Eksamenstiden er ved at være slut, og de studerende er kommet i gang med det nye semester. Eksamenerne kan foregå på mange forskellige måder. Der findes stedprøver, take home-opgaver og den mundtlige eksamensform, som bliver brugt meget på Det Tekniske Fakultet. RUST har kigget nærmere på sagen og mødt Anne Hansen, der læser produktionsingeniør på fjerde semester.

På Det Tekniske Fakultet har der i lang tid været en anderledes eksamensform end på de andre fakulteter på Syddansk Universitet. De studerende på Det Tekniske Fakultet har næsten kun mundtlige eksamener og meget få skriftlige, hvis overhovedet nogen. Til gengæld bliver fagene lagt sammen, sådan at man i slutningen går op i to fag samtidig.

På de fleste diplomingeniøruddannelser på Det Tekniske Fakultet bliver fagene kategoriseret i to hovedområder. Et af områderne bliver kaldt for ”Ingeniørfagligt grundlag” og dækker på andet semester af produktionsingeniøruddannelsen over fagene “Materialelære” og “Kvalitet og Vedligehold”, mens fagene ”Teknologiske Processer 2”, ”Operation Management 2” og ”Projektvejledningen” hører under det, der bliver kaldt for ”Etablering af produktionsvirksomheden”. Den del svarer alt i alt til 20 ECTS-point, mens fagene, der indgår i ”Ingeniørfagligt grundlag 2”, udgør 10 ECTS-point.

På Det Tekniske Fakultet har man kørt med dette system i lang tid, og det er ens for de fleste diplomingeniøruddannelser.

”Vi forsøger at tænke semestrene sammen” – Henning Andersen, Uddannelsesdirektør for Det Tekniske Fakultet

 

Systemet indebærer også, at alle eksamenerne er mundtlige, og at de studerende skal forberede sig på flere fag samtidig, hvilket kræver meget forberedelse, og det skal studerende være indstillet på fra starten.

”Vi forsøger at tænke semestrene sammen, så på hvert semester – også på produktionsingeniøruddannelsen – har man sat et tema for semestret, som ideelt set omhandler alle semestrets fagligheder,” forklarer Henning Andersen, der er uddannelsesdirektør for Det Tekniske Fakultet.

Problemer i modellen

Før i tiden fik man kun én karakter hvert semester. Det vil sige, at alle fag var koblet sammen. Man evaluerede det samlet set, dog ikke nødvendigvis på en enkelt dag.

IMG_3385 redigeret

Foto: Steffen Berg Klenow Uddannelsesdirektør for Det Tekniske Fakultet Henning Andersen

”Man havde den filosofi, at man gerne ville have, at fagene hang sammen. Undervisningen skulle hænge sammen, omhandle det samme emne og være koblet til det projekt, der udgør en tredjedel af semestret,” forklarer Henning Andersen.

Den idé blev droppet, da man ikke følte, at eksamenerne hang godt nok sammen. Derfor valgte man den model, som eksisterer nu.

”Der skal være sammenhæng mellem de ressourcer, vi kan putte i det, og så det mål, som vi gerne vil implementere,” uddyber Henning Andersen.

Selvom de studerende er indstillet på eksamensformen, så snart de har deres første dag på uddannelsen, er det ikke alle, der er tilfredse med den måde, eksamen forløber på på Det Tekniske Fakultet.

Anne Hansen, der læser til produktionsingeniør på fjerde semester siger, at der er utilfredshed blandt de studerende, og påpeger, at der er flere ting, der gør, at man som studerende ikke er tilfreds med det system, som man har kørt på Det Tekniske Fakultet i flere år.

”De fag, hvor man ikke har kunnet kategorisere, er lagt sammen i en bunke. Det hænger ikke rigtig sammen. Lige præcis ”Statistik” og ”Materialelære” passer ikke helt sammen,” – Anne Hansen.

 

Det hænger sammen med, at fagene i ”Ingeniørfagligt grundlag” ikke hænger sammen, hvilket kan have ulemper for de studerende.

