RUST har undersøgt, om der er forskel på, hvor mange penge de studerende skal bruge på de obligatoriske bøger til studiet. Det har vi gjort for at se, om nogle uddannelser har mere råd til café-besøg end andre.

Et nyt semester eller modul er begyndt. Det betyder ny læring og dannelse på Syddansk Universitet. Men for at få adgang til den læring og dannelse må de studerende tage en betydelig sum ud af deres stramme SU-budget. Et nyt semester eller modul betyder nemlig nye bøger. Nye bøger, der giver adgang til videnskabelig forskning, som man næppe kan undvære, hvis man skal klare sig igennem semestret eller modulet. Men hvor mange penge koster de obligatoriske bøger på Syddansk Universitets forskellige uddannelser? RUST har sammenlignet priserne på første semester eller modul for uddannelserne Litteraturvidenskab, Jura, Medicin, Fysik, Biomedicin og Psykologi. Resultatet er som følger: 

 

Jura   4473,- 
Litteraturvidenskab, 1. semester  1803,-  
Medicin, 1. modul + 2. modul   4320,-  
Fysik, 1. semester   1589,- 
Biomedicin, 1. semester  2.512,- 
Psykologi, 1. modul + 2. modul  1.067,- 

 

Som det fremgår af tabellen er jurastudiet og medicinstudiet de uddannelser, hvor det er sværest at få SU’en til at række, hvis man samtidig skal betale en månedlig husleje, købe mad og måske også tage et par ture hjem og besøge sin familie. Ifølge en rundspørge blandt de studerende på Syddansk Universitet er det nemlig de studerende selv og ikke deres forældre eller andre bekendte, der betaler for studiebøgerne. Over 90 % af de adspurgte køber deres bøger selv, og næsten alle synes, at det er for dyrt at købe studiebøger.  

 

Tips og tricks 

Imidlertid har de studerende lært nogle tricks til, hvordan man alligevel kan få det økonomiske regnskab til at gå op.  

Julie Holst studerer Medicin på 3. modul og er altså en af dem, der skal bruge særligt mange penge inden påbegyndelsen af et nyt modul. Men hun køber de fleste af sine bøger brugte – i det mindste såfremt det kan lade sig gøre.  

”Bøgerne er tit lige så gode som nye, og man kan virkelig spare mange penge, hvis man bruger lidt energi på at undersøge, om der er nogle af dem på de senere moduler end én selv, der gerne vil sælge eller låne deres ud for et mindre beløb,” fortæller Julie Holst.   

Fordi hun studerer Medicin, er hendes uddannelse delt op i moduler frem for semestre – og derfor skal hun købe nye (eller brugte) bøger hver anden eller tredje måned.   

Ifølge rundspørgen er det kun 20 % af de studerende, der altid køber deres bøger fra nye, hvilket tegner et billede af, at det er en præfereret løsning på eventuelle pengeproblemer.  

Det er dog ikke altid, det kan lade sig gøre at købe brugte bøger fra ældre studerende, da der løbende kommer nye udgaver af de bøger, der er angivet som obligatorisk litteratur. Det kan være svært at vide på forhånd, om man kan nøjes med en ældre udgave af den givne bog eller ej. 

”Nogle gange er der næsten ingen forskel på de forskellige udgaver, mens der andre gange kan være en verden til forskel,” fortæller Julie Holst.  

 

Er forskelsbehandling okay? 

Men må der godt være forskel på, hvor mange penge de forskellige studier skal bruge på at købe deres bøger? Der eksisterer ikke nogen konkrete krav til, hvor meget de obligatoriske bøger til de forskellige studier må koste, og det er over 40 % af de adspurgte utilfredse med. De mener nemlig ikke, der burde være forskel på den pris, som de forskellige studier betaler for deres bøger.  

Claus Michaelsen, der studerer Historie på Syddansk Universitet, mener imidlertid, at det giver god mening, at der er forskel på udgifterne til bøgerne til de forskellige studier. 

”Uddannelser er forskellige, og det er forskelligt, hvor mange bøger man skal have, og hvor vigtige de er. Derfor vil prisen jo også afhænge deraf.” 

Men er man enig i det, hvis man går på en af de uddannelser, hvor priserne på bøgerne kan gå særligt hårdt ud over det månedlige budget?  

Julie Holst føler, at de bøger, hun køber i forbindelse med studiet, er pengene værd, fordi de kan fungere som opslagsværker senere hen. Det er trods alt en stor mængde viden, som skal indlæres på et akademisk studie. Det kan derfor være nødvendigt, at man genopfrisker de ting, man tidligere lærte, når man når til de senere moduler – eller endda når man kommer ud på arbejdsmarkedet. Hvis bøgerne samler støv, kan man dog også selv tjene lidt. 

”Der jo altid mulighed for, at man kan sælge sine egne bøger videre på et senere tidspunkt,” udtaler Julie Holst.   

Men Julie Holst råder alligevel de nye studerende til at være økonomisk forberedte på, at det nye modul eller semester begynder. Personligt arbejder hun selv en masse timer forud for et nyt modul, så hun kan spare op til de udgifter, der er i forbindelse med studiestart – og hvis man også deltager i sociale arrangementer, kan de snildt snige sig op på en halv SU.

The following two tabs change content below.

Anni Møllemand

Chefredaktør på RUST. Studerer Ba. Journalistik. Skriver overvejende kritisk og dybdeborende stof, der lægger op til debat. Derudover er jeg redaktør på Beton TV og fungerer dermed som kommunikationsrør mellem studentermedierne.