FOrmand.jpeg

Formand for Syddanske Studerende,
Andreas Munk Jensen, formand@syddanskestuderende.dk

FERIE

Det er ikke længe siden at debatten om os, studerende, og vores ferier var oppe at vende. Men debatten var lidt atypisk. Det var nemlig Danske Studerendes Fællesråd, der meldte ud, at vi studerende har for meget ferie. Resultatet var anerkendende klap fra ministeren og en vis enighed fra nogle studerende – og en vis vrede fra andre. Så hvad gør man så? Hvad skal vi gøre på SDU?

Personligt mener jeg, at løsningen ligger det samme sted, som det meste andet. Nemlig i den enkeltes frie valg. Jeg mener, at universitetet skal give os mulighed for at styrke vores faglighed efter egne behov og præferencer til rådighed. For netop denne frihed i uddannelse og fagligprofil er, hvad fremtidens universitet kommer til at mangle, som følge af fremdriftsreformens rigide kontrolsystemer.

Universitetet skal…

Universitetet skal udvikle sommerkurser, der frit kan følges af interesserede studerende. Som del af et udvidet studieforløb eller som kompensation for et dumpet fag.

Universitet skal rette en særlig indsats mod skabelsen af praktikpladser, studiejobs og studie-projekter, som er tilgængelige for studerende henover sommeren. På den måde får både vi studerende og det omkringliggende erhvervsliv en enestående mulighed for at bidrage til gensidig vækst.

Universitetet skal fortsætte den gode linje, der er lagt med ændringen af vores optagelsesprocedurer og fortsat fokusere på at hele de studerende. Dermed kan vi også investere yderligere i uddannelsesmuligheder, der matcher den visionære måde, hvorpå vi nu optager nye studerende. Ligesom at fokus i optagelsesprocedurerne nu er på det samlede menneske, skal fokus i uddannelserne også være det. Dette mener jeg, vi opnår ved udvidelsen af sommertilbud til de ambitiøse studerende. Sommertilbud, der udfordrer vores evner til at omsætte teori til praksis; tilbud, der bidrager til at kvalificere diskussionerne, der finder sted i undervisernes teori-tunge lektioner; tilbud, der gør vores sommerferie både mere spændende og produktiv. Tilbud der gør vores sommerferie rig på oplevelser.