På VejledningsCentret på Syddansk Universitet i Odense skal man ikke være bange for at komme med både stort og småt.

Vejlederne Rune Mastrup Lauridsen og Trine Fenger trækker nemlig værktøjskassen frem ved selv den mindste tvivl. ”Man skal komme herop, hvis lokummet brænder,” siger Rune Mastrup Lauridsen og skubber lidt af sit ”kreative kaos” på skrivebordet til side for at få plads til entusiasmen. Han er uddannet coach og vejleder studerende i VejledningsCentret på Syddansk Universitet i Odense.

[faktabox align=right header=Vejledningscentret]

Syddansk Universitet

Åbent alle hverdage fra 10-14

Telefon: 6550 1052

Mail: vejledning@sdu.dk [/faktabox]

 

”Hvis du står med tårer i øjnene, så tager vi dig med det samme. Så finder vi tiden,” istemmer Trine Fenger, som er centrets primære vejleder omkring studiekompetencer og planlægning. Begge står de med sænkede skuldre og kigger en i øjnene, når de taler.

”Men man kan også komme og få en samtale, hvis man bare står og skal træffe et valg, som man synes er svært,” fortsætter hun.

VejledningsCentret, som ligger lige til højre på Gydehutten efter campustorvet i Odense, er et tilbud til de studerende på Syddansk Universitet om at få vejledning af både studiemæssig og privat karakter. Der er otte vejledere tilknyttet centret, og hver dag er to på arbejde bare for at tage imod folk, der kommer ”ind fra gaden”.

Man skal komme herop, hvis lokummet brænder.

Både Rune Mastrup Lauridsen og Trine Fenger betoner vigtigheden af, at det er et tilbud, som tager udgangspunkt i individet. Det er den enkelte persons behov, baggrund og problemer, der bliver taget op. For hvor et problem med eksamensangst for én kan handle om manglende selvværd, kan det for andre dreje sig om noget helt andet. Her må de føle sig frem, spørge ind og bruge deres uddannelse.

”Vi bruger selvfølgelig vores erfaring, men det handler i høj grad om den enkelte,” siger Trine Fenger. De konkrete værktøjer, man får med fra en vejledning, varierer derfor også meget. Spændvidden går fra en erkendelse eller realisering til en komplet strukturering af et forløb.

”Vi har et princip om, at man altid skal have noget med herfra. Enten helt konkret i form af studietekniske værktøjer eller en form for erkendelse,” siger Rune Mastrup Lauridsen, og Trine Fenger fortsætter.

”Vi sidder med en værktøjskasse, som vi kan dele ud af. Vi kender til redskaberne, som vi kan hjælpe den enkelte med at finde frem.”

Når man kommer med problemer eller spørgsmål, er der samtidig fokus på, at der bliver arbejdet med dem, så længe der er behov for det.

Det er vigtigt, at de studerende kan mærke, at vi synes, de er vigtige.

”Nogle kommer herop én gang, andre to og nogle flere gange i løbet af et semester. Vi ser det i høj grad som en proces. Der er ikke noget ”quick fix,”” påpeger Rune Mastrup Lauridsen.

Trine Fenger oplever indimellem, at de studerende, som kommer ind til hende, undskylder for deres behov for vejledning og siger ting som ’jeg skal heller ikke tage din tid…’. Det forbavser hende, for den følelse er der ingen grund til at have. På VejledningsCentret er de nemlig til for at vejlede de studerende og det i det omfang, den enkelte har behov for.

”Man skal i hvert fald ikke sidde med en følelse af, at man har opbrugt sin kvote,” siger hun.

Det er en pointe, som ikke er til at komme udenom på VejledningsCentret. De arbejder for, at der er plads til at komme med det, man finder problematisk og samtidig blive taget alvorligt. For som Rune Mastrup Lauridsen siger;

”Det er vigtigt, at de studerende kan mærke, at vi synes, de er vigtige.”

Der er selvfølgelig også de studerende, der vælger at droppe ud. Uanset om de har været forbi vejlederne eller ej. Mange fordi de ikke har sat sig ordentlig ind i det studie, de er i gang med. SDU kæmper, ligesom andre universiteter, med at minimere antallet af frafald. Rune Mastrup Lauridsen lægger dog vægt på, at der kan være mange valide grunde til, at folk dropper ud, og det er for VejledningsCentret ikke muligt eller ønskværdigt at holde på studerende, der har indset, at de hellere vil læse noget andet, end det de er begyndt på.

”De skal ’naturligvis’ skifte studie, hvis deres indsigt kræver det. Det er bedst for dem selv, SDU og for samfundet,” siger han.

Det er specielt i de mørke måneder, at studiet kan overrumple de studerende og få dem til at blive en del af frafaldsstatistikkerne, men ifølge Rune Mastrup Lauridsen er det ikke udelukkende de korte dage, der får de studerende til at kvitte læselivet. [quotebox] Hvis du står med tårer i øjnene, så tager vi dig med det samme. Så finder vi tiden. [/quotebox]

”Jeg har talt med adskillige studerende gennem tiden, som synes, det hele er lidt trist og surt her i efteråret og vinteren. Men vi kan ikke aflæse det statistisk. Vi har dog bevidst lagt vores Motivationsboost arrangement 20. november og ikke 20 maj,” siger han og fortsætter.

”Årsagerne, til at folk vælger at droppe ud, er en mega kompleks størrelse. Frafald kan skyldes 1.000 ting, og udfordringerne er helt forskellige uddannelserne og institutionerne imellem.”

[linkbox link=”http://www.sdu.dk/information_til/studerende_ved_sdu/vejledning/vejledningscentret” beskrivelse=”Læs mere om vejledningscentret”]

The following two tabs change content below.

Maja Mackintosh Johansen

Nyeste indlæg af Maja Mackintosh Johansen (se alle)