I september blev studenterforeningen OSEC startet helt fra bunden. Navnet står for Odense Student Entrepreneurship Community og har til formål at give de studerende en nem indgangsvinkel i entreprenørskabslivet og innovation. RUST har mødt formanden for OSEC Søren Anthony og Andreas Munk Jensen, der er grundlægger og særlig rådgiver for foreningen.

Siden semesterstart i september 2015 har OSEC holdt til i Videnbyen og været med til at opbygge forskelige events til unge iværksættere og studerende, der har lyst til at arbejde med entreprenørskab og innovation.

Idéen kom helt af sig selv i foråret 2015. Tanken var klar. En forening, der kan støtte unge studerende, der går rundt med en iværksætterdrøm og har en idé, som de gerne vil videreudbygge.

”Det var noget, vi selv kom på. Som studerende på universitetet har man savnet en forening, som samler alle dem, der har lyst til at arbejde med iværksætteri og lyst til at arbejde med erhvervslivet,” forklarer Andreas Munk Jensen, der er grundlægger og særlig rådgiver for OSEC.

Foto: Steffen Berg Klenow

Foto: Steffen Berg Klenow

Af netop denne grund blev foreningen grundlagt af Andreas Munk Jensen, Søren Anthony og desuden Rasmus Uhre. Foreningens primære formål er at arrangere et torsdagsarrangement, hvor interesserede studerende kan komme og få inspiration fra medstuderende og personer fra erhvervslivet. Til torsdagsarrangementer kan interesserede blandt andet få gode oplæg om for eksempel innovation generelt.

”Man er velkommen, lige meget om man har startet en virksomhed eller været involveret i et start-up projekt eller bare godt kunne sig tænke sig at være det. Allerede i starten tænkte vi, at det skulle være åbent for alle,” uddyber Andreas Munk Jensen.

Også fremadrettet skal OSEC bygge videre på det samme. Hele sidste semester har OSEC kørt med torsdagsevents, som de har stået for alene, men i det kommende semester vil der sammen med SDU Cortex Lab blive arrangeret ”Cortex Connect” hver torsdag.

”Man er velkommen, lige meget om man har startet en virksomhed eller været involveret i et start-up projekt eller bare godt kunne sig tænke sig at være det. ” Andreas Munk Jensen.

”Cortex Connect vil til dels indebære oplæg i et lokale, og så lige ved siden af vil der være et slags café-lokale. I løbet af de arrangementer har vi tre præsentationer. Vi har en studenteriværksætter, en forsker, der arbejder inden for samme felt, og så har vi en virksomhedspræsentation, som også ligger inden for det samme felt,” forklarer Andreas Munk Jensen.

OSEC kan trække på kræfter

I og med SDU er med, har OSEC kræfter nok til at trække forskere og virksomheder til deres forskellige arrangementer.

”Det gør, at man som studerende ikke kun kan høre spændende oplæg, men at man også kan møde de virksomheder, som man rent faktisk gerne vil snakke med, og samtidig kan man også komme til at møde innovationsfolk,” uddyber Andreas Munk Jensen.

OSEC er studenterdrevet og vil gerne have, at de studerende interesserer sig mere for entreprenørskab og iværksætteri.

”Vi vil gerne have, at det ikke kun er folk fra for eksempel marketing, der kommer herover, men at det er hele SDU. Vi rummer så mange forskellige ting, at vi gerne vil have, at de studerende udnytter ressourcerne,” forklarer Søren Anthony, der er formand for OSEC. 

Foto: Steffen Berg Klenow

Foto: Steffen Berg Klenow

OSEC vil gerne have, at de unge studerende udnytter hinandens kompetencer så godt som muligt.

”Man kan hjælpe hinanden på kryds og tværs, og det bliver meget mere en studenterorganiseret organisation, sådan at vi hjælper hinanden. Samtidig har vi den fordel, at vi er en del SDU og dermed kan tiltrække vigtige personer indbyrdes til at holde foredrag,” uddyber Søren Anthony.

OSEC er den drivende kraft på SDU Cortex Lab og samtidig den kraft, der kommer til at være dagsordenssættende på stedet.

Vigtigheden af entreprenørskab for de studerende

Vigtigheden af entreprenørskab eksisterer for dem begge to uden tvivl.

