Ingen forening for erhvervsøkonomi i Odense har været hårdt for studiemiljøet. Men nu er de studerende gået sammen om at oprettet det, de håber vil skabe mere sammenhold på et af de største studier i Odense – RUST byder velkommen til BEA. 

Festudvalget er lukket, der har ikke været introtur til de kandidatstuderende, og de internationale studerende føler sig ikke blevet inkluderet i fællesskabet.
”Indtilvidere går det ikke så godt med studiemiljøet på erhvervsøkonomi i Odense,” indrømmer Alexander Stapelfeldt, der studerer Ha i Odense.

Men det ville en gruppe studerende ikke finde sig i, og har derfor udfordret studiemiljøet ved at oprettet det, de mener mangler – en foreningen til at binde de studerende sammen. På de studerendes initiativ, og kun med deres drivkraft bag så den erhvervsøkonomiske forening BEA (Business Economics Association) dagens lys.

”Vi vil gerne tage ansvaret og lave en sammenkobling mellem alle de fælles arrangementer: ansvaret for studiestart, studieture, faglige kurser, bedre introforløb for de kandidatstuderende. Ved at centralisere det, kan vi både dele erfaringer og stå stærkere overfor institutterne,” forklarer Alexander Stapelfeldt, der også er formand for BEA.

Skulderklap fra Syddansk Studerende

BEA havde sin første generalforsamling den 3. marts 2013 og fik allerede 40 medlemmer på den første dag. Foreningen er for alle HA-, Internationale-, MMA- og Cand.merc.-studerende og dimittender derfra og er primært rettet mod de studerende i Odense. Et medlemskab koster 100 kroner per år og giver blandet andet et medlemskort med rabatter og fri adgang til alle foreningens arrangementer. Erhvervsøkonomi er en af de største studieretninger på campus i Odense, og formanden for Syddansk Studerende, Peter Lykkegaard, uddeler skulderklap til bagmændene:

”Det er vildt imponerende, at de studerende er gået sammen og har sagt ‘vi skal have en forening!’ Det skaber mulighed for, at de studerende kan møde hinanden på tværs af studier og årgange – også mellem undervisningen. Det er vigtigt, at man ikke kun kommer på universitetet, fordi man skal til forelæsning.”

[quotebox]Det er vildt imponerende, at de studerende er gået sammen og har sagt ‘vi skal have en forening!’ Det skaber mulighed for, at de studerende kan møde hinanden på tværs af studier og årgange – også mellem undervisningen. Det er vigtigt, at man ikke kun kommer på universitetet, fordi man skal til forelæsning.[/quotebox]

Forhindrer frafald

For selvom der går 1300 studerende på studieretningen, har studiemiljøet det svært på erhvervsøkonomi. Frafaldet ligger på X inden for det første år, hvilket Alexander Stapelfeldt er klar over:

”Problemet er, at de studerende ikke engagerer sig nok i studiet. Det er for nemt at droppe ud af studiet, da rigtig mange ikke har en læsegruppe, der forpligter både fagligt og socialt. Med BEA håber vi på at give et bedre netværk til de nye studerende. Vores mål er på den måde at kunne fastholde de studerende på studiet,” fortæller han.

Peter Lykkegaard håber, at fastholdelsen også gælder kandidatstudierne, hvor de studerende på SDU har et ry for at hoppe over Storebælt.

”Der er rigtig mange, der tager en kandidat i København, men hvis man som ny faktisk havde kontakt til de kandidatstuderende, der læser i Odense, bliver det ikke en uskrevet regel at tage til København. En foreningen kan skabe det netværk og den sociale identitet, der er brug for,” forklarer han.

Den 28. maj er der reception for foreningen og efterfølgende en workshop med CA A-kassen om, hvordan man forbereder sig til eksamenslæsning med fokus på stress og præsentation.

For samarbejdet med virksomhederne har været en efterspørgsel fra bestyrelsen.

”Vi vil meget gerne forbedre det sociale, men vi vil også rigtig gerne få organiseret virksomhedsbesøg og kurser, der decideret henvender sig til de erhvervsøkonomistuderende. Det findes ikke nu,” fortæller Alexander Stapelfeldt.

[quotebox]Vi vil meget gerne forbedre det sociale, men vi vil også rigtig gerne få organiseret virksomhedsbesøg og kurser, der decideret henvender sig til de erhvervsøkonomistuderende. Det findes ikke nu.[/quotebox]

Foreningen har allerede fået henvendelser fra banker, A-kasser og organisationer, der gerne vil lave arrangementer for de studerende, blandt andet for at skabe opmærksomhed på deres praktikpladser. For at kunne favne alle de mulige arrangementer er der derfor tre udvalg i foreningen; Et fest-, social-, rus- og fagligt udvalg.

Talerør med penge

Fire underudvalg er ikke for lidt for et studie med så mange studerende.

”Når vi er det største antal studerende på ét studie, så er det lidt tosset, at vi ikke har haft en forening. Og med BEA har vi nu en platform til at nå alle. Det er rigtig svært at nå 1300 studerende, hvis man stiller sig ud i U45 én gang. Derfor er vi et talerør for en samlede forening,” fortæller Alexander Stapelfeldt.

Og det talerør kan benyttes af alle studerende på erhvervsøkonomi. Foreningen får penge fra instituttet, og de lægger ikke skjul på, at der er tale om penge – mange penge – der kan gå til alle slags arrangementer. il at holde et event eller har en god idé, så er man meget velkommen til at kontakte os. Pengene er der,” smiler Alexander Stapelfeldt.

Alle skal have et fagråd

Alexander Stapelfeldt og resten af BEA startede på eget initiativ. Og de opfordrer andre til at gøre kunsten efter:

”Hvis man føler, der mangler en forening på sit studie, så vil jeg opfordre folk til at handle. Søg hjælp hos de studierne, der allerede har foreninger. Vi får for eksempel rigtig meget hjælp af juridisk forening. Og hvis man drømmer om en bestyrelsespost i BEA, er der generalforsamling i oktober. Alle kan stille op, og vi ved allerede nu, at vi kommer til at mangle bestyrelsesmedlemmer,” fortæller han.

Syddanske Studerende rækker også gerne hånden ud med netværk, gode råd eller køleskabe, hvis man vil starte en forening på studiet:

[quotebox]Syddanske Studerende rækker også gerne hånden ud med netværk, gode råd eller køleskabe, hvis man vil starte en forening på studiet[/quotebox]

”Vi har erfaringen og netværket, og vi ved, hvilke organisationer der er på universitet. Vi har også køleskabe, hvis det er det, man har brug for. Igennem DBS (Danmarks bedste studiemiljø, red.) prøver vi at skabe et netværk mellem de forskellige fagråd for, at de studerende kan få øjnene op for, hvilke muligheder man kan gøre med et fagråd og organisere sig,” fortæller Peter Lykkegaard.

 

The following two tabs change content below.

Rebecca Bodnia

Nyeste indlæg af Rebecca Bodnia (se alle)