Odense skal være en studieby på højde med Aarhus og København. I hvert fald hvis det står til formanden for Studenterhus Odense, Morten Bang. En af nøglerne er social integration mellem de studerende, som også er del af studenterhusets strategi.

Studenterhus Odense skal kunne samle og integrere studerende, der er flyttet til byen fra andre dele af landet. Det er nemlig et mødested, hvor man kan udvide sit netværk. Som jeg ser det, er en betydelig del af vores rolle social. Ved os kan man få nye bekendtskaber. Men ud over det vil vi selvfølgelig også tilbyde noget fagligt og kulturelt til de studerende. De tre grundpiller, det sociale, det faglige og det kulturelle, er det, vi bidrager med.

Som jeg ser det, er en af vores funktioner også at få folk til at blive i Odense, når de er færdige med at studere. Det er ikke noget, der er udtalt i vores formålsbeskrivelser, men alligevel noget, der ligger mig på sinde. Vi skal hjælpe med at fastholde folk i Odense og bidrage til den positive udvikling i byen. Det er derfor, jeg personligt gerne vil lægge en stor arbejdsindsats. Jeg synes, Odense er en fantastisk by, og det vil jeg gerne, at endnu flere kan se.

Et bedre studiemiljø
Vi er med til at skabe et godt studiemiljø i Odense. Det er jo et vigtigt indsatsområde. Odense er kommet på landkortet som et godt sted at studere, hvor det førhen har været anført af Aarhus og København.

Det er vigtigt at kunne skabe sociale netværk og have gode kulturelle arrangementer, hvis vi skal fastholde de studerende i Odense. Selvfølgelig er jobs og boliger vigtige, men vi kan nok bedst bidrage ved at skabe det sociale og det kulturelle.

Jeg synes, vi er stærkest på de kulturelle arrangementer. Men vi gør det også rigtigt godt på det sociale. Som jeg ser det, kræver et godt studieliv stærke uddannelser og muligheder for at få praktisk erfaring gennem frivilligt arbejde eller studiejobs. Men en af de hyppigste grunde til, at folk falder fra uddannelser, er, at de ikke er integreret socialt. Så det er altså meget, meget vigtigt.

Der er stadig arbejde at gøre for at få en bedre studieby. En af de ting, som særligt SDU skal arbejde med, er at få færre pendlere. De må naturligvis meget gerne studere på universitetet, men vi er nødt til at arbejde på at få dem til at flytte herover, fordi det kan bidrage til et bedre studiemiljø.

Generelt er de studerende gode til at engagere sig i studielivet. Der er bare den her pendlergruppe, som ikke gør. Dem, som, så snart de er færdige med undervisningen, tager tilbage til København, eller hvor de nu kommer fra. Det er lidt trist og kan godt ødelægge studielivet. Jeg har selv været i en studiegruppe med tre andre, hvor jeg var den eneste som boede i Odense. Det er der ikke meget sjovt ved. Derfor synes jeg også, det er godt, at der bliver lavet tiltag, så flere pendlere kommer til byen og styrker studielivet og byen generelt.

 

Fra lille til stort studenterhus
Henover de seneste år er Studenterhus Odense blevet en større og mere professionel organisation. Det lyder måske lidt kedeligt, men jeg fokuserer meget på den professionelle drift. Det er vigtigt, når man er så stor, som Studenterhus Odense er blevet.

Der var udfordringer forbundet med at gå fra at være en lille forening til at være et studenterhus med en større organisation med drift. Hvis man for eksempel har en lokal fodboldklub, er det tit sådan, at bestyrelsen er en aktiv del af hverdagen samt planlægger og udfører det hele. Vi er gået fra at være en aktivt involveret bestyrelse til at være en mere strategisk bestyrelse. Det er ret vigtigt, for hvis vi modsagde alt, hvad der blev besluttet i det daglige, ville det ikke fungere.

Et af de områder, vi skal arbejde med i fremtiden, er vores identitet. Vi vil være bedre til at kommunikere både internt og eksternt. Det kan være ret komplekst kommunikationsmæssigt, fordi der er så mange forskellige brugere og samarbejdspartnere. Men jeg synes, vi skal være bedre til at sætte os ind i folks bevidsthed fra starten og netop fortælle om de mange arrangementer og tilbud, vi har på studenterhuset.

The following two tabs change content below.

Mark Venborg Eriksen

Redaktør på RUST. Studerer Statskundskab på Syddansk Universitet. Arbejder desuden med kommunikation i Odense Kommune og er medlem af Odense Studenterradios bestyrelse.