Headspace er et gratis rådgivningstilbud til børn og unge med problemer. RUST har snakket med lederen for Headspaces afdeling i Odense og en frivillig for at finde ud af, om de frivillige, som Headspace primært består af, er i reel stand til at påtage sig det ansvaret med at rådgive unge mennesker med problemer 

På landsplan rådgiver over 400 mennesker frivilligt de unge, der enten møder op på Headspaces afdelinger eller ringer og skriver ind. De unge henvender sig med problemer i forhold til alt lige fra kærestesorger til fysisk eller psykisk misrøgt. Headspace markerer sig nemlig på, at ingen problemer er for store eller små. Men hvordan kan Headspace sikre, at deres frivillige tackler problemerne i en tilfredsstillende grad?

Anja Pedersen er leder for Headspaces afdeling i Odense. Hun fortæller, at det ikke bare er hvem som helst, der kan blive frivillig i Headspace. Gennem et særligt rekrutteringsforløb tester de, om de frivillige er psykisk robuste og fagligt stærke. Der er minimum to ansvarshavende i Headspace tilstede ved rekrutteringen. De har begge en professionel baggrund inden for social- eller psykologisk rådgivning.

”Det er jo en sårbar gruppe, så derfor stiller vi også krav til de frivillige, der skal indgå i det her projekt,” fortæller Anja Pedersen.

 

”Jeg er her for din skyld”  

Frivilligheden tjener ikke blot et økonomisk formål. Den er også med til at skabe en vis grad af troværdighed mellem rådgiveren og den unge. Rikke Bøgedal er frivillig ved Headspaces afdeling i Odense, og hun fortæller, hvordan frivilligheden kan noget, som en lønnet stilling ikke kan. Man kan i højere grad danne en alliance med det unge menneske som frivillig.

”Jeg kan nemmere sige, at jeg er der for deres skyld, når jeg er der frivilligt. Jeg er ikke en psykolog eller en socialrådgiver, der bliver betalt for at snakke med dem,” siger Rikke Bøgedal.

 

Det frivillige arbejde og det private liv

Som frivillig hos Headspace skal man imidlertid være gjort af et hårdført stof for at kunne tøjle de problemer, man lægger ører til. Anja Pedersen fortæller, at de tidligere har måttet tage afsked med frivillige, fordi de ikke kunne lade være med at tage de unges problemer med hjem.

”Jeg har arbejdet meget med at adskille mit arbejde som frivillig fra mit private liv, fordi de ting, som de unge fortæller én, virkelig kan komme til at fylde meget,” fortæller Rikke Bøgedal.

Anja Pedersen forklarer, at det særligt kan være svært at tage en professionel afstand til problemerne, hvis man selv har personlige erfaringer med lignende belastninger såsom psykisk misrøgt.

”Men det kan også være, at man er særligt god til at håndtere de problemer, som man har personlige erfaringer med,” siger Anja Pedersen og tilføjer, at det er meget forskelligt, hvor gode evner man har til at kunne håndtere problemerne, og det har ikke nødvendigvis noget med éns personlige erfaringer at gøre.

 

Fungerer det?

Ifølge Anja Pedersen kan man godt rådgive børn og unge med problemer, selvom man er frivillig og dermed ikke nødvendigvis har en professionel baggrund inden for rådgivning.

Hun mener generelt, at den alliance, man som frivillig kan danne med den unge er essentiel i forhold til at sikre den unges tryghed. Og selvom det ikke er alle, der kan klare opgaven, går det ikke ud over de børn eller unge, som henvender sig.

”Når vi har haft de her personer, der ikke har kunnet klare opgaven som frivillig, så har det simpelthen været fordi, det har været for følelsesmæssigt hårdt for vedkommende af den ene eller den anden grund. Så har vi i samspil med den frivillige taget en beslutning om, at vedkommende skulle stoppe,” udtaler Anja Pedersen.

Hun har på ingen måde planer om at ændre Headspaces koncept om frivillighed i afdelingen i Odense.

The following two tabs change content below.

Anni Møllemand

Chefredaktør på RUST. Studerer Ba. Journalistik. Skriver overvejende kritisk og dybdeborende stof, der lægger op til debat. Derudover er jeg redaktør på Beton TV og fungerer dermed som kommunikationsrør mellem studentermedierne.