Særligt Københavns Universitet har ageret arena for forvirrede og forargede studerende, hvor op mod 7000 unge protesterede mod den nye SU-reform og de ekstraordinære skærpelser for københavnske studerende. Studiefremdriftsreformen kommer også til at påvirke studerende ved Syddansk Universitet, hvor der afholdes stormøde om detaljerne i reformen d. 4. december.

Selvom Syddansk Universitet stadig afventer endelig juridisk afgørelse, kan du allerede nu læse nærmere om nogle af de ændringer der træder i kraft.

 

SU stopper efter 6 måneders inaktivitet

Udbetaling af SU skal ske på baggrund af optjente ECTS-points, og stopper derfor automatisk hvis der ikke er registreret et tilstrækkeligt antal opnåede ECTS-points.

Gælder for studerende der starter på uddannelse efter 1. Juli 2016.

 

Hurtige studerende belønnes

”Fremdrift” er trods alt en del af reformen, derfor kan studerende blive tildelt et bonusstipendium, ved færdiggørelse af en uddannelse på under normeret tid. For hver kalendermåned, den studerende gennemfører hurtigere, får vedkommende 2.887 kr. oveni hatten.

Ordningen gælder fra den 1. januar 2016 for studerende, der slutter en videregående uddannelse den 1. januar 2016 eller senere.

 

Lavere SU til hjemmeboende

Fremover vil grundstipendiet for hjemmeboende lyde på 893 kr., herefter kan der søges om tillæg på op til 1.586 kr., afhængigt af forældrenes indkomst. Dette sidestiller de studerende på en videregående uddannelse, med de der er tilknyttet ungdomsuddannelser.

De nye regler træder i kraft for hjemmeboende, som starter på en ny uddannelse den 1. juli 2014 eller senere.

 

Ingen ekstra klip til sene startere

Fra 2014 vil studerende der starter senere end to år efter deres adgangsgivende eksamen, kun få SU på normeret tid. Studerende der holder sig inden for de to år, vil få SU til normeret tid og 12 ekstra klip.

Gælder for studerende der starter første gang på en videregående uddannelse den 1. Juli 2014 (Som en overgangsordning vil studerende med en adgangsgivende eksamen fra 2011 kunne søge optagelse i 2014 efter de nuværende regler.)

 

Du må tjene mere

Før lå smertegrænsen for hvad du måtte tjene ved siden af SU på 9.043 kr. pr. måned. Dette hæves i første omgang med 1.500 kr. pr. måned fra den 1. Januar 2014, derefter hæves den yderligere med 1000 kr. pr. måned fra den 1. Januar 2015.

 

30 ECTS-points pr. semester – gerne mere, aldrig mindre.

Det vil være obligatorisk at tilmelde sig 60 ECTS-points pr. år, eller 30 ECTS-points pr. semester. Tilmeldelse af mere end 30 ECTS-points på et semester er som tidligere nævnt tilladt (og belønningsværdigt) men det betyder ikke, at du det efterfølgende semester må tilmelde dig mindre end 30 ECTS-points.

 

Førsteårsprøven kan skærpes

Det bliver muligt for studierne at kræve, at studerende skal bestå deres førsteårsprøve inden udgang af første år. I dag skal førsteårsprøven bestås inden udgangen af andet studieår.

 

Pligt til at søge merit

Hvis du skifter studie, er du forpligtet til at oplyse dit nye studie om tidligere beståede eksamener, og du skal søge merit.

 

Nemmere at komme ind på kandidaten

Det bliver nemmere og hurtigere at søge ind på kandidaten, på baggrund af to ændringer:

– Supplering af fag for at kunne komme ind på kandidaten behøver nu ikke at være overstået før studiestart, men kan i stedet tages ved et suppleringsforløb på kandidatens første semester.

– Det vil blive nemmere at tilmelde sig fag på en kandidatuddannelse, selvom du endnu ikke har færdiggjort din bachelor.

 

Studiefremdriftsreformen indebærer flere ændringer end nævnt ovenover, og du kan læse mere om den på SU’s hjemmeside her og på Syddansk Universitets hjemmeside her

Som studerende ved Syddansk Universitet vil du blive løbende informeret om implementeringsprocessen og konsekvenserne af reformen, så snart den endelige vedtagelse er bekræftet.

 

Foto: News Øresund

The following two tabs change content below.

Cecilia Mandrup

Nyeste indlæg af Cecilia Mandrup (se alle)