MUDDERKAST. Det er Syddansk Universitets eget valg, at man fra 2018 ikke længere kan læse sprogene spansk, kinesisk og arabisk, mener Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen, der i torsdags gæstede Syddansk Universitet.

Der er en bred uenighed om, hvem der skal tage ansvaret, når det gælder de dimensionerede pladser på Syddansk Universitet. Ministeren mener, det er SDU’s eget valg – en holdning, universitetet absolut ikke er enig i.

– Min model handler om ledigheden, og så er det op til uddannelsesinstitutionerne, hvor man vil nedlægge pladserne. Jeg må stole på, at Syddansk Universitet har den faglige kompetence til at sige, at det er det, som de synes er mest forsvarligt, siger Uddannelsesminister, Sofie Carsten Nielsen, om de tre sprog, som nu skal vinke farvel til det syddanske.

For hende er nedskæringerne kun en lille brik i en meget større sammenhæng. Seks procent af uddannelserne vil blive dimensioneret. Dette er gjort gennem en aftale med universiteterne, som selv har haft mulighed for at kunne lægge 15 procent af dimensioneringen udenfor den ramme af nedskæringer, som regeringen havde fremsat i 2014. Det betyder, at studerende blandt andet ikke længere kan læse sprogene kinesisk, arabisk og spansk på Syddansk Universitet.

– Syddansk Universitet har selv valgt kun at placere meget lidt af den fleksibilitet udenfor de dimensionerede uddannelser. Det har jeg fuldt respekt for. Det er netop de faglige overvejelser, som netop jeg ikke skal, men som universitetet har gjort sig her, siger Uddannelses- og forskningsministeren.

Uenighed om dimensionering

Dekanen på Det Humanistiske Fakultet er dog ikke enig med Sofie Carsten Nielsens udsagn.

– Regeringens udsagn om, at humanistiske uddannelser ”fører til arbejdsløshed”, er på ingen måde generelt korrekt. Særligt ikke, hvis man ser på det i et længere perspektiv. Humanistiske kandidater er gode til at finde alternativ beskæftigelse i forhold til deres traditionelle karrierevej – finde deres egen niche, har dekanen på Det Humanistiske Fakultet, Simon Møberg Torp, tidligere fortalt til RUST.

– Dimensioneringen vil ramme SDU og det Humanistiske Fakultet i særdeleshed meget hårdt økonomisk. Vi mister i alt 894 studiepladser. Det har – mod vores vilje – tvunget os til at begrænse antallet af uddannelser, vi fremover vil udbyde, siger Simon Møberg Torp.

Studerende skal ikke holde sig tilbage

Sofie Carsten Nielsen understreger dog, at de studerende skal læse det de ønsker.

– Der er ikke nogen af de kommende studerende og unge, som får at vide af mig, at de ikke skal vælge det de har lyst til i maven eller i hovedet. Vi har før både dimensioneret lærer- og lægeuddannelsen i mange årtier. Der er simpelthen for mange, som står i kø og er arbejdsløse. Det har noget med de unges lyst og motivation at gøre. Det har noget at gøre med, at vi har uddannelserne, som er betalt af skatteyderne i Danmark for rigtig mange milliarder kroner. Vi er nødt til at rette det en lille smule ind, hvis vi ikke kan tilbyde de unge job”, fortæller Sofie Carsten Nielsen og tilføjer:

– Jeg kan ikke tvinge virksomheder til at ansætte bestemt mennesker.

The following two tabs change content below.

Julie Würtz

Nyeste indlæg af Julie Würtz (se alle)