Påstand: Hvis vi alle oplevede verden ens, ville der ikke være behov for et sprog. Den demokratiske ret til at tage aktiv stilling til samfundet og egen livsposition ville ikke eksistere. Vi ville befinde os i et statisk vakuum, hvor den menneskelige evne til at tænke og forstå hurtigt ville uddø, idet den ikke ville blive vedligeholdt af naturlige grunde. Er vores forskellighed, konflikter og kaotiske verden måske netop den drivkraft, som holder os i live som civilisation, eller er det omvendt adgangen til verden, der udsletter os langsomt som sansende mennesker?

Read more »