Stud.scient.pol. Freja Brandhøj Hansen talte om et bedre studiemiljø i sin tale ved dette års store fest.

– For et år siden stod jeg på denne talerstol og gav udtryk for bekymringer omkring forholdene for de studerende. Der var bl.a. et rekordoptag af studerende, som skabte en del udfordringer i forhold til fysiske rammer – lige fra undervisningslokaler til arbejdspladser for studerende.

Der var eksempler på studerende, som måtte modtage undervisning fra vindueskarme og trappetrin. – Heldigvis har jeg fået lov til at være en del af en bestyrelse, som målrettet har valgt at sætte de studerende i fokus.

Sådan indledte stud.scient.pol. Freja brandhøj Hansen sin studentertale ved årsfesten på SDU. og hun fortsatte:

– Med projektet ’De studerende i centrum’, er der blevet sat gang i en lang række tiltag. vi har fået åbnet Gydehutten op med studiezoner. vi har fået ét sted, hvor vi kan gå hen som studerende, så vi ikke skal sendes rundt i den bureaukratiske og uoverskuelige universitets-jungle. vi har fået en helt ny Fredagsbar, og et nyt studenterhus er sat i søen.

[quotebox]Jeg tror på, at vi på SDU har mulighed for at skabe noget unikt, bl.a. fordi vi har rigtig meget plads omkring os og rigtig mange faciliteter på campus.[/quotebox]

– Vi har en ledelse der tager ansvar, og jeg har en følelse af, at de studerende på SDU bliver set som et aktiv for universitetet.

Studerende i centrum

– Men der er selvfølgelig stadig udfordringer, og en af de væsentligste er selve undervisningen. Det er vel på sin plads at undre sig over, at nogle af de undervisere, vi har – tilmed undervisere, som gerne ser sig selv som værende blandt de klogeste hoveder i Danmark – kun er i stand til at formidle deres viden gennem power-pointshows uge efter uge. Det tror jeg godt kan udvikles og gøres bedre, sagde Freja brandhøj Hansen.

– Jeg tror på, at vi på SDU har mulighed for at skabe noget unikt, bl.a. fordi vi har rigtig meget plads omkring os og rigtig mange faciliteter på campus. Vi har alle muligheder for at satse endnu mere på forskellige idrætsaktiviteter som svømning, basketball, volleyball, fodbold og håndbold, fortsatte hun.

– Universitetet skal derfor være bedre til at sikre disse fællesskaber gennem forskellige former for idræt og give nye studerende et hurtigere tilhørsforhold til denne kæmpe institution.

Odense som studievenlig by

– Visionen for universitetet er som bekendt at være det foretrukne universitet i Danmark, og jeg synes faktisk, at universitetet fortjener ros for at arbejde i den rigtige retning. men hvis man vil være det foretrukne universitet i Danmark, kræver det også rigtig meget af den by og den kommune, hvori universitetet ligger.

– Odense og dermed også Odense Kommune har et ansvar for, at det kan lykkes at skabe den gode universitetsby Odense. Det bør ikke være et urimeligt krav at opprioritere kommunens fokus på odense som universitetsby. Det ville være rart med busser, der går direkte fra banegården til universitetet, så pendlerne ikke hver dag skal bruge over en halv time hver vej.

– Det ville også være rart med busser nok, så alle rent faktisk kan komme med bussen. også glæder vi os i øvrigt helt vildt til, at I går i gang med den letbane, så byen og universitetet bliver bundet endnu tættere sammen. Der skal heller ikke være tvivl om, at der er et kæmpe ønske fra de studerende om flere studieboliger i centrum og på campus.

– Odense Kommune fortjener dog stor ros for, at de i årets budget har fundet midler til et studenterhus, fastslog Freja brandhøj Hansen.

Læs hele Freja Brandhøj Hansens tale på SDUs hjemmeside

 [nyviden]

The following two tabs change content below.