”De fag, hvor man ikke har kunnet kategorisere, er lagt sammen i en bunke. Det hænger ikke rigtig sammen. Lige præcis ”Statistik” og ”Materialelære” passer ikke helt sammen,” forklarer Anne Hansen.

Den mundtlige eksamen foregår på den måde, at man går op i to fag samtidig. I halvdelen af tiden bliver man spurgt ind til ”Statistik”, og i den anden halvdel af tiden bliver man spurgt ind til ”Materialelære”. Men man får kun én karakter.

”Problemet ligger i, at når man kommer ud fra universitetet og er færdig med uddannelsen og så kigger på sit eksamensbevis, så har man en enkelt karakter, der både gælder for ”Statistik” og ”Materialelære”, og den karakter ligger nok på middel,” forklarer Anne Hansen.

Men uddannelsesdirektør Henning Andersen kan ikke se problemet i den model.

”Jeg kan godt forstå argumentet, og der er også noget sandt i det, men den studerende ved som regel godt, hvor han ligger henne, og jeg synes ikke, det er et stort problem,” siger Henning Andersen.

Dog erkender han, at der er en svaghed ved, at man slår tingene sammen.

”Konsekvensen er, at vi alle sammen kommer ud med en gennemsnitlig karakter, som egentlig er rigtig ærgerligt, fordi den ikke siger noget om, hvem vi egentlig er, og hvad vi egentlig kan. Hvis fagene var delt op, så kunne man bedre vise, hvad man var god til,”  – Anne Hansen.

”Det, vi vinder, er mange gange større, og det gavner mere den enkelte studerende,” udtrykker Henning Andersen.

Anne Hansen påpeger, at det er svært at være rigtig god i begge fag. Nogle er god til tal og ”Statistik”, og andre er gode til ”Materialelære”, fordi det ligger naturligt til dem.

”Konsekvensen er, at vi alle sammen kommer ud med en gennemsnitlig karakter, som egentlig er rigtig ærgerligt, fordi den ikke siger noget om, hvem vi egentlig er, og hvad vi egentlig kan. Hvis fagene var delt op, så kunne man bedre vise, hvad man var god til,” uddyber Anne Hansen.

For de studerende vil det være rigtig fint at kunne vise, hvad de er gode til. De studerende bliver eksamineret hver for sig.

Foto: Steffen Berg Klenow I forbindelse med studiestart blev det nye Tek indviet. Grupperum, lange gange og en masse glasruder præger bygningen.

Foto: Steffen Berg Klenow
I forbindelse med studiestart blev det nye Tek indviet. Grupperum, lange gange og en masse glasruder præger bygningen.

”Efter min mening burde de splitte fagene ”Statistik” og ”Materialelære” op, så man gik op to gange i stedet for,” forklarer Anne Hansen.

Det virker, som om man ikke vidste, hvor man skulle placere de to fag, og så bare valgte at lægge dem sammen,”  – Anne Hansen.

På trods af at fagene ”Statistik” og ”Materialelære” er lagt sammen, så er der ikke som sådan en direkte tilknytning til hinanden.

”Statistik bliver brugt i andre fag, men vi har ikke på noget tidspunkt brugt det sammen med ”Materialelære”, og det synes jeg er underligt, når man har valgt at sætte det sammen. Det virker, som om man ikke vidste, hvor man skulle placere de to fag, og så bare valgte at lægge dem sammen,” siger Anne Hansen.

Fremtidige problemer på arbejdsmarkedet

Når de studerende fra Det Tekniske Fakultet forlader universitetet og skal søge job, så har arbejdsgiveren CV’et og eksamensbeviset i hånden. Dog er muligheden for at adskille sig fra de andre lille. Arbejdsgiveren kan nemlig ikke se, om ansøgeren har bedre kvalifikationer og forudsætninger i ”Statistik” eller ”Materialelære”.

”Vi kommer ud og er alle sammen en bunke ”average” mennesker. Vi får alle sammen det samme. Til vores eksamen i januar i ”Materialelære” og ”Statistik” blev der ikke givet nogen 12-taller ud, og det må netop understrege, at man ikke er i stand til at være god i begge fag. Det er fair nok, men så skal man bare lade være med at slå det sammen,” uddyber Anne Hansen.

