Fritidskunstneren Kristian Bjerre fortæller om sin tilværelse som både ekstremt ordblind  og akademisk studerende.  

Kristian Bjerre sidder på 24/7 med en høretelefon i hvert øre. Det er ikke, fordi han mentalt nynner med til det nye nummer fra Gulddreng for at gøre læsningen en anelse mere krydret. Ej heller er det, fordi han søger at skærme af for omkringværende støjkilder. Nej, han har simpelt set bare ikke andre muligheder, hvis han skal komme igennem de 1500 siders psykologipensum.

Kristian Bjerre har nemlig en så ekstrem grad af ordblindhed, at han kun kan læse op til fire sammenhængende bogstaver, inden de flyder sammen til et bogstavkaos, hvis lige er uhyre svært at finde andre steder i Danmark. Han klarer sig derfor igennem studiet med et oplæsningsprogram kaldet CD-ORD. ”Da jeg gik i 7. klasse, tog jeg det valg, at jeg ikke ville være i stand til at læse eller skrive. Jeg ville bare være god til at bruge mine hjælpemidler,” siger Kristian Bjerre, som var en af de første i landet, der begyndte at bruge programmet Dictus, der muliggør, at de ting han dikterer, bliver skrevet ind i dokument.

Positiv social arv

Det var i særdeleshed også et særligt stort sats for Kristian Bjerre, da hans drøm om en akademisk uddannelse var det, der stod på spil. Han var stærkt inspireret af sine forældre, der begge har akademisk baggrund, og hans mor er endda neuropsykolog med speciale i børn. ”Den akademiske verden har altid ligget tæt på mig, så jeg følte også, jeg burde tage en akademisk uddannelse,” siger Kristian Bjerre. Men han tilføjer også, at han måske ikke ville have taget det valg, hvis hans forældre ikke havde været akademikere. ”Jeg vil ikke sige, man er født uheldigt, hvis man er ordblind, men man er født med meget modstand i sit liv. Derfor er det vigtigt, at man får en særlig støtte udefra,” siger han.

Valgt fra af universitetet

Denne støtte så sig særligt gunstig i januar-måned, da Kristian Bjerre skulle til sin anden eksamen på psykologi. Her var prøveformen en MCQ (multiple choice, red.), hvilket, Kristian Bjerre i første omgang tænkte, ville være en af de bedste former for skriftlige prøver for hans vedkommende.  Men der måtte han tro om igen. Han blev nemlig afvist af den eksamensansvarlige, da han en uge før eksamen bad om tilladelse til at bruge sine elektroniske hjælpemidler med den forklaring, at han skulle have henvendt sig minimum to uger før eksamen. Kristian Bjerre gik derfor til eksamen fuldt ud afklaret med, at han ville dumpe. Han var jo nødsaget til at sætte en række vilkårlige kryds, når hans ordblindhed er så voldsom, at han ikke engang kan læse en indkøbsseddel. ”Det var jo ikke bare et nederlag, hvor jeg følte, at jeg trods alt havde gjort mit absolut bedste. Jeg blev slet ikke givet muligheden for at klare den her eksamen,” fortæller han.

Reddet af retfærdigheden

Godt og vel en time efter eksamen var overstået, og Kristian Bjerre sad med sine medstuderende for at ”fejre” den afsluttede eksamen, modtog han et opkald fra sin mor. Hun kunne viderebringe den glædelige nyhed, at sagerne var blevet bragt i orden, så Kristian Bjerre alligevel kunne tage sin eksamen under de særlige omstændigheder, som hans handicap krævede. På den måde kunne han reelt være på lige fod med sine medstuderende. Og det har han også kunnet være lige siden, eftersom Syddansk Universitet for alvor er blevet klar over omfanget af Kristian Bjerres handicap, og de har efterfølgende været gode til at tage hånd om ham.

”Universitetet er ikke blevet reformeret til at klare den opgave, der hedder, at de har en studerende, der er så ordblind, som jeg er,” siger han. Det på trods af, at universitetet i sin tid sagde god for, at Kristian Bjerre kunne blive optaget på psykologi på Syddansk Universitet under særlige vilkår. Han kunne nemlig få tilladelse til at søge ind på kvote 1 med sit tårnhøje gennemsnit fra HF for ordblinde. Den havde han taget forud for sin universitetsuddannelse, hvor den skriftlige del af fagene dansk og engelsk ikke blev talt med i det endelige karaktergennemsnit.

