Drømmer du om et semester på et universitet i udlandet? RUST har undersøgt mulighederne.

Selv om Syddansk Universitet har indgået mere end 200 aftaler med andre universiteter i verden, er det ikke altid så ligetil at få statsstøtte med, når man vil tage en del af sit studie i udlandet.

RUST har undersøgt sagen.

Et spørgsmål om fakultet og uddannelseslinje

Det er ikke lige let at få godkendt sin meritoverførsel på alle uddannelser. I visse tilfælde er nogle bundet helt til kandidaten, før de kan stikke af sted med SU-checken i hånden.

Et faktum, der er til gene for mange af de nuværende bachelorstuderende på statskundskabsstudiet.

På trods af at man på fjerde semester finder fagsammensætningen makroøkonomi, international politik og organisation samt politisk kommunikation, der egner sig til et ophold andetsteds, er det ikke en reel mulighed.

”Du kan i princippet godt tage et ophold i udlandet, men det kræver, at du finder nogle fag på et udenlandsk universitet, der er stort set de samme som udbydes her – samme fagindhold, samme pensum og samme eksamensform. Det er meget svært!” lyder begrundelsen fra Ida Rasmussen fra faglig vejledning.

[quotebox]Du kan i princippet godt tage et ophold i udlandet, men det kræver, at du finder nogle fag på et udenlandsk universitet, der er stort set de samme som udbydes her – samme fagindhold, samme pensum og samme eksamensform. Det er meget svært![/quotebox]

Samme problem gør sig gældende for mange andre studielinjer. Eksempelvis historie- og jurastuderende, hvor det drejer sig om et toårigt grundforløb.

SU-reform giver håb om forbedringer

De studerende går dog en lysere fremtid i møde.

Med den nylige SU-reform har uddannelsesminister Morten Østergaard udpeget det lave antal udenlandsophold som ondskabens akse for dansk erhvervsliv.

”Min vision er, at alle danske studerende har et udlandsophold i forbindelse med deres videregående uddannelse” lyder det bl.a. fra ministerens side.

Det gøres lettere at tage et semester i udlandet, og nogle af de underlige begrænsninger, for eksempel at nogle eksamener skal være på dansk, bliver fjernet.

[quotebox]Det gøres lettere at tage et semester i udlandet, og nogle af de underlige begrænsninger, for eksempel at nogle eksamener skal være på dansk, bliver fjernet.[/quotebox]

Provenutabet skal finansieres af de omkostninger, det vil koste at uddanne personen, hvis de blev i Danmark. Herudover sætter ministeren sin lid til, at legatsøgning og erhvervsfonde kan dække de yderligere udgifter, der måtte gælde for den enkelte studerende.

Hvor skal man begynde?

På trods af den idylliske forestilling om bedre forhold kan det være lidt af en jungle at finde frem til, hvor og hvornår man skal planlægge sin tur.

[faktabox]

Hvis du vil på studieophold, skal du:

• Have mindst 1 SU- klip/slutlånsrate, når du begynder opholdet
• Søge merit for de fag, du vil læse
• Optages på værtsuniversitetet
• Søge stipendium

Hvis du vil læse en hel kandidatuddannelse i udlandet, skal du:

• Have mindst 5 SU-klip eller slutlånsrater pr. semester, du vil læse
• Sikre dig, at uddannelsen er godkendt
• Søge om at få uddannelsen godkendt som SU-berettigende
• Optages på værtsuniversitetet
• Søge stipendium

Kilde: Syddansk Universitet

[/faktabox]

 

 

Universiteternes egne hjemmesider:

Syddansk Universitet og Københavns Universitet har en meget overskuelig guide til, hvordan et udenlandsophold kan planlægges, destinationsmulighederne, hvor man skal henvende sig og opslag om nye praktikpladser og lignende.

Eliteuniversitet:
Går man efter at blive optaget på et af de mange eliteuniversiteter, der ikke er medregnet i samarbejdsaftalerne, kan man med fordel søge vejledning på denne frivilligt baserede hjemmeside. Den giver en god forklaring af, hvad Harvard, Berkeley og co. søger samt har en brevkasse til alverdens spørgsmål.

Legatsøgning:
Har du fået forhåndsgodkendt din meritoverførsel, ligger den sidste udfordring i at navigere efter legater. Legatbogen giver en god vejledning til alt, der involverer dette og kan lånes gratis på de danske biblioteker. Derudover byder studerende online på en overskuelig elektronisk søgefunktion, og en liste over de største legater man kan søge.

Studieforeninger:
Dine studieforeninger har som oftest ogspå en hjemmeside, hvor man kan finde jobopslag og praktikpladser til din uddannelse. Nogle eksempler er:

Statskundskab

Journalistik

Flere fakulteter kan findes her

 

The following two tabs change content below.

Barbara Herzog

Nyeste indlæg af Barbara Herzog (se alle)