Ny kantine, ny rektor og ren idioti

 

FOrmand.jpeg

Formand for Syddanske Studerende,
Andreas Munk Jensen, formand@syddanskestuderende.dk

 

Hvis der er en ting, jeg har spurgt mig selv om på det sidste, så er det netop spørgsmålet: ”Kan det virkelig passe?” Dette kunne være indledningen til en svada om mit personlige liv, men det skal jeg spare jer for. Jeg vil derimod forsøge at besvare spørgsmålene; Kan det virkelig passe, at vi skal have den samme kantine igen? Kan det virkelig passe, at projektet, De studerende i centrum, rent faktisk gør en forskel? Og sidst men ikke mindst; kan det virkelig passe, at vi skal bukke nakken for kommissioners håbløse idioti?

Kan det virkelig passe, at vi skal have den samme kantine igen?
Efter selv at have siddet i udvalget, der traf beslutningen, og bakket op om den, føler jeg også, at jeg må redegøre for præcis hvorfor, beslutningen landede på Eurest. Først og fremmest skal det understreges, at Eurest ikke blev valgt, fordi ”de var de billigste” – for det var de ikke. Eurest blev derimod valgt, fordi deres tilbud var overordentlig inspirerende og ambitiøst (jf. artiklen Nyt studiemiljø med food truck, pop-ups og Starbucks). Til de, der lige som jeg, stadig forholder sig kritisk og spørger sig selv, ”hvorfor har de så ikke gjort det noget før?” kan jeg kun komme med et nedslående, kedeligt svar; det skyldes en kontraktmæssig teknikalitet…

Den gamle kontrakt, hvorunder kantinen blev drevet, var simpelthen alt, alt for firkantet og tillod ingen nyudvikling. Med det nye udbud er der endelig gjort op med dette, og Eurest har i sit tilbud forpligtet sig på at være fleksible og konstant nyudviklende. Så JA, det kan passe, at vi skal have den samme kantine – men under ny kontrakt. Nu er det blot op til os at holde dem op på deres løfter.

Kan det virkelig passe, at projektet, De studerende i centrum, gør en forskel?

Nogle gange er strategier ikke andet end en række pæne ord. Organisationer, der gerne vil lade som om, de gør noget, men rent faktisk forsømmer. Det mener jeg absolut ikke er tilfældet med projektet De Studerende i Centrum. Projektet har givet os en sparringspartner i transformationen af SDU fra en sovende kæmpe til en kæmpe, der nu aktivt forsøger at forvandle sine processer og institutioner. For at give et eksemplarisk og aktuelt eksempel på dette, vil jeg blot henvise til vores netop afsluttede kantine-udbud, hvor vi studerende, på lige fod med universitetets ledelse, vurderede og forhandlede med tilbudsgiverne.
JA, projektet De studerende i centrum gør en kæmpe forskel, og der skal lyde en kraftig opfordring til vores nye rektor, som allerede har vist sig som de studerendes mand. Fortsæt det gode initiativ, som en stærkt forankret del af fremtidens SDU.

Kan det virkelig passe, at vi skal bukke nakken for kommissioners håbløse idioti?

Af alle de spørgsmål jeg stiller, er der kun ét, der fortjener et rungende nej. NEJ, det kan ikke passe. Det kan ikke være rigtigt, at vi på universiteterne skal lade os styre af afkoblede kommissioner, for hvem uddannelseskvalitet kan reduceres til et simpelt beskæftigelsestaxameter.
Som alle er bekendt med, lykkedes Regeringen i vinters med sin håbløse fremdriftsreform – at vedtage en reformering af universitetssystemet. Hvad færre ved, er, at denne ikke blot fik os studerende til at hæve vores stemmer, men også underviserne og universitetsledelserne rundt omkring i landet følte sig nødsagede til at kommentere på dumheden i reformen. Nok var deres stemmer ikke så tydelige i den offentlige debat som de studerendes. Men alt det, de ikke sagde i den offentlige debat, har vi hørt ytret i mødelokaler under arbejdet med implementeringen af selvsamme reform. Så NEJ, vi skal ikke lade kvaliteten i vores uddannelser blive ofret for endnu en af disse afkoblede kommissioners håbløse idioti.

 

Meld dig ind i Syddanske Studerende i dag og vær med i arbejdet med kvalitetssikringen af vores uddannelser.

 

The following two tabs change content below.

Andreas Munk Jensen

Nyeste indlæg af Andreas Munk Jensen (se alle)