Et skema fyldt med spildtid og sene undervisningstimer. Det fik en hel årgang af statskundskabere til at se rødt. Muligheden for at have et “normalt” liv med fritidsaktiviteter var væk. Nu er skemaet ændret – efter massivt pres fra årgangen. 

Forårssemesteret er gået igang på Syddansk Universitet. Bøgerne er købt og undervisningen igang. Men Syddansk Universitets statskundskabsstuderende startede med en lidt mere afslappet politikuge.  Deres rigtige skema tager de først i brug i uge 7 og det med positive holdninger på 2.semester.

Det oprindelige skema bød på hultimer flere dage om ugen samt forelæsninger, der først sluttede om aftenen. Det skabte stor utilfredshed på 2. semester. Men i stedet for at acceptere situationen, startede de en underskriftssamling i december.

– Vi startede underskriftsindsamlingen, fordi vi var utilfredse med skemaet, som ikke gav os mulighed for at opretholde et ”normalt” liv sideløbende med studiet. Desuden var mulighederne for at deltage i forskellige foreningsaktiviteter meget lav, ligesom det at kunne udføre sit studiejob ved siden af studiet slet ikke havde været muligt, forklarer Narmer Fogh, der er årgangsrepræsentant for det pågældende semester.

Især for pendlere ville det gamle skema have bragt store problemer, da det for nogle studerende viste 10 hultimer både om tirsdagen og om onsdagen. Disse dage skulle der være øvelseshold tidligt om formiddagen klokken 8-10 og sene forelæsninger.

Stor opbakning til underskriftssamlingen

80 studerende skrev under på underskriftssamlingen, som blev givet videre til Christian Gundtoft, der er studenterrepræsentant i studienævnet for statskundskab og er på 6. semester.

– Jeg blev gjort opmærksom på problemet, idet jeg fik underskrifterne og lyttede til de studerendes holdning. Og jeg selv synes, at det ikke er godt for de studerende, når de har 10 hultimer , hvor de ikke kan nå andre ting, end at være på universitetet. I studienævnet blev vi meget hurtige enige om, at der skulle ændres på skemaet, forklarer Christian Gundtoft.

Ændringerne faldt på plads lige inden forårssemesteret skulle starte. Nu er øvelsesholdene blevet rykket tættere mod selve forelæsningerne.

Studielederen på de studerendes side

Johannes Michelsen, der er studieleder for statskundskab, forstår de studerendes protest mod det gamle skema.

– Jeg er enig med de studerende, at dette skema kunne lægges på en bedre måde, siger Johannes Michelsen.

Selve forelæsningerne kunne man dog ikke lave om, da årgangen er for stor, og da man i slutningen af januar ikke kunne finde passende lokaler til de studerendes forelæsninger.

– I øvelsesholdene er årgangen todelt, så der kunne man finde nogle mindre lokaler og rykke rundt på tiderne og alle dem som sidder i studienævnet var enige i, at det var en god løsning på problemet, uddyber Christian Gundtoft.

Selvom de sene forelæsninger ikke kunne rykkes, er Narmer Fogh tilfreds med resultatet.

– Jeg er ganske tilfreds med de ændringer, der er blevet foretaget. Desværre har det ikke været muligt at få ændret de sene timer, men timerne er blevet flyttet tættere på hinanden, så vi ikke længere har så mange hultimer. Alt i alt er det nogle gode ændringer, der er blevet foretaget, siger han.

Studielederen Johannes Michelsen er desuden meget tilfreds med, at de studerende selv tog initiativet og satte underskriftsindsamlingen i gang.

– Selve skemalægningen bliver ikke foretaget af os, men af sekretariatet og det er i forvejen meget svært at lægge et skema for store årgange. Men jeg vil fremhæve og sige, at det har efterladt indtryk hos mig, at de studerende kom med en så hurtig reaktion, som var med til at der kunne foretage ændringer, før det var for sent, påpeger han.

Desuden lægges der ifølge ham fokus på feedback fra de studerende , og at der er ingen interesse for, at studielivet skal være dårligt på grund af lange studiedage.

På årgangen var de fleste klar over, at det ville blive svært at få skemaændringer vedtaget, men man var i starten enige om, at underskriftssamlingen var et statement, som ingen kunne ignorere. Desto mere er man nu glad over, at studienævnet har indvilget i at ændre skemaet for 2. semester.

Tilfredshed blandt alle parter

Maiken Dahl Hansen, der også er  på 2. semester kan forstå, at det gamle skema var problematisk for nogle fra årgangen.

– Det ville især havde været et problem for pendlerne. Jeg kunne godt lide, at man lavede underskriftssamlingen, da man aldrig opnår noget, hvis man ikke tager initiativ. Hvis skemaændringerne har hjulpet dem, som havde et problem med de lange dage ude på universitetet, så synes jeg, at det er godt, siger hun.

Hun synes desuden, at det er vigtigt, at løsningen virker for alle involverede personer.

Christian Gundtoft er tilfreds med løsningen og ser frem til, at de studerende ikke skal være på universitetet flere timer i træk.

– Fremover vil vi i studienævnet være ekstra opmærksomme på den slags problemer, så vi kan nå at opfange og eventuelt ændre dem i bedre tid, end  vi gjorde her i efteråret. Det er klart, at det ikke må ske igen, at der laves et så usammenhængende skema fore vores studerende, afslutter han.

The following two tabs change content below.