Klumme. Hvis jeg var rektor på Syddansk Universitet for en dag, ville jeg holde fokus på tre ting: Øget faglighed, større involvering af erhvervslivet og en øget internationalisering. Kvalitet og faglighed på universiteterne står nemlig for Borgerlige Studerende som det helt centrale.

I Borgerlige Studerende tror vi på, at vejen til det gode liv er brolagt med uddannelse. I Danmark har man dog igennem de senere år haft en kedelig tendens til at omskrive dette til: Vejen til det gode liv er brolagt med en akademisk uddannelse. Man er i dag så fokuseret på, at alle skal være akademikere, at man beder universiteterne om at tage imod studerende, som ikke er i nærheden af at besidde et fagligt niveau, der gør dem i stand til at være en del af det akademiske miljø. Dermed siger vi ikke, at universitetet kun er for overklassen eller for de få privilegerede, men vi ønsker et universitet for den faglige elite.

I følge SDU’s strategiplan for 2020 skal vi have lige så mange studerende som Københavns Universitet. Det mener vi ikke hører sammen med faglighed.

Vi oplever, at det øgede optag desværre har som konsekvens, at fagligheden daler. Dette har ført til, at man i dag bruger længere tid på at opnå en lavere faglighed end før. Denne udvikling har vi som universitet – og samfund – ikke råd til.

Ovenstående problematik skal især ses i lyset af det pres, der er på universiteterne fra politikernes side med hensyn til det såkaldte STÅ-system, hvor universitetets indtægter udelukkende bliver baseret på, hvor mange studerende der består deres eksaminer. Dette har ført til en udvikling imod et masseuniversitet, som netop ikke er vejen til at opnå højere faglighed. Tværtimod!

Derudover ønsker vi et større fokus på erhvervslivet på universitetet. Det er ikke blot væsentligt for os studerende at have kundskaber indenfor det teoretiske, men det er i særdeleshed også vigtigt at få indblik i det praktiske. Et øget samarbejde med erhvervslivet vil samtidig også kunne kaste nye forskningsprojekter af sig. Dette bliver skabt på baggrund af studerende, der får indsigt i erhvervslivet, og derved arbejder med konkrete projekter – hvilket vil have som positiv sideeffekt, at der vil blive skabt flere studiejobs. Flere studiejobs i Odense vil gøre det nemmere både at begynde og slutte sin uddannelse på SDU.

Det sidste punkt på min dagsorden vil være et større fokus på internationalisering. Globaliseringen stiller i dag større og større krav til, at de studerende, og de ansatte, kan navigere i en international sammenhæng. Det er derfor vigtigt at prioritere udlandsophold både for de studerende og de ansatte.

Viden skabes i stigende grad i internationale netværk og med finansiering fra internationale donorer. På samme måde efterspørger danske virksomheder også i større grad kandidater med internationalt udsyn. Derfor er det ønskværdigt, at man som universitet kan tilbyde færdigudviklede udvekslingsaftaler med udenlandske institutioner til alle studerende. Personligt finder jeg det rystende, at man ikke engang henviser til udlandsophold på universitets hjemmeside. Det er først inde under de enkelte uddannelser, at man, efter at have søgt længe, finder små beskrivelser om emnet. Dette er bestemt ikke synonymt med universitetets strategiplan, hvor man ønsker at 50 procent af de studerende skal gennemføre et længerevarende udlandsophold.

Slutteligt vil jeg dog påtage mig rollen som forholdsvis spydig over for den konkurrerende organisation, Syddanske Studerende. På deres hjemmeside fremgår det, at de er en studenterforening for alle på tværs af studieretning, studieby og partiskel. Jeg vil dog hæfte mig ved det sidste, da dette bestemt ikke er troværdigt. Deres formand, Peter Lykkegaard Hansen, er som bekendt tidligere DSU-formand. Samtidig har de netop ansat Morten Madsen som politisk koordinator – ligeså medlem af DSU. Jeg har intet at indvende over for, at man tager udgangspunkt i en politisk tankegang. Jeg synes dog at organisationen burde bekende kulør i stedet for at kalde sig en studenterforening for alle på tværs af partiskel.

Yderligere problematisk finder jeg foreningens nye ønske om en organisationsændring problematisk. Ændringen medfører, at alle foreninger på Syddansk Universitet kommer til at høre under dem. Konsekvensen bliver, at en forening kan fortsætte på trods af, at denne ikke kører optimalt, da foreningen på papiret overdrager ansvaret til Syddanske Studerende. Dette medfører, at Syddanske Studerende forbeholder sig retten til at beholde de penge, der skal udstedes til de små foreninger, hvis disse for eksempel ikke får afholdt et planlagt arrangement blot en enkelt gang. Er dette en fair måde at organisere måden, man kører studenterforeninger på her på Syddansk Universitet? Det er bestemt ikke en udvikling, Borgerlige Studerende kan støtte.

Som rektor skal man gå forrest i kampen for et bedre universitet. Derfor bør det være enhver rektors opgave at kæmpe for øget faglighed, større involvering af erhvervslivet og en øget internationalisering.

The following two tabs change content below.

Danni Toftegaard Vander, formand for Borgerlige Studerende

Nyeste indlæg af Danni Toftegaard Vander, formand for Borgerlige Studerende (se alle)