KLUMME: Studiestarten er over os, og den klassiske studiestart, som vi har kendt i mange år, har ændret sig markant. Det er forandringer, der uden tvivl vil sætte sit præg på dine oplevelser de kommende måneder.

Den første store ændring er det nye kodeks for indtag af alkohol og rusmidler ved studiestarten. Vi har længe arbejdet på at få ophævet det alkoholforbud, som har været indført på nogle fakulteter. I samarbejde med universitetets ledelse, har vi sat rammerne for en studiestart, hvor vi som studerende i høj grad selv skal være med til at tage teten. Vores tutorer har derfor diskuteret god alkohol-kultur med hinanden og studieledere, for at kunne bevare de studenterdrevne rusture.

Andreas Munk Jensen, Formand for Syddanske Studerende

Andreas Munk Jensen, Formand for Syddanske Studerende

Vi er nødt til at tage initiativ og vise den modenhed, vi påberåber os og gå forrest, når en god studiekultur skal defineres og realiseres. Vi har nemlig ikke kæmpet for ophævelsen af alkohol-forbuddene, så introture på SDU fremover kan bestå af tåbeligheder, som nøgenkæder og druk fra morgen til aften. Vi har kæmpet for ophævelsen af alkohol-forbuddene, så vores introture kan vise universitetslivet for det, det er; en oplevelse for livet, der byder på faglig udfordring og inspiration, såvel som sociale arrangementer, hvor fester og alkohol for de fleste er naturlige elementer.

For at fejre arbejdets succes, har vi i år gjort en ekstra indsats for at give jer landets fedeste semesterstartsfest. Festen er derfor i år vokset betragteligt, så hovedscenen nu er rykket udenfor – vi skal ikke gå ned på plads, når Morten Breum og Suspekt slår sig løs!

Den anden store ændring i år er Karrusel, Odenses svar på Distortion. Før har Odense afholdt en studiestartsfest, men i år udvides denne til en dagelang gadefest. Alle vil her kunne møde en masse nye mennesker og hygge sig med dem, som man kender i forvejen. Samtidig husker vi, at Odense vil os studerende.

Som repræsentanter for de studerende ved Syddansk Universitet er det slående, hvor ofte vi som studenterorganisation oplever at kommunen forsøger at inddrage os, samt forme byen så den lever op til vores forventninger til en dansk storby. Processen med at udvikle Odense fra en stor by til en storby er ikke slut endnu. Og der er stadig lang vej. Men vi må erkende, at uden vores støtte og engagement som studerende og fremtidige arbejdstagere eller iværksættere, så er vejen dertil noget længere.

Vi opfordrer derfor alle til aktivt at involvere sig i sit lokalområde – om det er gennem relevante studiejobs, der bringer vækst til virksomheder; aktiv deltagelse i selv de mest praksis-forladte forelæsningstimer; eller engagement i foreninger, start-up miljøer eller noget helt andet, så søg udfordringen og grib chancen.

Vores tid vil aldrig være bedre investeret, end når vi bruger den til at udvikle os selv og vores samfund.  

Af samme årsag føler jeg, det er vigtigt allerede nu at minde om efterårets universitetsvalg. Til november afholdes det årlige valg til studienævnene og det biårlige valg til akademisk råd, universitetsråd, og SDUs bestyrelse. Alle er tillidshverv, der udvikler universitet og udfordrer den valgte. Det kræver engagerede studerende og bred opbakning hos stemmeskaren. Jeg opfordrer derfor alle til at overveje sin plads i forhold til dette års valg; Hvem skal jeg stemme på? Hvad ønsker jeg mig af min kandidat? Skal jeg måske selv være en kandidat? Og i så fald til hvad? Er det sidste tilfældet, så er vi i Syddanske Studerende altid klar til at hjælpe dig på vej. Så tøv ikke med at kontakte os, vi er her for at varetage dine interesser.

Jeg kan personligt altid kontaktes på formand@syddanskestuderende.dk eller på telefon 2840 0605. Jeg vil med glæde tale med dig om dine muligheder for at bidrage til forandring på SDU og i Odense.

The following two tabs change content below.

Andreas Munk Jensen

Nyeste indlæg af Andreas Munk Jensen (se alle)