDU sidder og surfer efter oplysninger.

I starten af ”flytteriet” vil man som studerende kunne opleve, at eventuelle favoritsider har fået nye placeringer, og man vil skulle lære det nye site at kende. Der vil løbende blive udviklet på MitSDU, og når hjemmesiden går live, vil alting ikke være perfekt, men det vil være starten på at kunne give de studerende én indgang til relevant information.

The following two tabs change content below.

Anni Møllemand

Chefredaktør på RUST. Studerer Ba. Journalistik. Skriver overvejende kritisk og dybdeborende stof, der lægger op til debat. Derudover er jeg redaktør på Beton TV og fungerer dermed som kommunikationsrør mellem studentermedierne.