I år er der universitetsvalg. Og hvad så? Det er der jo hvert år. Det kan vel ikke betyde så meget … Det er jo bare universitetet?

Ovenstående er et citat, jeg stødte på for ikke alt for længe siden. Og det ærgrer mig, at vi som studenterforening ikke har formået at formidle, hvorfor universitetsvalget har så afgørende betydning. Det vil jeg forsøge at råde bod på her:

1. Ingen indvalgte – ingen forbedringer

Uden studienævnene ville vores uddannelser fungere som en uddateret produktpakke fra Microsoft. Ingen relevans og dårligt sammenhængende funktioner.

Andreas Munk Jensen, Formand for Syddanske Studerende

Andreas Munk Jensen, Formand for Syddanske Studerende

Studienævnene er vores uddannelsers ekspertog brugerpaneler. Det er her, debatten står, når en åndeligt, vildfaren underviser kommer til at foreslå eksamensformer, der er mere tidsbesparende end kvalitetsstyrkende. Det er her, retningen bliver lagt for fagbeskrivelser, dispensations-ansøgninger og regler omkring udlandsophold. Og så er kun få ansvarsområder nævnt.

På samme måde, som der er studienævn, der forandrer vores hverdag på universitetet, er der også andre råd og nævn på SDU. Kort sagt kan det siges, at hvis der ikke havde været nogen studerende disse steder, så var der aldrig blevet satset strategisk på at sætte de studerende i centrum og dermed afsat 40 mio. udelukkende til at forbedre universitetet for studerende.

2. Ingen indvalgte – intet studieliv

Dette udsagn er selvfølgelig at presse citronen. Men tænk over det: Nedenunder, SDU Fitness, Semesterstartsfesten og en række andre aktiviteter enten faciliteres, eller er blevet facilliteret af indvalgte studenterpolitikere. Nuværende bestyrelsesmedlem Simon Damkjær Olesen var en afgørende spiller i oprettelsen af Nedenunder, Syddanske Studerendes næstformand er siddende bestyrelsesformand for SDU Fitness, og semesterstartsfestens udvidelse blev muliggjort af en underskudsgaranti, udstedt af universitetet til den studenterforening, de til daglig arbejder så tæt sammen med om at forbedre universitetet. Samtidig spiller indvalgte en vigtig rolle i diverse udvalg, såsom kantineudvalget, hvor Starbucks, aftensåbent og lignende tiltag blev sikret i foråret.

3. Ingen indvalgte – ingen repræsentation

Udover at repræsentere de studerende på SDU repræsenterer vores indvalgte også de syddanske studerende nationalt gennem landsorganisationen Danske Studerendes Fællesråd. Som den seneste tids overskrifter også har vist, er det ikke kun beslutninger på SDU, der påvirker vores studietid. Det er i høj grad også beslutninger truffet på Christiansborg, der styrer vores hverdag. Af samme årsag er det afgørende, at vores stemme høres her. Dette sker gennem vores indvalgtes engagement og arbejde i Danske Studerendes Fællesråd. Ingen stemmer, ingen legitimet.

Med andre ord er studenterrepræsentanterne ved SDU af afgørende betydning for at sikre det gode studieliv for alle os studerende. Deres arbejde skaber resultater. Nogle synlige, nogle minde synlige.

Men én gang om året behøver vores repræsentanter alle de studerendes hjælp. Det er til universitetsvalget. Den 25.-26. november er det op til jer at give jeres stemme til dem, som I ønsker skal repræsentere jer. Det er den dag, I kan vise, at I bakker op om studenterinddragelse og studieliv. Det er den dag, I kan vise jeres repræsentanter, at deres arbejde er påskønnet.

Det kræver blot, at du klikker dig ind på selvbetjeningen og finder dine kandidater.

Så husk at stemme til universitetsvalget!

The following two tabs change content below.

Andreas Munk Jensen

Nyeste indlæg af Andreas Munk Jensen (se alle)