FOrmand.jpeg

Succes er et interessant ord, og med garanti også et ord, der optager mange af os her på universitetet. Vi måler os selv op imod vores hverdag, vores karakterer og måske endda vores facebook-væg. I hvert fald vores LinkedIn-profil. Men alt dette gør vi selvfølgelig alene og uden andres indblanding, hvilket også betyder, at man ikke behøver at definere succes som andet end et flygtigt begreb, der i nogle situationer fremprovokerer en ubehagelig mavekniben og i andre en brusende glæde.

Men sådan er det ikke, når politikere begynder at bruge ordet om vores uddannelser, evner og mentalitet. Desværre har vi endnu ikke hørt dette begreb defineret fra deres side, så vi må nøjes med at drage konklusioner på basis af den seneste tids udmeldinger og initiativer:

Fremdriftsreformen lader for eksempel til at definere succes meget snævert og som værende meget tæt relateret til gennemførselstid. Dette er ikke en definition, som vi i Syddanske Studerende kan nikke genkendende til. Vi ser ikke det at gennemføre på normeret tid som en alment gældende målestok for succes. Nok kan det være den målestok, som nogle studerende vælger at bruge, og fred være med det – så er det jo netop et kriterium for succes for vedkommende. Men mange af os studerende, som de selvstændigt tænkende individer, de fleste af os trods alt er, har andre mål med vores karriere. Og her holder jeg med vilje fokus snævert på karriere, da jeg, sandsynligvis helt i tråd med ministeriet, opfatter vores uddannelsessystem som et springbræt, der først og fremmest skal sikre os en succesfuld karriere.

Men denne definition begrænser ikke min definition af en succesfuld tid under uddannelse til bearbejdelse af akademiske tekster og forberedelsen af uhørt lange notepapirer til næste fem-timers eksamen med alle hjælpemidler.

Nej. Når jeg vurderer, hvad der for mig er en succesfuld tid under uddannelse, så er jeg nødt til at rette blikket mod de kompetencer, jeg kan se og høre er efterspurgt på det arbejdsmarked, som jeg mere end noget andet ønsker at besejre og stige til tops i. Og de kompetencer, lige meget hvor glade vi er for vores uddannelser og universitet, trænes alt for ofte ikke i tilstrækkelig grad ved rent curriculære aktiviteter.

Desværre vil fremdriftsreformen definere succes for os, så hvis vi ikke aktivt, i hvert enkelt studienævn, i den kommende tid arbejder for at flere uortodokse studieaktiviteter, såsom opstart af virksomhed, relevant studiearbejde, frivilligt arbejde og så videre, bliver meriterende på præcis lige fod med det ene sparsomt forberedte fag efter det andet, så ender vi med alle at måtte bukke nakken for ikke at blive ramt frontalt og lige mellem øjnene af studiefremdriftsreformens salve af ugennemtænkte krav og håbløst snævert definerede ambitioner.

Hvis vi ønsker fortsat at kunne definere succes for os selv, og aktivt at kunne tilstræbe denne under vores studie, fremfor at have kriteriet for vores succes defineret af et maskineri, der er som taget ud af George Orwell’s roman ”1984”,  så er det nu vi skal stå sammen og sige nej. 

The following two tabs change content below.

Andreas Munk Jensen

Nyeste indlæg af Andreas Munk Jensen (se alle)