En gruppe unge, nyuddannede lancerer i forbindelse med semesterstart projektet Braintrust Base. En vidensdelingsplatform, der blandt andet giver studerende og nyuddannede mulighed for at opbygge et akademisk CV.

Vi skriver 1. februar 2013, eksamenerne er overstået, og vi vender tilbage til skolebænken. Men ikke kun nye bøger og kurser markerer semesterstart. Fra februar ser vidensdelingsplatformen Braintrust Base, dagens lys. Et site, der giver dig mulighed for at dele din viden med studerende fra alle Danmarks universiteter.

På hjemmesiden Braintrust Base kan du gratis oprette en profil og skabe et akademisk CV. Du kan samle alle dine opgaver ét sted, hvor andre kan læse dem – samtidig får du mulighed for at læse deres. Visionen er at skabe en platform, hvor man kan dele viden med andre akademikere fra hele landet for at give studerende indblik i, hvad andre studerende interesserer sig for på tværs af discipliner og universiteter. [quotebox]I ren ydmyghed håber vi, at Braintrust Base bliver det, som alle studerende bruger.[/quotebox]

LinkedIn for studerende

Du kender måske LinkedIn, hvor virksomheder i dag headhunter flere og flere af deres kommende medarbejdere. Braintrust Base giver dig på samme måde mulighed for at dele dit CV online, men her er fokus på det akademiske. På nuværende tidspunkt gælder netværket kun for studerende tilknyttet danske universiteter, men på længere sigt er der et ønske om at åbne for universitetsstuderende i Norden, Europa og resten af verden.

Unge ildsjæle

En gruppe nyuddannede står bag netværket. De har taget initiativet som en modreaktion på, at universiteterne ofte har for travlt med at være konkurrenter, til at imødekomme de studerendes behov på tværs af universitetsgrænserne. Bag projektet står blandt andre Julie Richard Fjeldsted, der er akademisk entreprenør og i 2011 blev cand.mag. i Europæisk Etnologi fra Københavns Universitet.

– I ren ydmyghed håber vi, at Braintrust Base bliver det, som alle studerende bruger. Vi håber selvfølgelig, at man opretter sig som bruger, så snart man starter sin uddannelse, men i starten vil det nok mest være folk, der er ved at afslutte deres uddannelse, siger Julie Richard Fjeldsted.

Projektet drives indtil videre frivilligt med støtte fra Forsknings og Innovationsstyrelsen, der ligger under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

[linkbox]Læs mere og opret dig som bruger på www.braintrustbase.com.[/linkbox]