Ved at sætte sommerens introforløb for de nye studerende på spil har man lagt en dæmper på fællesskabsfølelsen gennem beskæmmende negligering af studenterinddragelsen.

En tendens har bredt sig på Syddansk Universitet de seneste par år. Studiernes rusture og introforløb bliver i stigende grad afviklet uden alkohol. Det er en drastisk forandring, når man betragter rusturenes tradition for kampdruk og nøgenløb. Denne tendens medfører muligheder for at lære sine medstuderende at kende uden at vågne dagen derpå med bekymringer om, hvem man har gnavet i aftenen før.

[quotebox]Rusture er landet over forbundet med et afsindigt alkoholindtag, og netop fordi disse ændringer er i stridighed med den gængse opfattelse af introforløb bør de implementeres gennem en proces karakteriseret ved samarbejde og gensidig forståelse mellem de studerende og universitetet[/quotebox]

Altså er vi ikke modstandere af denne udvikling, nærmere tilhængere. Vi er begge produkter af en rustur fyldt med sjove aktiviteter, som ikke havde været mulige med den traditionelle rusturspromille. Således har vi formet venskaber, der ikke er betinget af alkoholens tilstedeværelse. Rusture er landet over forbundet med et afsindigt alkoholindtag, og netop fordi disse ændringer er i stridighed med den gængse opfattelse af introforløb bør de implementeres gennem en proces karakteriseret ved samarbejde og gensidig forståelse mellem de studerende og universitetet. 

Denne udvikling har på visse studier, såsom Statskundskab, været et resultat af de daværende tutorers ønske om en mere helstøbt rustur, som lukker alle ind i varmen – ikke blot de, der kan bunde en lunken Brutalis fra Brugsen. Andre steder har det ikke været tilfældet, her har det været et definitivt ønske fra fakultetets side.

Det er netop her, at det føromtalte samarbejde bliver uundværligt. I sagens natur ligger nemlig en anseelig erfaring og ekspertise hos de studerende, hvad angår introforløbene. De har en klar opfattelse af, hvad der har fungeret, og tilbagevendende tutorer kan sikre en rød tråd. Sidder man som fakultet inde med ønsker om en vellykket rustur uden alkohol, bør man trække på den viden og arbejdskraft, som de studerende gladeligt stiller til rådighed. Tutorerne er introforløbenes vigtigste ressource, og det bør aftvinge en kollegial respekt – det er trods alt et væsentligt arbejde tutorerne lægger til ære for uddannelsen og til glæde for universitetslivet. 

Det har desværre ikke været tilfældet på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 

[quotebox]Sidder man som fakultet inde med ønsker om en vellykket rustur uden alkohol, bør man trække på den viden og arbejdskraft, som de studerende gladeligt stiller til rådighed.[/quotebox] 

Her besluttede man sig i foråret 2013 for at implementere et alkoholfrit introforløb for blandt andet medicin til den kommende sommer. Det lyder i og for sig uskyldigt, men ingen valgte at informere den styregruppe, der allerede var måneder inde i planlægningen og havde påbegyndt hyringen af nye tutorer til selv samme introforløb. Vi erfarer fra stud.med. Sophie Jørgensen, at man blot ved et tilfælde opdagede fakultetets planer. De fik fortalt, at de nok burde indstille deres planer, fordi fakultetet havde nedlagt introforløbet og rusturen. Uforstående søgte de kontakt med fakultetet, men fik ringe svar. De fandt ud af, at fakultetet på egen hånd ville stå for introforløbet på medicin, og de måtte derfor træde af.

For fakultetet handlede det om at kunne kvalitetssikre forløbene. De fik i øvrigt ingen begrundelse for, hvorfor fakultetet ønskede at nedlægge et ellers vellidt introforløb. Dernæst slog fakultetet tutorstillingerne op uden at oplyse, hvad arbejdet overhovedet indebar. Det skabte stor usikkerhed blandt dem, der ønskede at være tutorer, fordi der ingen konkretisering af arbejdsopgaverne var. Således vidste eventuelle ansøgere ikke, hvad de gik ind til. Det blev ikke bedre af, at fakultetet blot slog 15 tutorstillinger op – en halvering af det tidligere antal. Alt dette afskrækkede en del fra at søge – vi kan kun gisne om, hvor mange gode tutorer, der gik tabt i den proces. De oprindelige tutorer kendte værdien af deres erfaring og frygtede, at de kommende russer ikke ville opleve den samme sociale integration, som de selv havde haft fornøjelsen af. 

[quotebox]De fik fortalt, at de nok burde indstille deres planer, fordi fakultetet havde nedlagt introforløbet og rusturen.[/quotebox]

I kølvandet på forvirringen og frustrationen opstod idéen om et piratforløb. Her kunne man udenom universitetet samle de kommende studerende til mange af de gamle aktiviteter. Ikke alle var lige begejstret for denne idé, og formand for Syddanske Studerende Peter Lykkegaard arrangerede et møde med dekan for Sundhedsvidenskabeligt Fakultet Ole Skøtt. Dekanen beklagede forløbet, hvor de studerende burde være inddraget tre måneder tidligere, og mødet skulle være afholdt på fakultetets initiativ, men ellers var der ikke meget at hente.

En dialog blev dog åbnet, som senere er bygget videre på. Det har været positivt, fordi de studerende fik en stemme, hvormed de kunne påvirke udformningen af det nye forløb. Således er al snak om piratforløb forstummet, og de studerende har kunnet videreføre en del elementer fra de tidligere introforløb. Peter Lykkegaard rammer det godt, når han beskriver processen som en lærestreg for fakultetet. Havde de studerende ikke taget initiativ til dialog havde, der været en pirattur uden nogen form for medbestemmelse eller kontrol fra fakultetets side. For os belyser det, hvorfor et løbende samarbejde og en gensidig kollegial respekt er så vigtig. I det øjeblik, fakultetet handlede uden denne respekt, mistede de studerende den også.

