KLUMME: I løbet af oktober forventes det, at ministeriets kvalitets-kommission kommer med deres perspektiv på, hvad kvalitet er. Set i lyset af deres første rapport, med ideer som 4 år lange bachelorer, 1 års lange kandidater, begrænset optag på kandidaterne og lukning af små uddannelser, kan man kun vente spændt. Det kan med al tydelighed gå mange veje. Èn ting er dog sikkert; der vil være meget at tage fat i.

Først og fremmest er det sandsynligt, at udvalget vil bruge taletiden til at sende en bedsk bemærkning i retning af os studerende og vores arbejdsindsats. Det er sandsynligt, at vi vil få besked på, at det at studere bør tilsvare et fuldtidsjob. Den holdning kan man jo svært fortænke dem i. Det er dog vigtigt, for ikke at sige afgørende, at udvalget ikke lader en sådan bemærkning stå alene, men lader den følge af radikale forbedringsforslag til vores uddannelser, så deres relevans for såvel arbejdsmarkedet som for os studerende styrkes.

Så længe vi kan se, at frivilligt arbejde, studiejobs, eller lignende i højere grad giver os det, vi selv vurderer, udvikler os bedst, vil undervisning og akademiske tekster fortsat blive nedprioriteret.

Dernæst bliver det interessant at se, om udvalget vil kommentere på pædagogikken, der hersker på universiteterne. Det er næsten forventeligt, at de vil – og også påkrævet. For kvalitet i uddannelse hænger unægteligt sammen med kvalitet i pædagogik. Men givet udvalgets sammensætning er det desværre svært at forestille sig, at udvalget skulle have den fornødne ekspertise til at retfærdiggøre sin egen indflydelse på ministerens fremtidige beslutninger. I Syddanske Studerende håber vi derfor, at udvalgets anbefalinger vil blive taget som indspark til debat og ikke indspark til reformer og ministeriel detailstyring.

De danske universiteter har nemlig brug for en langt større frihed, end hvad styrelsen den seneste tid har lagt op til. Vi har brug for frirum til at skabe de forbedringer, der giver mening på netop vores universitet. Som repræsentanter for Syddanske Studerende sidder vi dagligt til møder med universitetet. Her er sikringen af kvalitet og forbedrede studieliv på dagsordenen. Der diskuteres optagelseskriterier, elite-programmer, studieordninger og senest, desværre, implementering af fremdriftsreformen. Netop dette sidste arbejdsområde viser med al tydelighed en lektie, som ministeren snart burde have lært;

Arbejdet med at forbedre vores uddannelser er langt større og en langt mere kompleks opgave, end hvad der kan styres fra centralt hold.

Udviklingen af vores uddannelser og universitet ligger dog heldigvis stadig mest i vores egne hænder.
Af samme årsag er det med glæde, at vi ser frem til dette års universitetsvalg i november, hvor vi skal indvælge næste års studenterpolitikere. Vi opfordrer alle til at stemme og derved vise hinanden, såvel som resten af universitetet, at vi vil vores uddannelser. At vi vil vores fremtid.

Med disse ord skal slutteligt lyde en opfordring til alle om at involvere sig og kontakte os, hvis lysten til at forandre universitetet trænger sig på. Nye meninger og perspektiver er altid velkomne og påskønt i Syddanske Studerende.

The following two tabs change content below.

Andreas Munk Jensen

Nyeste indlæg af Andreas Munk Jensen (se alle)