Med starten af det nye semester kom den nye studiemiljøundersøgelse. Formanden for Syddanske Studerende synes, at man kan være tilfreds med den positive udvikling, men der er stadigvæk plads til forbedringer.

De studerendes stemme på Syddansk Universitet er studenterforeningen Syddanske Studerende. Som universitetets største studenterforening har Syddanske Studerende en stor funktion som de studerendes stemme.

Udover at stå for Semesterstartsfesten arbejder Syddanske Studerende på forskellige projekter i samarbejde med ledelsen med formålet at forbedre studiemiljøet for de studerende.

Studiemiljøet har i den nye undersøgelse fået 80 % positive tilkendegivelser, hvilket formanden for Syddanske Studerende, Klaus Rose, er yderst tilfreds med.

”Når halvdelen af de studerende svarer på en undersøgelse som denne og så med resultatet, at de er positive omkring miljøet på universitetet, så kan man være tilfreds. Generelt set, så har vi en stor tilstrømning af studerende på Syddansk Universitet netop på grund af, at man har lavet nogle initiativer omkring undervisningen på universitetet,” forklarer Klaus Rose, der har været formand for Syddanske Studerende siden slutningen af februar 2015.

Ifølge Klaus Rose vil man dog gerne komme op på 100 % bedømmelser og have, at alle studerende føler sig tilpas på universitetet.

Undersøgelsen viser endvidere, at kun 80 % føler sig som fuldtidsstuderende, og at de desuden bruger for få timer om ugen på deres studie.

Reelt set indebærer et fuldtidsstudie, at man bruger 42 timer i gennemsnit om ugen på sit studie. Men i undersøgelsen svarerede de studerende, at de i gennemsnit bruger 27,6 timer om ugen. Det vækker bekymring.

”Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, men det er også et problem, der skal tages meget seriøst. Blandt andet skal man også være lidt selvkritisk og se på den måde, man strukturerer uddannelserne på. Spørgsmålet er, om nogle af studierne indebærer for meget selvstudie i forhold til, hvor mange undervisningstimer man bruger,” uddyber Klaus Rose.

Refleksion er ifølge ham en vigtig del af resultaterne fra undersøgelsen. Blended Learning er blandt andet noget, man burde overveje mere. At få sat initiativer i gang kan øge intensiteten for de studerende.

”Jeg er sikker på, at hvis de studerende måtte vælge, så ville de også have gerne have nogle flere timer,” mener Klaus Rose.

Forbedre tingene

Den markante forskel på, hvor mange timer de studerende bruger på deres studie, er noget man vil tage op hos både Syddanske Studerende og hos SDU.

”Der er ingen tvivl om, at vi i foreningen kommer til at arbejde via nogle projekter, hvor vi kommer til at kigge på uddannelserne generelt fremadrettet,” forklarer Klaus Rose. Men samtidig påpeger han også, at de forskellige studiers strukturer hænger tæt sammen med, hvor mange ressourcer, der er på de forskellige studier. Et stort studie med mange optagede studerende har flere penge til at oprette holdundervisning og flere undervisningstimer.

På ingeniøruddannelserne har man det såkaldte semesterprojekt, som man skal udarbejde i grupper og dermed bruge en del timer på campus.

”Ændringer i studiestrukturen er noget, man burde oveveje. Der er mange, der har svært ved at have få forelæsningstimer og meget selvstudie per uge. Jeg tror, at man kan ændre strukturen og få lavet flere timer til de studerende.”

Ensomhed på universitetet

En anden ting, som, Klaus Rose synes, man skal kigge lidt nærmere på, er, hvordan de studerende har det med det faglige og sociale miljø på universitetet.

”Vi er selvfølgelig glade for, at der er mange, der synes, at miljøet på universitetet er godt. De sidste par år er der med fredagsbaren Nedenunder og SDU Fitness kommet en del, som de studerende kan bruge. Men vi har stadigvæk en del ting, der kan forbedres,” forklarer Klaus Rose.

Identiteten for de studerende her på universitetet skal forbedres. Syddanske Studerende arbejder med projektet Campus Life, hvor man vil have lokaler til foreninger og desuden går i gang med at bruge udendørsområder rundt omkring universitetet. Man starter med testområder i nærheden af kantinen om et par måneder for at teste, hvad de studerende synes om det. De studerene skal generelt føle sig mere hjemme på universitetet.

Foto: Solveig Ryskov Graversen Stage

Foto: Solveig Ryskov Graversen Stage

11 procent af de adspurgte har i undersøgelsen angivet, at de føler sig ensomme, men Klaus Rose påpeger, at man ikke skal drage for hurtige konklusioner ud fra dette resultat.

”Ud fra de data, man har, kan det være farligt at drage konklusioner mellem ensomhed og manglende studiegruppe,” forklarer Klaus Rose.

Ordentlige rammevilkår er vigtige for dannelsen af studiegrupper og for at få det gjort som studerende. Det er vigtigt at mødes med andre årgange og få snakket om det sociale og faglige. Det er også vigtigt at oplyse og fortælle om, hvad der foregår i ens fagråd og på ens fakultet.

The following two tabs change content below.