Deler ud af sine erfaringer

Kristian Bjerres succesfyldte uddannelsesresultater vækker dog ikke blot beundring blandt dem, han omgås med, men også blandt en lang række andre ordblinde landet over. Han er nemlig medlem af KFO, der står for Kompetencecenter For Ordblinde, og han er en aktiv del af at sprede budskabet om, at det at være ordblind ikke behøver at være en hindring for at kunne klare sig igennem uddannelsessystemet. ”Jeg blotlægger min største svaghed, fordi der møder jeg den største velvilje,” siger han. Når Kristian Bjerre fortæller sin historie til andre ordblinde, så bliver det klart for dem, at ordblindhed ikke kan undskylde nederlag. ”Jeg er den perfekte cirkusabe,” siger han med et smil.

Let at være ordblind

Kristian Bjerre påpeger desuden, at han er heldig med at leve i det samfund, han gør. ”At være ordblind i dag er let, fordi velviljen er der. Teknologien er der også, men det er velviljen, der er det vigtigste,” siger han. Imidlertid betoner han, at forskningen inden for ordblindhed stadig har betydelige mangler og er alt for unuanceret. Det har han ambitioner om at bryde med. Han har intentioner om at bruge sin uddannelse i psykologi til at udvikle forskningen inden for ordblindhed. ”Det er et forskningsfelt, der har et kæmpe potentiale, fordi det spænder på tværs af både køn, hudfarve og religion,” siger han.

Den ordblinde kunstner 

Det er dog ikke kun ordblindheden, der optager Kristian Bjerres liv. Han bærer nemlig rundt på et kunstnerisk talent, som også kan siges at være en del af hans positive sociale arv, da hans far også er kunstner.

Passionen begyndte for ca. to år siden, da hans far tilfældigvis foreslog, at de skulle kaste sig ud i en ’far-søn’-ting. ”Der gik ikke så længe, så besluttede jeg, at jeg ville udstille på den folkeskole, hvor jeg havde været lærervikar, og der fik jeg solgt mit første maleri,” fortæller han.

Kunsten kompenserer

Kristian Bjerre var dog heller ikke i tvivl om, hvilken teknik, han gik efter. ”Jeg var meget for den abstrakte teknik, fordi det er sådan min hverdag er: ude af kontrol,” fortæller Kristian Bjerre. Men samtidig udstråler hans malerier også, at det abstrakte udtryk i det færdige maleri næppe er helt tilfældigt. ”Jeg har de her snorlige linjer, der har en symmetri, som kan bringe ro i al kaosset,” siger Kristian Bjerre, som også forklarer, at han værdsætter at kunne skabe struktur – midt i al bogstavkaosset.

Et tidskrævende studiejob

Kristian Bjerre bruger rigtig mange ressourcer på at tilfredsstille sin passion. Tidsmæssigt såvel som økonomisk. Han maler nemlig majoriteten af sine malerier i sin fars artilleri i Århus, og han bruger som minimum 800 kroner på materialer til hvert enkelt maleri – men det kan vist lige gå, når han sælger et enkelt maleri for 10.000 kroner i ny og næ. Det kræver dog, at han dedikerer en betydelig mængde af sin tid på at troppe personligt op til kunstudstillinger. ”Jeg vil også være ærlig at sige, at jeg ikke får så gode karakterer, og det er både grundet min ordblindhed, men også fordi jeg vælger at bruge min tid på så mange andre ting,”  fortæller han. Kunsten er én af de ting, KFO er en anden.

Et valg for fremtiden

Men selvom hans kunst optager en stor del af hans hverdag, er det ikke den, han vil dedikere sin fremtid til. Altså er det ikke kunsten, han kombinerer med psykologi. ”Det smukke er, at de to ting er adskilt,” siger Kristian Bjerre. Det er nærmere hans arbejde med andre ordblinde, der skal kombineres med den akademiske uddannelse. Faktisk har Kristian Bjerre for nyligt igangsat et nyt fællesskab for ordblinde kaldet DNO, Dysleksi Netværk Odense, der søger at støtte og hjælpe ordblinde i folkeskolen.

”Hver gang jeg hjælper en anden ordblind, så hjælper jeg også mig selv,” siger Kristian Bjerre, som altså har til hensigt at reformere uddannelsessystemet, således at de ordblinde kan komme til orde uden begrænsninger.

Her kan du se Kristian Bjerre og hans malerier i fremtiden 

I 2017 udstiller Kristian Bjerre på Filosoffen i Odense i uge 19 og 20, som spænder fra den 8. til den 21. maj.  Derudover gennemføres kunstmessen Art Nordic i det nye kunstcenter Lokomotiv Værkstedet i hjertet af København fredag den 28. til søndag den 30. april 2017.

The following two tabs change content below.

Anni Møllemand

Chefredaktør på RUST. Studerer Ba. Journalistik. Skriver overvejende kritisk og dybdeborende stof, der lægger op til debat. Derudover er jeg redaktør på Beton TV og fungerer dermed som kommunikationsrør mellem studentermedierne.