Den 29. oktober afsløres de regionale vindere af tutorprisen 2015, som er Dansk Magisterforeningens hyldest til universiteternes tutorer under studiestarten. RUST har snakket med formanden for DM Studerende Frederik Fischer samt studiestartskoordinatoren fra sidste års regionale vinderhold Rasmus Groth for at blive klogere på tutorprisen.

Semesteret er for alvor skudt i gang, og tutorernes arbejde med integreringen af de nye studerende er fuldført. Et arbejde, som, DM Studerende mener, bør hyldes, da tutorerne gør et uvurderligt arbejde for de nye studerende i studiestartsperioden. Ifølge formand for DM Studerende Frederik Fischer er overgangen fra ungdomsuddannelsen til universiteterne fyldt med udfordringer af forskellig karakter. Udover at være flyttet hjemmefra til en ny by med nye mennesker er der en masse informationer vedrørende studielivet, som den studerende møder i sin dagligdag som for eksempel vedrørende undervisningslokaler, foreningslivet og undervisningen. I forhold til disse udfordringer fungerer universiteters tutorer som en guide til studielivet.

En fantastisk følelse med fremtid

Som en hyldest til tutorerne har DM Studerende gennem otte år haft en regional- og en national tutorpris. Vinderen af sidste års regionale tutorpris i Syddanmark var tutorerne på International Virksomhedskommunikation. Prisoverrækkelsen fandt sted i The Winter Garden på Syddansk Universitet i Odense, hvor der var uendelige mængder øl i hanerne, da vinderen blev udnævnt:

”Det var en fuldstændig fantastisk følelse. Det var helt vildt, ” siger studiestartskoordinator Rasmus Groth om overrækkelsen af den regionale tutorpris. En pris, som studiet ikke tidligere har haft i hænderne. Ud over den formelle titel som regional vinder af tutorprisen vandt International Virksomhedskommunikation en check på 2500 kroner. I stedet for at bruge pengene selv valgte tutorerne på International Virksomhedskommunikation at vise deres taknemlighed for russernes nomineringer ved at holde en takkefest i fredagsbaren Nedenunder, hvor både russerne og tutorerne var inviteret. En fest, som bød på beer pong og femhundrede kroners øl i taknemlighed. Selvom pengene på den store check for længst er indkasseret, bliver prisen stadig benyttet som et internt ledelsesredskab på International Virksomhedskommunikation til at motivere de nye tutorer til at gå efter prisen, da prisen ifølge Rasmus Groth er lidt prestigefyld og pynter godt på CV’et. Men ifølge formanden i DM Studerende Frederik Fischer ligger der mere i tutorprisen end blot en fagforenings anerkendelse af tutorarbejdet. Tutorprisen har gennem sin levetid på otte år kastet en vidensbank fra sig ved navn Best Practice. Best Practice er en samlet tutorguide, som indeholder gode råd og erfaringer om den gode studiestart fra de forskellige nomineringer, DM Studerende har modtaget gennem tidens løb.

Druklege overskygges af et fagligt fokus

Intro-perioden for studerende bliver ofte karakteriseret som en periode med fest og farver samt utallige mængder alkohol. Men for at komme i betragtning til prisen handler det altså ikke om at kunne lave sprutindtagende og grænseoverskridende lege ifølge formanden for DM Studerende:  

”Det er ikke det, vi leder efter, og det er ikke det, der gør, at man kommer i betragtning. Man kommer i betragtning, hvis man laver nogle kreative forløb, hvor der er noget fagligt i spil, som også er socialt og sjovt,” forklarer Frederik Fischer, der yderligere pointerer, at DM Studerende i forbindelse med udvælgelsen af tutorer til Tutorprisen fokuserer meget på inklusionen af studerende i aktiviteter, hvor alle er velkomne. Herunder også dem, der fravælger alkohol.  

Hos International Virksomhedskommunikation var det faglige aspekt i intro-forløbet i fokus. Traditionen tro fik de studerende allerede i intro-dagene udleveret deres første kommunikationsopgave for en virksomhed. Inden for de sidste tre år har de studerende i stedet for opdigtede cases fået udleveret virkelige cases fra virksomheder. Ved sidste års intro-forløb var det Dansk Landbrugsrådgivning DLBR, som i forbindelse med deres markedsføring gerne ville have deres navn til revurdering. En opgave, hvis faglige fokus giver de studerende et indblik i studiets indhold og fremtid.

”Det er fedt, at selvom man er helt ny på et studie og ikke aner noget om, hvad studiet indeholder, så er man faktisk med til at lave noget for en virksomhed, som i sidste ende kan bruges i fremtiden,” forklarer Rasmus Groth. Ud over det faglige fokus, som de studerende blev mødt med fra starten af på international virksomhedskommunikation, mener Rasmus Groth, at International Virksomhedskommunikation yderligere vandt prisen på grund af det gode sammenhold mellem russerne og tutorerne. Et sammenhold, som blev sat på en prøve. På vej hjem fra en rustur langs den vestjyske Limfjord strander bussen i Holstebro. En stranding, der kommer at koste de studerende to til tre timer i den jyske købstad, da bussen skulle repareres i Holstebro. Men på trods af det ufrivillige pitstop på vejen, holdt de studerende humøret højt. Udover beroligende ord blev der sunget fødselsdagssang for en af russerne samt købt burger i Burger King for at opmuntre de studerende. En opmuntring, som efterfølgende kom til at præge de nomineringer, som tutorerne fik.

For andres skyld

I år er nomineringen kørt gennem Facebook. Her kan man se billeder af farvestrålende tutorer samt rosende kommentarer fra russere, der gerne vil hylde deres tutorer. Men hvad karakteriserer egentlig en god tutor? Ifølge Frederik Fischer er det faktisk en svær opgave at vinde tutorprisen. For udover at lægge et sjovt og kreativt fagligt perspektiv på intro-dagene, handler det også om for tutorerne at skabe tryghed og sociale relationer. Derudover skal man kunne formidle den viden, man som tutor har, til de nye studerende, når de spørger om hjælp. Ifølge Rasmus Groth skal man som tutor tænke meget over sin egen rolle:  

”Man skal smile og tænke over, at man ikke er der for sin egen skyld. Man er der for andres skyld. Så kan det godt være, at man render rundt i en sponsortrøje, som man ser grim ud i. Men fuck det. Den kan du smide, når du er færdig,” siger Rasmus, der yderligere forklarer, at nomineringerne til tutorprisen gerne må bære præg af et touch af faglighed og fællesskab.

På nuværende tidspunkt vælter det ind med nomineringer på DM Studerendes Facebook-side. Nomineringer, hvoraf resultatet til den regionale tutorpris vil blive afsløret den 29. oktober på Syddansk Universitet. I alt har DM Studerende sat 20.000 kr. på højkant. Et beløb, som bliver fordelt ud på regionale samt nationale vindere af tutorprisen 2015 som en tak for tutorernes indsats i intro-dagene.

The following two tabs change content below.