Uddannelsesminister Morten Østergaard vil skærer hele to mia. kr. på vores SU. Da vi studerende gjorde det klart for ministeren, at vi er imod hans nedskæringsplan, prøvede han at fremstille et billede af danske studerende, som en gruppe forkælet unge, der ikke vil bidrage til løsningen af den økonomiske krise, vores land er endt i.

Intet kan dog være mere forkert.

Danske studerende vil hellere end gerne bidrage til at få sat gang i Danmark igen og skabe de nye arbejdspladser, vi har brug for. Det er faktisk derfor, vi tager en videregående uddannelse. Vi uddanner os ikke for at blive arbejdsløse, men for at få job. Danmark har brug for akademikere og alle tal viser, at når vi kommer ud i en virksomhed, skaber vi ny vækst med den nye viden, vi kan bidrage med.

Studerende vil gerne bidrage, og det gør vi ved at færdiggør vores uddannelse og få et job. Ministeren siger, at han vil have studerende hurtigere igennem deres studier. Og det er da også et kedeligt faktum, at det i dag tager en almindelig studerende seks år at færdiggør en femårig uddannelse. [quotebox]Vi uddanner os ikke for at blive arbejdsløse, men for at få job.[/quotebox]

Der skal selvfølgelig altid være plads til, at studerende kan blive forsinket, på grund af omvalg, sygdom eller praktik, men det må aldrig være reglen, at alle studerende skal være forsinket. Derfor skal vi studerende selvfølgelig gå i dialog med universiteterne og ministeren omkring, hvorfor så mange studerende i dag bliver forsinket.

Der er i dag desværre nogle bureaukratiske stopklodser, der forsinker de studerende. Manglende merit, når man tager et praktikophold i udlandet eller i en virksomhed. Studierne skal indrettes således, at den almindelige studerende kan gennemfører sit studie på den tid, det er normeret til.

Men sådan er det ikke i dag. Ved at fjerne de bureaukratiske stopklodser, vil flere studerende kunne færdiggøre deres studier på normeret tid. Det vil betyde en besparelse på SU, samt flere skattekroner. Man regner med, at ved at få bare studietiden ned et halv år for den almindelige studerende, fra seks år til fem et halvt år, vil man få den besparelse på to mia. kr., som ministeren vil beskærer SU’en med. Således bidrager vi studerende med to mia. kr., uden der skal skæres i vores SU.

[quotebox]Studerende vil gerne bidrage, og det gør vi ved at færdiggør vores uddannelse og få et job.[/quotebox]

Der er nemlig flere problemer ved at skærer SU’en. Først og fremmest er der intet belæg for at sige, at SU’en forsinker studerende. Da SU’en er ens for alle studerende på universiteterne, skulle studerende altså også være lige ”langsomme”. Det passer ikke. En studerende på Aalborg Universitet kommer igennem på de normeret fem år, mens en studerende på Københavns Universitet tager over seks år. Der er stor forskel på tværs af universiteter, men også stor forskel på studerende på forskellige fagområder. De studerende på tekniske studier tager i gennemsnit deres uddannelse på lidt under fem et halvt år, mens studerende på de humanistiske studier bruger syv år. Så studietiden er ikke afhængig af SU’en, men hvilket universitet og/eller fagområde, de studerende hører til.

Men dér, hvor SU’en faktisk har en betydning, er om den studerende får gennemført deres studier. I dag er danske studerende de fjerdebedste blandt OECD-lande til at få gennemført det studie, de starter på. Vi har meget lavt frafald, hvilket er et resultat af vores SU-system. Skærer vi to mia. kr. i SU’en, så vil opleve at færre unge vil tage en uddannelse, og færre af dem vil gennemfører den. Vælger Uddannelsesminister Morten Østergaard at skærer to mia. kr. på vores SU, så vil vi ikke få flere studerende hurtigere igennem, men færre studerende igennem – hvilket er stik imod alle andre udspil fra regeringen, som gerne vil have flere til at tage en universitetsuddannelse.

Peter Lykkegaard Hansen
Formand, Syddanske Studerende

The following two tabs change content below.

Peter Lykkegaard, Formand for Syddanske Studerende

Nyeste indlæg af Peter Lykkegaard, Formand for Syddanske Studerende (se alle)