Der skal være mere debat og dialog om ordblindhed på SDU. Det mener den nystiftede studenterforening Dysleksi Netværk Odense (DNO). For selvom der findes moderne hjælpemidler, er handicappet en daglig udfordring – både socialt og studiemæssigt.

Ordblindhed er et stor tabuemne, som sjældent tages op. De studerende føler sig dårlige og tør ikke at tale om det med venner eller medstuderende. På trods af, at der er moderne hjælpemidler, der kunne hjælpe de ramte studerende.

Et manglende socialt fællesskab savnes af de ramte, og man har svært ved at finde sig til rette mellem medstuderende, da man ikke føler og ikke ønsker at stå åbent frem om et handicap, som bliver tiet væk, og de ramte føler sig utilpasse på universitet.

Af disse grunde er der blevet oprettet en ny studenterforening for ordblinde. Formålet er at skabe et netværk for alle SDUs ordblinde og samtidig gøre handicapptet mere kendt.

– Vores formål er at skabe et netværk på SDU for studerende med dysleksi (ordblindhed), der kan støtte hinanden fagligt, socialt og at skabe kendskab til og opmærksomhed om, hvordan det er at være studerende med dysleksi, fortæller formanden for for den nye studenterforening DNO Malene Ditte Hansen.

Det store problem ved handicappet er, at mange ikke tør at udtale sig om deres ordblindhed og i stedet går rundt med det hele deres tid på universitetet. DNO skal være med til at opbygge et netværk mellem de pågældende studerende. Fællesskabet skal gøre det lettere at tale om handicappet og føle sig mere tryg på campus.

– Vi vil meget snart lave nogle gode og relevante foredrag, som kan hjælpe vores medstuderende/medlemmer med at få inspiration og mulighed for at arbejde med at være studerende med dysleksi på en videregående uddannelse, da det altid er en proces at have dysleksi, fortsætter Malene Ditte Hansen.

Grunden til, at ordblindhed stadigvæk er et tabu i vores samfund er, at ordblindhed for det første er et misvisende ord, derfor bruger de meste folk, der arbejder med handicappet det lægevidenskabelige term dysleksi. Ulempen ved anvendelsen af dette begreb er dog, at det er svært for andre at forstå, hvad det er.

– For nogle dyslektikere er det et større tabu end for andre. Men jeg tror kan forklaringen kan hentes fra samfundet. Man skal altid være den bedste, den hurtigste og den, der opnår længst i samfundet. Der er hele tiden et stort pres i vores samfund, om at kunne læse og skrive korrekt for ikke at blive opfattet som dum eller ubegavet, forklarer Malene Ditte Hansen.

Den nye studenterforening er blev først oprettet i slutningen af oktober, men deres formål og vision er klar. De vil hjælpe de studerende med dysleksi og give dem mulighed for at have en studenterforening på SDU, hvor man kan være sig selv. Hvor de kan få hjælp og støtte hinanden både socialt og fagligt.

– Vi vil gerne ændre den måde studerende med dysleksi ser på sig selv, da det sommetider kan betyde, at man har lavere selvværd end andre, fordi man tror man er dum eller bagefter, siger Malene Ditte Hansen.

– Vi har ikke nogle officiele tal, men vi har hørt i et program, at der skulle være ca. 150 på SDU, men jeg selv tror, at tallet er meget større, da mange først på universitetet opdager, at de har dysleksi, uddyber formanden.

Hvis man har mistankte om, at man har dysleksi, kan man gå til Social Pædagogisk Støtte (SPS) på SDU. De sender en til læsevejledere, som er tilknyttet på SDU til en udredning, som kan vise om man lider af dysleksi.

The following two tabs change content below.