Undervejs i studiet bliver det hurtigt meget teoretisk, og man kommer meget hurtig til at spørge sig selv, om alt det, man lærer, nogensinde bliver alvor,” forklarer Andreas Munk Jensen.

Mange studerende arbejder med projekter i forbindelse med deres studie, men underviseren har ikke tid til at gå videre med det.

”Dem, der overvejer at gøre noget med sit projekt, har muligheden for at opsøge os, det vil sige OSEC, og få lov til at fremlægge projektet foran andre. Derved kan de få feedback, og netop det er ikke muligt i den daglige undervisning på de pågældende studier. Alle idéer kan videreudvikles,” forklarer Søren Anthony.

Mange studier, der har innovation og iværksætteri på skemaet, er ifølge Andreas Munk Jensen gode til at udføre det på papiret, men når det kommer til at udføre det i praksis, så ved de ikke, hvad de skal gøre.

Foto: Steffen Berg Klenow

Foto: Steffen Berg Klenow

”Det er så der, hvor de studerende kan komme til OSEC her på SDU Cortex Lab og få hjælp til deres idéer og projekter. Vi connecter dem, som godt ved, hvad de vil og har et projekt, som de vil videre med. Samtidig connecter vi også dem, der ikke har et projekt, men som bare har lyst til at bruge alt det, de lærer på deres studie,” forklarer Andreas Munk Jensen.

OSEC tilbyder forskellige arrangementer, som interesserede studerende altid kan dukke op til. Herunder tæller blandt andet deres torsdagscafé og deres Networking Bar. Begge er et sted, hvor man kan møde nogle fra erhvervslivet, studerende og forskere.

”Det er et mødested for studerende, forskere og virksomheder, som har lyst til at komme i kontakt, men ikke under formelle rammer,” forklarer Andreas Munk Jensen.

Vigtigheden af kontakter

Ifølge Søren Anthony handler det ikke om at kende nogen for at starte sin egen virksomhed op, men mere om at have den rigtige indgangsvinkel.

”Hvis man kommer som virksomhed udefra, og man har været til foredrag og har hørt nogle studerende, så er det meningen, at virksomheden skal hive fat i dem eller omvendt,” forklarer han.

”På den måde tager man networking ud af spillet, i den forstand at vi skaber et miljø, hvor folk uden et netværk kan dukke op, og så er der de folk, som de gerne vil snakke med. Man skal ikke have et etableret netværk. Det er det, vi skaber,” forklarer Andreas Munk Jensen.

Foto: Steffen Berg Klenow

Foto: Steffen Berg Klenow

Det endelig skridt er man dog altid selv om.

”Der er ingen tvivl om, at netværk er en kernedel af at være en succesfuld iværksætter eller at kunne komme ud og lande et job et sted. Hvis du ikke taler med folk, så ved de ikke, hvem man er,” mener Andreas Munk Jensen.

Stor respons på OSEC

I september 2015 startede OSEC og samme måned havde foreningen allerede 40 deltagere i et ugentlig arrangement, som har fastholdt tilslutningen. Man har haft muligheden for at få en aktiv gruppe, der var interesseret i OSEC.

”Vi kunne finde en gruppe af 12-14 mennesker, som nu aktivt er involveret i koordineringen og planlægningen af arrangementer. Det er meget unikt, og det viser, i hvor høj grad en forening som OSEC har været efterspurgt,” siger Andreas Munk Jensen.

OSEC fungerer som et vejskilt for de studerende, der er interesseret i iværksætteri. De studerende bliver inddraget i SDU Cortex Lab og vejledt af Rasmus Uhre, der er forretningsudvikler på SDU Cortex Lab og samtidig kontaktperson for de studerende, der er interesseret i iværksætteri og vil snakke om deres idéer. 

”Vi lever i et samfund, hvor vi har meget høje lønninger, og de lønninger kan ikke forsvares, hvis ikke man kan noget, som ingen andre kan.” Andreas Munk Jensen.

SDU Cortex Lab er et initiativ fra SDU og startede i september 2015 med indvielsen af Videnbyen, hvor både OSEC og SDU Cortex Lab holder til. Iværksætter Tobias Ejersbo 3

Investeringen og vigtigheden af entreprenørskab og innovation er uden tvivl vigtig for dem alle.

