Hele 200 arbejdspladser ved Socialstyrelsen rykker fra København til Odense. Det giver muligheder for spændende jobs til studerende og nyuddannede på Fyn.  

Regeringens tiltag om udflytning af arbejdspladser kommer nu Odense til gode. Socialstyrelsen rykker nemlig til byen. Den statslige organisation, der arbejder med udvikling, rådgivning og implementering på hele det sociale område, samler nu hele styrelsen i Odense, så 200 af de vigtigste arbejdspladser på socialområdet i Danmark bliver rykket fra København til Odense. Det skaber muligheder for både studerende og nyuddannede fynboer. Socialstyrelsen havde tidligere et samarbejde med Københavns Universitet om at rekruttere talenter derfra. Det samarbejde vil de nu til at opbygge med Syddansk Universitet i stedet.

Birgitte Anker, direktør for Socialstyrelsen, har haft et møde med topledelsen fra Syddansk Universitet. Her klargjorde Socialstyrelsen, hvad de kan tilbyde.

Michael Karlsen, som sidder i Ledelsessekretariatet, fortæller, at Socialstyrelsen gerne vil rekruttere dygtige og engagerede studerende og nyuddannede fra Syddansk Universitet. Han mener, de studerende kan være med til at give retning til Socialstyrelsen.

”Vi har tidligere haft held med at rekruttere nogle rigtige gode mennesker fra SDU og også nogle mennesker, som, når de er færdige med at skrive speciale, har fået jobs i Socialstyrelsen efterfølgende,” udtaler han.

Socialstyrelsen vil dog gerne have endnu klarere rekrutteringsaftaler i hus med Syddansk Universitet, så de kan rekruttere endnu flere studerende, som de kan lære op til senere fuldtidsstillinger for eksempel. Derudover vil de også gerne opbygge faglige samarbejder. Socialstyrelsen har nemlig ansvar for flere socialfaglige områder, og mange af studieretningerne på Syddansk Universitet beskæftiger sig med noget lignende.

 

Uddannelsesmæssig baggrund 

Hvem er det så, der får jobs i Socialstyrelsen? Hvilken uddannelsesmæssig baggrund skal man ligge inde med?

Michael Karlsen forklarer, at de i Socialstyrelsen gør meget ud af at eksplicitere, at det ikke er éns uddannelsesmæssige baggrund, der er det vigtigste. Det er den funktion, man løser.

”Vi har vitterligt alle mulige forskellige typer ansat, både højtuddannede og folk, som er mere praktisk orienterede. Det, synes jeg, giver en god synergi,” fortæller han.

Socialstyrelsen tilbyder forskellige jobfunktioner. Nogle funktioner er meget socialfaglige. Her handler det om at komme ud i kommunerne og få et tæt indblik i, hvordan kommunernes rutiner fungerer på det sociale område. Til disse funktioner rekrutterer Socialstyrelsen mange med en socialfaglig baggrund. Derudover rekrutterer de mange med en samfundsvidenskabelig baggrund til administrationen og i forhold til ledelsesbetjening.

”Vi har rigtig mange projektstillinger i vores fagkontorer, som både statskundskabere, socialrådgivere, lærere og alle mulige andre kan varetage med de rette kompetencer og den rette indstilling,” siger Michael Karlsen.

 

Mængden af jobs 

Fordi Socialstyrelsen er i gang med at flytte deres afdelinger sammen, har de på nuværende tidspunkt flere opsigelser end normalt. Der er rigtig mange af de københavnske medarbejdere, som ikke kan se sig selv i tilværelsen som pendler. Det betyder, at Socialstyrelsen i forbindelse med denne proces slår flere stillinger op end under normale omstændigheder. Godt og vel 70 stillinger bliver slået op i forbindelse med udflytningen, mens Socialstyrelsen under normale omstændigheder slår cirka 40 stillinger op om året. De stillinger kan med fordel blive besat af folk fra Syddansk Universitet, forudser Michael Karlsen.

Socialstyrelsen har desuden over 30 studenterstillinger og har forhåbninger om at kunne tilbyde endnu flere i fremtiden. De stillinger, som Socialstyrelsen kan tilbyde, er altså ikke kun rettet mod færdiguddannede.

 

Gode fremtidsudsigter fra de nye lokaler

Michael Karlsen mener også, at Socialstyrelsen kan tilbyde de studerende noget særligt i deres funktion som statslig arbejdsplads. Det statslige arbejde giver andre erfaringer, end hvis man får arbejde i en kommune for eksempel. Socialstyrelsen fungerer nemlig som en brobygger mellem politik og praksis på et højere plan end det kommunale. Og nu, hvor Socialstyrelsens lokaler ligger blot 200 meter fra hinanden i Thrige Firkanten i Odense, håber de, at de bliver en fagligt og socialt stærkere organisation. Særligt socialt fordi det har haft sine udfordringer at skulle arbejde tæt sammen, når halvdelen af personalet sad i Odense, og den anden halvdel sad i København.

 

Bredt repræsenteret i det danske land

På trods af den forhøjede opsigelsesrate fra de københavnske medarbejdere i forbindelse med flytningen, er der stadig mange af de ansatte, der pendler til Odense. Det kan særligt hænge sammen med, at de folk, der er ansat hos Socialstyrelsen, altid har været vant til at rejse meget. Dels fordi man har rådgivningsopgaver ude i landet, men også hvis man har skullet deltage i et projekt- eller kontormøde, som foregik i Odense, mens man selv var ansat i København eller omvendt. Socialstyrelsen er også kendt for sin store fleksibilitet, i forhold til at man kan arbejde i toget, men også kan få en hjemmearbejdsdag.

”Men det er jo ikke meningen, at man kun skal arbejde derhjemme eller i toget. Vi er også en enhed og en organisation, hvor man skal sidde sammen og have et fagligt fællesskab,” siger Michael Karlsen.

Han pendler selv fra København og vidner om, at det fungerer ganske fint. Derudover er der også mange jyder ansat hos Socialstyrelsen, som ligeledes pendler til Odense.

Socialstyrelsen rekrutterer altså folk fra hele landet. Det er derfor ikke kun de studerende på Syddansk Universitet i Odense, der fremtidigt kan få glæde af Socialstyrelsens nye lokaler på Edisonvej 1 i Odense. Studerende fra Kolding og Esbjerg har også mulighed for at blive rekrutteret til en stilling ved Socialstyrelsen. Det kan ifølge Michael Karlsen lade sig gøre, hvis man har de rette kompetencer og den rette indstilling.

The following two tabs change content below.

Anni Møllemand

Chefredaktør på RUST. Studerer Ba. Journalistik. Skriver overvejende kritisk og dybdeborende stof, der lægger op til debat. Derudover er jeg redaktør på Beton TV og fungerer dermed som kommunikationsrør mellem studentermedierne.