Ifølge Anne Hansen er problemet, at man ikke kan vise, hvad man er god til. Hun ved selv, hvor hendes styrker og svagheder ligger, men tiden efter universitetet er lidt foruroligende. For Anne Hansen mener, det er ærgerligt, at man ikke kan skille sig ud.

I uddannelsesudvalget, hvor der blandt andet sidder nogle studerende, bliver problematikken taget op. Anne Hansen kan ikke forstå, hvorfor problematikken med eksamenerne ikke er blevet drøftet indtil videre.

”Det burde helt sikkert være kommet op i uddannelsesudvalget. Jeg kan ikke forstå, hvorfor det ikke bliver drøftet,” forklarer Anne Hansen.

Intern censur

Underviserne på Det Tekniske Fakultet oplever næsten udelukkende mundtlige eksamener. De er indstillet på det og klar over, at de også skal være censor i det andet fag, som de ikke ved så meget om.

”Der var en underviser, som vi havde i starten, som slet ikke var tilfreds med, at fagene bliver lagt sammen til eksamen,” siger Anne Hansen.

Den mundtlige eksamen foregår med intern censur, hvilket betyder, at underviseren i ”Statistik” og underviseren i ”Materialelære” er censor i hinandens fag.

”Vores underviser i ”Statistik” sagde dengang, at hun efterhånden havde været med så mange gange til de mundtlige eksamener, at hun vidste noget om ”Materialelære”, men hun påpegede, at hun ikke vidste nok til at være censor i faget. Og det er også et problem,” uddyber Anne Hansen.

Uddannelsesdirektøren kan ikke forholde sig til den aktuelle problemstilling.

”Men det er klart, at generelt så skal censor og underviseren være klar over, hvad de skal være censor i, og hvad der skal eksamineres, og som udgangspunkt vil jeg også antage, at de gør det. Men hvis de studerende føler sig ukorrekt behandlet, så skal de selvfølgelig klage over det,” forklarer Henning Andersen.

Konceptet har kørt i lang tid

Konceptet med næsten kun mundtlige eksamener har kørt i lang tid på Det Tekniske Fakultet. Og de studerende har accepteret det, men også på Anne Hansens årgang har der været stor utilfredshed i starten.

”Vi har accepteret det nu, men vi har også undret os meget over det. På tredje semester var fagene ”Økonomi” og ”Strategi og ledelse” koblet sammen. Nu på fjerde semester har vi fagene ”Ekstern Økonomi” og ”Strategi og forandringsledelse”. Der kunne man jo sagtens have puttet økonomi-fagene sammen og delt det op på en anden måde,” forklarer Anne Hansen.

Selvom der ligger tanker bag denne opdeling, så synes Anne Hansen alligevel, at det er svært at gå op i to fag, der adskiller sig så meget fra hinanden.

Foto: Steffen Berg Klenow

Foto: Steffen Berg Klenow

Semesterprojekt

En anden ting, der også er meget specielt for Det Tekniske Fakultet er det såkaldte semesterprojekt, hvor man hvert semester beskæftiger sig med et emne og går i dybden med det.

”Formålet med semesterprojektet er, at de studerende engagerer sig i studiet, og så er det nemmere at indlære de forskellige faglige ting,” forklarer Henning Andersen.

Grupperne består af 4-6 personer, og der indgår forskellige faser i løbet af et semester. I slutningen af semestret går gruppen både op fælles og enkeltvis.

”Formålet med semesterprojektet kan jeg godt se, da det er meget virkelighedsnært, at man går op i flere fag samtidig, men der hænger fagene også sammen. De tre til fire fag, der indgår i semesterprojektet, bliver brugt meget intensivt. Der synes jeg, at det med at lægge fag sammen fungerer rigtig godt,” forklarer Anne Hansen.

Om fakultetet holder fast i traditionen med de mundtlige eksamener de næste år er uvist, for ifølge Henning Andersen er der nogle undervisere, der overvejer at vende tilbage til skriftlige eksamensformer.

”Jeg tror, der vil være flere skriftlige eksamener om et par år,” afslutter Henning Andersen.

The following two tabs change content below.