SDU’s rektor stemmer i med tre af universitetets studenterpolitiske foreninger: De studerende er nødt til selv at engagere sig, hvis universitetsdemokratiet skal bevare sin troværdighed.

Så er universitetsvalget på SDU overstået for i år. Kun Syddanske Studerende stillede kandidater til bestyrelsen og det nyoprettede universitetsråd, hvilket betød, at deres fem kandidater snuppede alle fem pladser i de to organer ved et såkaldt fredsvalg.

[quotebox]Det kan være, at den enkelte studerende ikke opfatter det som vigtigt. Men det er ingenlunde tilfældet.[/quotebox]

Sidste år var der kamp om pladserne. Til gengæld sneg den samlede stemmeprocent sig kun op på 12,8 procent af de studerende.

Rektor Jens Oddershede forstår ikke, hvorfor de studerende ikke er mere optagede af studenterpolitik.

”Det kan være, at den enkelte studerende ikke opfatter det som vigtigt. Men det er ingenlunde tilfældet. De to studerende, som sidder i bestyrelsen, er to ud af ni medlemmer, som træffer de vigtigste beslutninger på hele universitetet. Det er faktisk en meget stor indflydelse at have,” fortæller rektor.

Jens Oddershede er selv en del af 68-generationen, som kæmpede for at få medindflydelse på universiteterne. Og han kan slet ikke forestille sig at lede et universitet i dag uden medindflydelse fra de studerende.

”Det er ikke bare vigtigt, det er helt afgørende. De studerende kan bidrage med synspunkter om, hvad det vil sige at være studerende. Og hvad det er, de lægger vægt på.”

Ingen paladsrevolution

Der er flere eksempler på sager, hvor de studerende har haft indflydelse på ledelsens beslutninger på SDU. Den nye fredagsbar blev blandt andet bygget efter længere tids pres fra de studerende. Og det nyoprettede Studenterservice, som samler alle universitetets serviceydelser til de studerende under ét, er et andet eksempel.

Men meget tyder på, at kampånden fra ’68 er løjet gevaldigt af.

”Måske synes folk i dag ikke, at der er så meget at kæmpe for. Jeg mener ikke nødvendigvis, at der skal være problemer, før man kan engagere sig i universitetsdemokratiet. Jeg lægger ikke op til, at man skal lave paladsrevolution bare for at gøre det. Men jeg vil gerne forsøge at gøre de studerende mere opmærksomme på, at der faktisk er en masse ting, man kan få reel indflydelse på,” siger Jens Oddershede.

Gode forhold er ingen selvfølge

Blandt de tre studenterorganisationer Syddanske Studerende, Borgerlige Studerende og Frit Forum Odense savner man også mere engagement fra de studerende.

Mange ved ikke, hvad universitetsdemokratiet går ud på. Og det er i høj grad op til organisationerne selv at blive bedre til at kommunikere deres budskab, mener Mads Hersbøll, der er formand for Frit Forum Odense.

”Vi studenterpolitiske foreninger bliver nødt til at gribe i egen barm og sige til os selv, at vi har et kæmpe ansvar i at fortælle, hvorfor det er så vigtigt at stemme og engagere sig i studenterpolitisk arbejde. Det er ikke en selvfølge, at vi studerende har gode forhold, og hvis ikke de studerende råber op, så er der altså ingen andre, der gør,” mener formanden.

Han bliver bakket op af formændene for de to andre organisationer. Signe Welander Sørensen fra Borgerlige Studerende tilføjer, at hun til tider bliver ”chokeret” over, hvor lidt de studerende ved om studenterpolitik.

”Der skal helt sikkert mere fokus på studenterpolitik i løbet af året. Arbejdet ligger i at få lagt nogle nye og forbedrede rammer for det,” siger hun.

For let købt

Selvom engagementet skal komme fra de studerende selv, efterspørger alle tre organisationer også mere kommunikation fra universitetets ledelse. De ser det som en fælles opgave at informere de studerende om, hvad studenterpolitik er. Rektor Jens Oddershede er åben for forslag, men han mener samtidig, at universitetet i forvejen gør meget.

”Jeg vil gøre alt, hvad jeg overhovedet kan. Men jeg ved ikke lige, hvad jeg skal gøre mere, end jeg gør i dag. Når vi sender materiale ud til de studerende, så fortæller vi om studenterdemokrati. Jeg kan også godt indkalde til et generalmøde om studenterpolitik, og så kommer de ti frelste sjæle. Men hvad hjælper det?,” spørger rektor.

Han synes, det er lidt for ”let købt” at give ledelsen skylden for de studerendes manglende engagement.

”Man kan ikke forlange, at engagementet skal komme fra nogen andre end dem, der skal være engagerede,” slutter han.

The following two tabs change content below.

Sebastian Abrahamsen

Nyeste indlæg af Sebastian Abrahamsen (se alle)