Kun 16 % stemte til valget i november. Resultatet medførte en overvægt af fredsvalg og 22 gange måtte valget aflyses – fordi ingen stillede op.

Du sidder i auditoriet og hører på forelæseren, der bliver ved med at tale i de samme cirkler. Facebook er den eneste aktivitet på din MacBook, og du begynder langsomt at tænke: ”Hvad får jeg egentlig ud af det her fag?”

Du kunne faktisk slippe. For som repræsentant i dit studienævn, bestemmer du blandt andet hvilke fag, der indgår i din uddannelse. Alligevel måtte valget til studienævn og akademisk råd aflyses 22 gange For studienævnene gælder det blandet andet Amerikanske Studier, Farmaceutstudiet og Bibliotekskundskab og Videnkommunikation.

[quotebox]Mange tænker: ‘Jeg når alligevel at blive færdig, før tiltagene bliver gennemført, så det er ikke relevant for mig’. Men hvis vi ikke skaber en kultur nu, kommer der aldrig til at sidde studerende og få indflydelse på SDU’s fremtid[/quotebox]

”Studienævnet har så meget at skulle sige! For eksempel kan man få stoppet nedskæringer af valgfag eller ændre eksamensformen. Skal vi fokusere mere på praktikforløbet? Hvad gør vi med frafald? Det er dér, hvor du kan ændre på din uddannelse. Hvis de studerende ikke engagerer sig, kan det ende med, at der slet ikke sidder studerende i de besluttende organer. Det kan jeg godt frygte,” fortæller Clement Lyngborg Tofterup, der er kandidatstuderende på økonomi og i november blev valgt ind i studienævnet.

Studienævnet er det eneste sted, hvor de studerende ved lov har medbestemmelse. Loven siger, at 50 % af et studienævn skal bestå af studerende – og det giver helt unikke muligheder, fortæller Clement Lyngborg Tofterup:

Vi rådgiver ikke kun, vi siger til og fra. Vi har som studerende rigtig meget at skulle sige, når vi har halvdelen af pladserne. Når vi tager dispensationssager op, har man virkelig den studerendes hat på. De ansatte har en helt anden interesse.

22 steder med bortfald

Kun 16 % af de studerende på Syddansk Universitet stemte til valget i november. Ud af 133 valg var 80 fredsvalg, og hele 22 valg bortfaldt, fordi ingen stillede op. Et fredsvalg betyder, at der ikke var kamp om pladserne. Hertil gælder også de valg, hvor der var færre kandidater end pladser. Flere steder mangler der studerende til at råbe op for dem selv, men i lige så høj grad for deres fremtidige medstuderende.

”Mange tænker: ‘Jeg når alligevel at blive færdig, før tiltagene bliver gennemført, så det er ikke relevant for mig’. Men hvis vi ikke skaber en kultur nu, kommer der aldrig til at sidde studerende og få indflydelse på SDU’s fremtid,” fortæller Peter Lykkegaard, formand for Syddanske Studerende.

Foto: Rebecca Bodnia

Syddanske Studerende prøver at få november-valget til at være en fast del af introforløbet, så samtidig med at pensum bliver oplyst, får man også at vide, hvordan man får indflydelse på universitetet.

”De nye har jo lært, hvor kantinen er, så de skal bare også lære, hvad et studienævn er. Som ny studerende skal man vide, at der findes organer på universitet, der har stor indflydelse på ens hverdag,” mener Peter Lykkegaard.

Rygtet om udvælgelse skræmmer

Udover mangel på information siver der nogle steder på universitetet et rygte, der er med et at sætte en stopper for demokratiet.

”Jeg hører på gangene, at der nogle steder er den opfattelse, at man udvælges af ledelsen for at sidde i studienævnet. Det er et meget meget stort problem. De studerende skal for pokker bare vælges, de skal ikke udpeges af lederne på instituttet,” understreger Clement Lyngborg Tofterup.

I studienævnet skal man have mod til at stille kritiske spørgsmål og kunne sige fra overfor de ansatte. Det mener Clement Lyngborg Tofterup kan blive svært, hvis man er blevet udvalgt af ledelsen.

Indflydelse på studieophold og -start

Har man modet til at slå i bordet, så er der mulighed for at få indflydelse på alle aspekter af uddannelsen.

”Hvis man for eksempel gerne vil have flere på udlandsophold, så er det i studienævnet, at man presser på,” fortæller Peter Lykkegaard.

