Man kan groft sagt studere lige, hvad man har lyst til. At gøre det på to universiteter – i to forskellige lande – er dog mere specielt. Langt fra alle ved, at det kan lade sig gøre. Men det foregår faktisk i vores egen baghave. Her studerer Anna Maria Bauer både på SDU i Sønderborg og Universitetet i Flensborg.

Anna Maria Bauer er netop blevet student fra A. P. Møller Skolen her i sommer. Skolen tilhører det danske mindretal og nu studerer Anna på SDU, men i to forskellige lande.

– Selvfølgelig havde man i starten en masse spørgsmål med hensyn til, hvordan det i praksis ville fungere og der var også lidt forvirring, fordi man i ugerne før studiestarten, både havde fået beskeder fra Universitet i Sønderborg og i Flensborg, fortæller Anna Marie Bauer.

Grunden til, at Anna valgte den grænseoverskridende uddannelse var, at hun meget gerne ville læse noget med økonomi og sprog. Hun var overbevist om, at hun ville læse i Danmark, indtil hun læse om den grænseoverskridende bacheloruddannelse på SDUs hjemmeside.

Efter indhentning af flere informationer om ”international business administration and modern languages” var hun sikker på, at det var den rigtigte uddannelse for hende.

Samarbejdet over grænser foregår mellem SDU Sønderborg og Flensburg Universitet, der i sommers blev omdøbt til Europa-Universitet, startede i 1991. Det er muligt at tage flere forskellige typer uddannelser på de to campusser – blandet andet kan de studerende vælge fag fra Institut for Grænseregionsforskning og Institut for Design og Kommunikation i Sønderborg og på Institut for Management på Europa-Universitet Flensborg. Desuden kan man styrke sine sprogkundskaber gevaldigt. Samarbejdet tilbyder både en BA og en Cand. i Merc. Int. med fokus på entet tysk/engelsk eller dansk/engelsk.

Interessen for uddannelsen stiger – i år blev 107 optaget på bacheloruddannelsen. Begge universiter har kun gode erfaringer med udbydelsen af den grændeoverskridende uddannelse. Samtidig er man også i kontakt med de studerende for at få repons på, hvad der kunne gøres endnu bedre for at tiltrække endnu flere studerende.

– Vi er meget glade for, at interessen for vores internationale bacheloruddannelse stadig er voksende og at dem fra Sydslesvig også tager imod vores tilbud. Indtil videre er der kun den ene bacheloruddannelse, men det kunne sagtens udvikle sig i fremtiden, siger Elisabeth Vestergaard, der er institutleder for Institut for grænseregionsforskning på SDU, Sønderborg.

Føler sig hjemme to steder

Det første møde havde de i Flensborg, hvor man fik afklaret sine spørgsmål, dog samtidig fortsætter Anna, at der ikke er mange, der kender til grænseoverskridende studier og samarbejdet mellem universiteterne i Sønderborg og Flensborg.

– Hver gang jeg fortæller, at jeg læser på både SDU og EUF er folk forvirret, fordi de ikke har hørt om, at man kan læse noget på to universiteter samtidig. Men lige netop det er det specielle ved at læse International Management, så jeg sikkert vil komme til at forklare, at det er et sammenarbejde imellem Tyskland og Danmark ret ofte, fortæller Anna Maria Bauer.

Med starten af det nye semester, bliver de studerende også udfordret mere, da undervisningen både tirsdag og torsdag finder sted i Sønderborg.

– Det er en form for overbelastning, men på den anden side får de studerende også i den daglige praksis den ”grænseoverskridende” studiehverdag, fortæller Elisabeth Vestergaard.

Ved studiets afslutning får de desuden også et dobbeltdiplom, det vil sige en dansk AB int.-grad og en tysk BA grad. At man føler sig som en del af begge universiteter er netop det, der gør, at Anna føler sig tilfreds med den uddannelse hun har valgt.

– Studiet, som hovedsagligt er på dansk, behandler ikke kun de emner, jeg interesserer mig for, men bygger på den tosprogethed, jeg allerede er opvokset med igennem mindretallet i Sydslesvig, forklarer Anna.

Flere sprog – flere muligheder

Blandt de studerende er der stor mangfoldighed. Der er sydslesvigere, der taler begge sprog og i forbindelse med en good studiestart, var der der både intensivkurser i tysk og dansk. Sådan at man kommunikere uden problemer. Nogen gange kommer der en dansker, som spørger noget på tysk, hvorefter en tysker svarer på dansk.

– Alle dem, jeg har fået lov til at lære at kende og som jeg har snakket med rigtig positive overfor de nye sprog, som de har lært og vi er alle sammen med på at understøtte dem, da de har fortjent så meget respekt for at lære et nyt sprog i så kort tid.

Med tre sprog i rygsækken og et studie, der baserer på en sprogkombination, er det klart, at Anna har store muligheder.

– Jeg håber, at den kombination jeg kan byde med, efter endt uddannelse, vil give mig større muligheder på arbejdsmarkedet. Især den ”double degree” vi får af EUF og SDU vil forhåbentligt udskille sig fra andre ansøgere og åbne muligheder for specielle jobmuligheder indefor virksomheder på det internationale marked.

The following two tabs change content below.