”Vi lever i et samfund, hvor vi har meget høje lønninger, og de lønninger kan ikke forsvares, hvis ikke man kan noget, som ingen andre kan. Entreprenørskab og innovation ser jeg vokse markant både på SDU og i samfundet generelt,” forklarer Andreas Munk Jensen.

Entreprenørskab handler om at se mulighederne og gribe dem.

”Det er noget, som arbejdsgivere vil have, at de studerende kan. Hvis de bliver ansat et sted, så skal de også selv tage initiativ og se mulighederne, der er der,” forklarer Rasmus Uhre, der er forretningsudvikler for SDU Cortex Lab.

Et innovations- og iværksætterhus

Den 1. oktober 2015 blev Videnbyen officielt åbnet. Her holder SDU Cortex Lab til, der både er et midtpunkt og mødested for de studerende, der vil arbejde med iværksætteri og innovation.

”Det er noget, som arbejdsgivere vil have, at de studerende kan. Hvis de bliver ansat et sted, så skal de også selv tage initiativ og se mulighederne, der er der,” Rasmus Uhre

Rasmus Uhre er med til at arrangere arrangementer, hvor studerende, iværksættere og virksomheder kan komme sammen for at drøfte nye idéer og projekter. Desuden er SDU Cortex Lab også med til at bringe de unge talentfulde iværksættere sammen med virksomheder, og dermed kan nye arbejdspladser opstå.

Så snart studerende har fået en idé, som de gerne vil arbejde med, er det Rasmus Uhre, der står for det videre forløb. Det er ham, der sørger for, at de får den vejledning og rådgivning, de skal have.

Formålet med SDU Cortex Lab er at skabe job og vækst.

”Det er også det, som vi i sidste ende bliver målt på. Det vil sige, om vi i sidste ende skaber nogle job og arbejdspladser, og at vi skaber vækst for de virksomheder, som vi hjælper. Målet er at skabe morgendagens virksomheder og understøtte og lave en platform for studerende, virksomheder og forskere,” forklarer Rasmus Uhre.

Formålet er også, at virksomheder finder deres nye medarbejdere. Med de forskellige arrangementer har virksomheder mulighed for at spotte talenter. Desuden har virksomhederne også mulighed for at præsentere deres projekter og finde nogle interesserede studerende, som har lyst til at arbejde videre med det. På den måde kan studerende, unge iværksættere og virksomheder finde hinanden i SDU Cortex Labs lokaler.

Målet er at skabe morgendagens virksomheder og understøtte og lave en platform for studerende, virksomheder og forskere,” Rasmus Uhre.

Foto: Steffen Berg Klenow

Foto: Steffen Berg Klenow

Selvom SDU Cortex Lab allerede har været i gang siden oktober 2015, vil det næste halve år åbne endnu flere muligheder for unge iværksættere. Det næste halve år kommer vi til at åbne vores prototypeværksted. Den ene halvdel kommer til at være et idérum og kreativitetsrum, hvor de interesserede kan slå sig løs.

”Der kan man få idéer og også blive inspireret til idéer. I prototypeværkstedet kan man arbejde med prototyper med noget 3D-print,” uddyber Rasmus Uhre.

Desuden er Kosmos åbnet. Det er et projektrum, hvor man kan arbejde med projekter for eller sammen med virksomheder.

”Som studerende kan man ansøge om at få en plads i Kosmos, og så har man mulighed for at arbejde sammen om et projekt sammen med en virksomhed,” forklarer Rasmus Uhre.

Flere arrangementer

For at få flere interesseregrupper til at blive opmærksomme på SDU Cortex Lab kommer der til at være mange flere iværksætter- og entreprenørskabsarrangementer, end der har været indtil videre.

”Både faglige, det vil sige, hvor man kan komme og lære noget, men også sociale events, hvor man kan møde nogle andre studerende. De interesserede studerende kan vælge at deltage i konkrete forløb, hvor de har mulighed for at afsætte en dag om ugen til et specielt forløb på SDU Cortex Lab,” forklarer Rasmus Uhre.

Så snart de unge studerende har besluttet sig for at realisere deres idé, kan de på SDU Cortex Lab både få hjælp, sparring og rådgivning.

The following two tabs change content below.