[quotebox]Peter Lykkegaard rammer det godt, når han beskriver processen som en lærestreg for fakultetet. Havde de studerende ikke taget initiativ til dialog havde, der været en pirattur uden nogen form for medbestemmelse eller kontrol fra fakultetets side.[/quotebox]

Vi har været i kontakt med Ole Skøtt per mail. Han kunne fortælle, at en af årsagerne til ændringen af introforløbet var “et generelt skærpet fokus på, hvad man som fakultet lægger navn og midler til.”. Det klinger af mistillid overfor tutorerne. Det må føles ærgerligt, fordi de igennem en lang årrække har stået for et godt forløb og gjort et ærligt stykke frivilligt arbejde.

Sophie Jørgensen brystede sig i øvrigt af et ansvarligt system, hvor der til alle lejligheder var tre ædruvagter tilstede. Disse kunne holde styr på gemytterne og køre en rus på skadestuen, i tilfælde af uheld, eller hjem, hvis de følte behov for det. Dette bliver nu utvivlsomt vanskeligere grundet halveringen af tutorantallet.

Vi må formode, at fakultetet ønskede et roligere og tryggere miljø – så deres omdømme forbliver intakt. Det er en bidende ironi og ærgerlig konsekvens af forløbet, at det nu kan blive sværere for de kommende tutorer at sikre netop det. Det er tankevækkende og skræmmende, at fakultetet i deres iver er så optaget af en lys idé, at de glemmer det, det hele handler om – de studerendes velvære.

I øvrigt er tutorer russernes første møde med universitetslivet, og med blot 15 tutorer til 200 mennesker har vi afsindigt svært ved at forestille os, hvordan tutorerne skal få tid til at favne alle de forskelligartede mennesker, der begynder på et studie. Vi frygter, at visse russer kan falde udenfor. Det er synd, når man husker den lave frafaldsprocent, som den gamle rustur har været med til at sikre. Herudover står den nye rustur overfor en lidet misundelsesværdig udfordring, fordi de seneste års evalueringer afslører, at kun omkring 10 ud af 400 russer årligt har haft indvendinger mod forløbet. Vi glæder os til at høre, hvordan det nye forløb klarer sig i den kontekst.

[quotebox]Det er tankevækkende og skræmmende, at fakultetet i deres iver er så optaget af en lys
idé, at de glemmer det, det hele handler om – de studerendes velvære.[/quotebox]

Fakultetets oprindelige indstilling til alkoholindtaget undrer Peter Lykkegaard:

“Det er ekstremer, man arbejder med. Man kan godt have et introforløb uden, at folk løber nøgne rundt og drikker shots af hinanden”.

Det har heller ikke været normen i følge Sophie Jørgensen. Det er vigtigt at huske, at det traditionelle forløb ingenlunde var ren alkohol. Der var en lang række arrangementer, som var alkoholfri. I øvrigt opfordrede tutorerne ikke til druk. Dette er misforståelser, man kunne være kommet til livs gennem simpel dialog.

Dialog havde ligeledes været rigeligt til at afhjælpe problematikken omkring tutorantal. I følge Sophie Jørgensen kunne den gamle styregruppe sagtens være kommet fakultetets ønsker om færre tutorer og mindre alkohol i møde. I vores optik er det et udtryk for himmelråbende talentløs ledelse, at de ikke kan mønstre en så banal handling som kontakt med de studerende. Det er trods alt, hvad universitetslivet bør bygges på. Som vi ser det, må der sidde nogle ansatte og skamme sig over forløbets destruktive natur. I denne sag har deres handlinger enten været hamrende inkompetente eller respektløse.

Dialogen, der blev åbnet ved mødet initieret af de studerende, kom også kun som følge af en enorm indsats, hvor de både skrev mails og ringede til de ansvarshavende. Det er tilgiveligt at glemme studenterkontakten en enkelt gang i forbifarten. Det virker dog fuldkommen håbløst, at det krævede et så stort arbejde overhovedet at blive inddraget i udformningen af det nye forløb. Energi, der havde været bedre brugt på at skabe en så god introduktion som muligt for de nye studerende. 

[quotebox]Det er indlysende, at introforløbet skal afvikles indenfor fakultetets fastsatte rammer, men var det virkelig nødvendigt at negligere studenterinddragelsen?[/quotebox]

Med rette følte mange studerende på medicin- og kiropraktoruddannelsen sig trådt på. Personligt havde vi ikke accepteret sådanne arbejdsforhold. Det har absolut ingen gang på jorden at behandle de, der burde være ens kolleger i det fælles arbejde for de kommende russer, som ligegyldige statister. Det er indlysende, at introforløbet skal afvikles indenfor fakultetets fastsatte rammer, men var det virkelig nødvendigt at negligere studenterinddragelsen?

Indledende bemærkede vi, at vi langt fra kritiserer idéen om et alkoholfrit introforløb. Det er forårets begivenheder, vi fordømmer. I sidste ende arbejder vi alle for de studerende. I følge al logik må udgangspunktet således være de studerende. Det er sørgeligt, når det ikke er tilfældet. Ydermere kan det have negative konsekvenser for de studerendes vilkår. Vi tror på, at vores venner på medicin nok skal få strikket en fantastisk introduktion sammen, men det bliver i dette tilfælde ikke i kraft af fakultetets handlinger. Det bliver til trods for dem. 

Lars Olaf Søvndahl Petersen og Christian Gundtoft

The following two tabs change content below.

Lars Olaf Søvndahl Petersen

Nyeste indlæg af Lars Olaf Søvndahl Petersen (se alle)