Syddansk Universitets egen digitale pen, SDU Scribble, skulle allerede nu have gjort de sidste stedprøver på universitetet digitale. Men projektet er forsinket, og til januar bliver der stadig afholdt eksaminer med blyant og viskelæder.

Egentlig var der deadline for en færdigudviklet version af SDU Scribble allerede i sommerferien 2012. Men der findes fortsat ikke en fuldt funktionel version af den digitale pen, der skulle gøre SDUs eksamensafvikling 100 procent digital.

[faktabox  header=”SDU Scribble” align=”right”] 

  • Software til digital håndstift
  • Lige nu findes der en beta 3 version. Næste skridt er en fuldendt version, der efter planen skal udkomme i løbet af januar næste år.
  • Udviklet af Peter Schneider-Kamp, lektor i datalogi, og Søren Steen Hansen, udviklingskonsulent i Det Naturvidenskabelige Fakultet, sammen med en håndfuld studentermedhjælpere.
  • Der er flere danske og skandinaviske universiteter, der har vist interesse for at købe den færdig version af SDU Scribble.[/faktabox] 

”Personligt har jeg ikke troet på de deadlines, der er blevet sat,” fortæller en af SDU Scribbles udviklere Søren Sten Hansen. Han har som udviklingskonsulent for Det Naturvidenskabelige Fakultet stået for at finde ud af, hvilke krav pennen skulle opfylde.

Projektet, der indtil videre har kostet omkring en halv million kroner, har været ramt af færre udviklingsresurser, sygdom og tekniske problemer, der skyldtes et ønske om at tilpasse SDU Scribble til både Mac, Linux og Windows.

”Vi har haft høje mål, og vi har kørt i et meget højt tempo. Nu har vi valgt at finde et realistisk niveau, så vi har tid til at finpudse det hele,” siger Søren Sten Hansen og understreger, at man er kommet langt i udviklingen.

Udskød deadline flere gange

Det høje tempo skyldes, at SDU Scribble er helt afgørende for, at Syddansk Universitet kan gøre alle stedprøver digitale. Faktisk var det grunden til, at projektet overhovedet blev søsat. En fuldstændig digital eksamensafvikling vil give universitetet en fornem profilering, fordi ingen andre universiteter i Danmark kan prale af netop dét.

Personligt har jeg ikke troet på de deadlines, der er blevet sat.

Oprindeligt var slagplanen, at eksaminerne i januar 2012 skulle være de sidste med blyant og papir. Siden har SDU måtte udskyde deadline i flere omgang. Først til februar 2012, så efter sommerferien samme år og igen til udgangen af 2012. I skrivende stund forventes SDU Scribble at komme i en ’Version 1’ efter eksaminerne i januar 2013.

Pennen er i første omgang målrettet mod de sundheds- og naturvidenskabelige studerende, der har behov har at tegne grafer og formler. Det kan man med SDU Scribble, der fungerer som den studerendes forlængede, digitale arm, forklarer Søren Sten Hansen.

På Det Naturvidenskabelige Fakultet bruger de studerende allerede en testversion af SDU Scribble til både undervisning og eksamen. De har brugt pennen siden foråret, fordi fakultet har vurderet, at den allerede nu indeholder de nødvendige funktioner til deres behov.

Venter på den færdige version

Anderledes ser det ud på det Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Her har man nedsat en følgegruppe, der har til opgave at vejlede fakultetsledelsen om digitaliseringen af eksaminerne. Tidligere på året indgav gruppen en indstilling til fakultetets dekan, hvor man bad om dispensation, så de studerende kunne få lov til at bruge kuglepen til de eksaminer, hvor de ellers skulle have brugt testversionen af SDU Scribble. En indstilling som dekanen valgte at følge. Dermed afholdes der til januar 12 stedprøver på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, som ikke er digitale.

”Vi har mange gange fået at vide, at den færdige version er tæt på. Vi er bare nødt til at sige: Enten virker det, eller også virker det ikke. Vi skal være sikker på, at vi har et program, der fungerer,” siger Per Æbelø, projektleder på fakultetet og medlem af den følgegruppe, der gav indstillingen om dispensation fra brug af SDU Scribble.

Det er først, når den rigtige version kommer, at vi kan begynde at bruge den. Vi vil ikke ødelægge en eksamen for 200-300 studerende.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet vil ikke gøre brug af den nuværende testversion, fordi fakultetet har særlige funktionskrav og fordi produktet endnu ikke eksisterer i en færdig version.

”Det er først, når den rigtige version kommer, at vi kan begynde at bruge den (SDU Scribble red.). Vi vil ikke ødelægge en eksamen for 200-300 studerende,” forklarer Per Æbelø.

”Men vi har ikke mistet tilliden til SDU Scribble. Vi er i tæt dialog med udviklerne og følger processen tæt,” fastslår han.

En lang proces

Selvom SDU Scribble skulle være klar i starten af det nye år, så er der ingen garanti for, at den digitale pen bliver en fast del af undervisningen på Det Naturvidenskabelig Fakultet lige med det samme.

”Inden vi kan implementere det i vores undervisning, så skal vores pædagogiske enhed instrueres i, hvordan SDU Scribble bruges i undervisningssammenhæng. De studerende er heller ikke vant til at bruge den, og vi har ingen erfaring med, hvordan vi får SDU Scribble ind i undervisningen,” siger Per Æbelø.

Jeres dispensation udløber efter eksaminerne i januar. Har I tænkt jer at søge om den igen, så I undgår at bruge SDU Scribble ved næste eksamensrunde?

”Det ved jeg ikke. Det afhænger helt af, hvor langt udviklingen er med den,” slutter han.

The following two tabs change content below.

Mads Frimann