Onsdag aften blev en ny partnerskabsaftale mellem Syddansk Universitet, Erhvervsakademiet Lillbælt, University College Lillebælt og Odense Kommune underskrevet. Aftalen skal sikre at Odense Kommune og de tre uddannelsesinstitutioner fremover vil samarbejde om at skabe jobs til højtuddannede på Fyn.

Aftalen går ud på at fremme innovation og iværksætteri for at skabe nye virksomheder både i Odense og på Fyn. Herunder også flere videnjob i virksomhederne for at flere færdiguddannede bliver på Fyn og flytter væk efter endt uddannelse.

Odense Kommune vil dermed løse de problemstillinger, der er i byen. Der kommer flere studerende til Odense, men der er ikke nok arbejdspladser til de højuddannede byen. Konsekvensen er, at de færdiguddannede flytter mod København og Aarhus, da det er her de kan få arbejde. Andre flytter allerede før de er færdig med deres uddannelse.

Bag aftalen ligger målet, at skabe gode jobs for de studerende.

Foto: Louisa Rieck

Foto: Louisa Rieck

”Vi skal udvikle vores by. Vi har et fælles ansvar og det tager vi på os”, forklarer Anker Boye.

En del af partnerskabsaftalen går ud på at etablere et tættere samarbejde med lokale erhvervsliv, som kan være med til at skabe flere studiejob i byen. For de tre rektorer Henrik Dam, Jens Mejer Pedersen og Erik Knudsen fra henholdsvis Syddansk Universitet, Erhvervsakademiet Lillebælt og University er aftalen af stor betydning.

”Det er en historisk aftale, da det er første gang i Danmark, at en sådan aftale er blevet sat i gang. Men det er også et udtryk for, at vi arbejder tæt sammen i hverdagen. Vi er en voksende uddannelsesby med mange kvaliteter”, uddyber Anker Boye.

Ifølge Anker Boye kan platformen dvs. aftalen bruges til at gøre det endnu bedre for virksomhederne.

Fokus på iværksætteri og vækst

Den nye partnerskabsaftale er unik og ikke blevet set i Danmark før.  Mere end 23.000 studerende har deres daglige gang på uddannelsesstederne Syddansk Universitet, Erhvervsakademiet Lillebælt og University College Lillebælt. Et godt argument for at skabe flere arbejdspladser og flere start-up virksomhederne i byen.

Aftalen indebærer desuden også mere fokus på at fremme innovation og iværksætter på tværs af de forskellige uddannelser. Målet er, at skabe flere jobs og derved holde flere med en videregående uddannelse i Odense.

Grunden til partnerskabsaftalen er, at Odense Kommune vil yde mere for det brede erhvervsliv og det offentlige.

”Vi vil sørge for, at de rigtige kompetencer er de rigtige steder. Desuden vil også gerne sørge for, at de studerende også kommer i praktik, får job og derved erfaring i deres studietid”, siger Anker Boye.

Erhvervslivet i Odense har gavn af, at der er veluddannet arbejdskraft. Flere studiejob kan derfor være med til at de studerende bliver i byen og måske også skabe vejen for flere videnjob i de private virksomheder. En fordel for begge parter.IMG_4975

Rent praktisk har de fire partner sat nogle mål, som skal realiseres.

”Vi vil holde øje med vores mål og vi vil arbejde og understøtte og samtidig også evaluere, hvordan det går med det. Vi er en by i en hastig udvikling. Odense er en vækstmotor i den syddanske region”, forklarer Anker Boye.

Stor betydning for SDU

Partnerskabsaftalen kommer også til at betyde meget for Syddansk Universitet. Uddannelsesinstitutionen kender problemet med at mange studerende flytter fra Odense, så snart de er færdig med deres uddannelse i Odense. Et problem, som man gerne vil have løst ifølge rektor Henrik Dam.

”Vores primære formål er at uddanne studerende til denne region. Og vi har desværre en del studerende, der tager tilbage til København eller Aarhus, når de er færdige”, forklarer Henrik Dam, som er rektor for Syddansk Universitet.

Fra universitetets side vil man bidrage med både viden og tiltrækningskraft for at få løst problemet i samarbejde med Odense Kommune og de to andre uddannelsesinstitutioner.

Rektor for Syddansk Universitet Henrik Dam påpeger, at det er vigtigt for SDU, at der bliver skaffet flere studiejobs.

”Det er ikke noget SDU gør alene. Det vil vi gerne gøre, men det kræver, at vi har de nødvendige ressourcer og det indebærer blandt andet, at vi samarbejde med de andre institutioner. Vi løfter bedre i en fælles flok”, forklarer Henrik Dam.

De kommende projekter, der nu skal sættes i gang har også til formål, at Odense bliver et mere attraktiv studiested. Flere studiejobs for de studerende tiltrækker og kan give de studerende praktisk erfaring, som også er vejen ind på arbejdsmarkedet.

Foto: Louisa Rieck

Foto: Louisa Rieck

Mere fokus på SDU Cortex Lab

SDU Cortex Lab kommer til at spille en store rolle i den nye partnerskabsaftale. Som mødested for unge iværksættere kan studerende komme og arbejde med deres innovative idéer.

”En af de udfordringer, som Danmark har er, at vi har svært ved at starte virksomheder og det er et problem, fordi de gamle virksomheder dør meget hurtigt”, forklarer rektor Henrik Dam.

Flere Start Up-virksomheder kan give flere arbejdspladser i Odense og ikke mindst praktikpladser til de unge studerende. SDU Cortex Lab har derfor en afgørende rolle for iværksætterlivet i Odense.

”Det gør vi i samarbejde med UCL og Erhvervsakademiet Lillebælt, hvor vi prøver at lave et sted, hvor vores studerende kan komme ind og prøve kræfter med iværksætteri. Nogle vil gøre det videre og blive selvstændig og for andre er det en læringsproces. De lærer det innovative arbejde”, forklarer rektor Henrik Dam.

Fra universitets side håber man også, at de nye tiltag. Herunder nye studiejobs og ikke mindst mere arbejde for færdiguddannede kan være med til at flok bliver boende i Odense og ikke flytter, så snart man er færdig med sin uddannelse.

The following two tabs change content below.