Vi har besøgt stedet, hvor phd-teser og proteinshakes ses omtrent lige ofte

Hver dag tjekker mere end hundrede mennesker ind i SDU Fitness. Med sine SU-venlige priser og lange åbningstider har centeret på kort tid vundet indpas i de studerendes hjerter. Faktisk var SDU Fitness i foråret så velbesøgt, at der var tale om deciderede kapacitetsproblemer. Cente-ret, med Søren Isaksen i spidsen, er kommet dette godt til undsætning. Med investeringer for 400.000,- i nyt udstyr og en omrokering er der nu – igen – styr på sagerne.

Foreningen bag centeret blev stiftet i slutningen af forårssemesteret 2013, og centeret skød hurtigt op i lokalerne under den lille kantine. Si-den er der løbet meget vand i åen, dele af ledelsen er skiftet ud, og Sø-ren har været ansat som centerleder i godt to år. I driftsårerne 2014 og -15 genererede centeret så meget overskud, at det kom på tale at lave en investeringsplan.

SDU Fitness kom under pres sidste efterårssemester, da TEK flyttede ud på campus. Markedet voksede pludseligt, og Søren med resten af sit hold greb muligheden.

“Fra 1.100 medlemmer i foråret ’15 står vi pludselig med godt 2.000 medlemmer i 2016 – herunder hører selvfølgelig personale, bestyrelse og instruktører fra SDU Idræt, der træner gratis,” fortæller Søren.

I foråret 2016 kom det nye udstyr så endeligt. I to etaper og med tons-vis af jern, der skulle slæbes fik centeret en ansigtsløftning, men ikke uden hjælp. ”Faktisk fik vi tilbudt så meget hjælp af medlemmerne, at vi til sidst måtte takke nej til nogle af dem,” fortæller Søren om omstrukture-ringsperioden.

Men man skal jo ikke bruge penge uden at kende sit marked, så for centrets eget bedste blev investeringsplanen baseret på brugerundersø-gelser for at have fingeren på pulsen med, hvor det var nødvendigt med mere udstyr og mere plads.

Hele humlen med centeret er i Sørens øjne, at man skal kunne træne uden at blive ruineret og samtidig skal have muligheden for at gøre det, hvis man har lange pauser mellem forelæsninger.

Så hvis du sidder mellem forelæsninger og spytter ned i din kolde kan-tinekaffe, så ved du nu, at du kan opleve hvad ’strong body, strong mind’ virkelig vil sige.

The following two tabs change content below.

Frederik Mark Højsager

Redaktør af RUST
Redaktør ved RUST, Stud. Med ved SDU. Ud over mit virke på RUST arbejder jeg studenter- og sundhedspolitisk for IMCC og FADL og er freelance skribent på månedsmagasinet Sund&Hed.

Nyeste indlæg af Frederik Mark Højsager (se alle)