Der er valg på SDU. Bestyrelsen, Universitetsråd og fakulteternes akademiske råd er bare nogle af de organer, studerende har stemmeret til. Den 22. november åbner den digitale stemmeboks, og du kan herigennem lade din stemme blive hørt.

Universitetets mange demokratiske organer har stor betydning for, hvordan uddannelser og forskning på SDU skal udformes. Følgende er en overordnet gennemgang af de forskellige organer:

Bestyrelsen

Universitetet er en selvejet institution med egen bestyrelse. Selvom regeringen blandt andet kan beslutte sig for, der skal spares på uddannelserne, er det bestyrelsen, der lægger planen, ansætter administrationen osv. I Universitetsloven står der, at bestyrelsen godkender efter indstilling fra rektor universitetets budget, herunder fordeling af de samlede ressourcer og principperne for ressourcernes anvendelse, og underskriver regnskabet. Organet er med andre ord universitetets øverste ledelse. De studerende har to repræsentanter i bestyrelsen.

Du kan læse om alle bestyrelsens opgaver i Universitetslovens §10-11 

Universitetsråd

På sdu.dk kan man læse at Universitetsrådet er oprettet med henblik på at inddrage medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger vedrørende den daglige ledelse. Opgaverne består i at lægge strategi på forskning og uddannelse. Her er også opgaver som kvalitetssikring og arbejde med ansættelsespolitik. De fysiske og sociale rammer for medarbejder og studerende er ligeledes en arbejdsområde for rådet.

Du kan læse mere om Universitetsrådet på SDU’s hjemmeside og i rådets forretningsorden

Akademisk råd

På hvert af universitetets fakulteter er der et Akademisk råd. De har til opgave at orientere rektor om fakultetetes akademiske strategier og beslutninger. Derudover er det rådets opgave at drøfte og rådgive fakultetets ledelse om forhold af relevans for fakultetets udvikling, organisering og økonomi herunder. Sådan står det på hjemmesiden.

Du kan læse mere om Akademisk råd på fakulteternes afdelinger på SDU’s hjemmeside

Institutråd 

Institutrådet har til opgave at drøfte og rådgive instituttets ledelse om forhold af relevans for instituttets udvikling, organisering og økonomi. Institutrådet består af 12 medlemmer, hvor institutlederen er født medlem. Sådan står det på sdu.dk.

Læs mere og institutråd her 

Studienævn

Studienævn findes i mange størrelser og former. Du er derfor nødt til at søge lidt for at finde, hvilket studienævn der er dit. Her tages de studienære beslutninger. Hvor mange siders pensum skal læses i hvert fag? Hvordan må eksamen se ud? Hvad skal der til for at få dispensation? Det er blot nogle af de spørgsmål som de enkelte studienævn tager op.

For at finde flere oplysninger kan en google-søgning på din uddannelse efterfulgt af ”studienævn” være en fordel.

Der er mange valg at tage den 22. november, må vi nok forstå. Du kan finde ud af hvilke organer, du har stemmeret til på denne hjemmeside.

Læs også hvordan den store studenterorganisations Syddanske Studerende forholder sig til valget i: Syddanske Studerende vil repræsentere dig

The following two tabs change content below.

Mark Venborg Eriksen

Redaktør på RUST. Studerer Statskundskab på Syddansk Universitet. Arbejder desuden med kommunikation i Odense Kommune og er medlem af Odense Studenterradios bestyrelse.