Det kan Clement nikkede genkendende til. I studienævnet på økonomi har de netop haft tema om udlandsophold, og de studerende har virkelig kunne mærke, at der er blevet spidset ører fra ledelsens side. Her har studiestart også været under evaluering. Fra kun at handle om hvem der kan drikke flest øl, handler det nu i højere grad om den faglige dimension. Det har været på de studerendes initiativ for at sikre plads til mangfoldighed, fortæller Clement Lyngborg Tofterup:

”Der skal selvfølgelig være plads til at drikke øl, men mit indtryk er, at nogle bliver skræmt væk med de der historier om, hvor meget man skal drikke. Ændringen har faktisk været på de studerendes initiativ og med deres opbakning.”

I Slagelse har håndteringen af den nye mulighed for gruppeeksamen været på dagsorden i studienævnet for erhvervsøkonomi, fortæller Daniel Sentow.

For der er ingen grænser for, hvad der kan diskuteres inden for universitets regime.

”På økonomi har vi fortalt ledelsen, hvad vi synes om de digitale eksamener. De eksamener kan godt give udfordringer, som man ikke tog højde for, dengang de blev indført. Så dem er vi opmærksomme på,” fortæller Clement Lyngborg Tofterup.

Alle kan stille op

I studienævnet holdes et månedligt møde. Clement Lyngborg Tofterup vurderer, at han bruger en time på at forberede sig til hvert møde. Det er ikke meget arbejde, men udbyttet er til at tage og føle på.

”Jeg har siddet i elevrådet på gymnasiet, men det overrasker mig, hvor meget mere man har at sige i studienævnet. Der bliver hørt efter, når man siger fra,” siger Clement Lyngborg Tofterup.

Alle heltidsstuderende har mulighed for at stille op til studienævnet for deres uddannelse.

[quotebox]De nye har jo lært, hvor kantinen er, så de skal bare også lære, hvad et studienævn er[/quotebox]

Så det er bare at gribe muligheden, mener Peter Lykkegaard:

”Hvis man har valgt at gå på et studie, så har man også interesse i at sidde i sit studienævn. Man skal ikke være afskrækket af at skulle kunne alt muligt. Det vigtigste er, at man ikke lader sig slå til vægs. Nytænkning er vigtig,” understreger han.

Vælger man at sætte sig i stolen i studienævnet, er det vigtigt at beholde den studerendes hat på i alle sager – og ikke kun, når det gælder egne interesseområder.

”Man repræsenterer ikke kun sig selv, men også sine medstuderende. Man er jo valgt af sine medstuderende – forhåbentlig,” siger Peter Lykkegaard.

Men det er langt fra alle, der er valgt af deres medstuderende. Og det kan godt give legitimitetsproblemer, fortæller Clement Lyngborg Tofterup:

”Det er svært at prøve at få indført noget, når jeg kun har 26% af de økonomistuderende bag mig. At stemme til november er også et spørgsmål om at give dem, der sidder i studienævnet den bedst mulige platform for at kunne bestemme noget.”

Gør dog noget ved det

Udover studienævnet er det muligt at stille op til Akademisk råd, Universitetsrådet og Universitetsbestyrelsen. I akademisk råd er det den overordnede strategi for hele fakultetet med hensyn til uddannelse og forskning, der diskuteres. Akademisk råd er kun rådgivende og ikke besluttende ligesom studienævnet. Universitetsrådet er rådgivende for Universitetsbestyrelsen. I bestyrelsen diskuteres de helt store strategier for, hvor universitet skal hen. Det er for eksempel herfra, er 2020-planen og de to
millioner til den nye fredagsbar kommer fra.

Det handler i lige så høj grad om at gribe fat i repræsentanten, hvis man er utilfreds med hverdagen på sit studie. Ellers er det bare at stille op. For når valgene bortfalder, mister de studerende en vigtig stemme, understreger Peter Lykkegaard. Så næste gang din sidemand eller -dame brokker sig til forelæsningen, så giv igen med et: ”Stop dit brok og stil op!”

[faktabox header=”Valg til studienævn”]

  • Der vælges repræsentanter til studienævnet hvert år i november.
  • I år stemte 16 % af de studerende på SDU. Det er en lille stigning fra sidste års 12%.
  • Ud af 133 valg var der 31 kampvalg, 80 fredsvalg og 22 bortfald.
  • Studienævnet består af 50% studerende. Formanden er studielederen, mens næstformanden er en studerende.

[/faktabox]

The following two tabs change content below.

Rebecca Bodnia

Nyeste indlæg af Rebecca Bodnia (se alle)