– Hvem har sagt, at det skal være så svært?

Rundt om hjørnet venter universitetsvalget, hvor størstedelen af de studerende her ved Syddansk Universitet har stemmeret. Hvad universitetsvalget betyder for dig som studerende, er der sikkert mange, der er i tvivl om. Hos Borgerlige Studerende er vi opmærksomme på betydningen af studenterindflydelse, og vi arbejder for medindflydelse på alle de måder, vi formår.

This is box title
Dette er en klumme skrevet af formanden for Borgerlige studerende, Signe Welander Sørensen, op til universitetsvalget på SDU. Læs også klummen fra Syddanske Studerende

Som studerende har vi igennem vores studenterrepræsentanter mulighed for at være med til at forme vores uddannelsers form og indhold. Det er en mulighed, vi skal tage til os. Og gøre brug af.

Det er vores uddannelse – derfor skal vores stemme tages seriøst.

I blandt universitetets fornemste opgaver er den at producere viden på det højeste niveau, og dernæst en videreformidling af den viden til universitetets egne studenter, samt at gøre denne viden til nytte for omverden. Som uddannelsesinstans er vi nødt til på mange måder at tænke erhvervslivet ind i vores dagligdag på universitetet. Vi er nødt til at uddanne de nye kandidater til at kunne varetage et job, hvor man ikke har set sig blind på teorien, udelukkende for teoriens skyld. Teori er en uundværlig del af undervisningen, men den gør det ikke alene. Uden en praktisk forståelse giver teorien ikke meget i dagligdagen. De muligheder, universitet kan tilbyde, er et privilegium, vi skal være glade for at modtage. Men også noget vi skal yde for. En underviser fra Syddansk Universitet udtalte for nyligt i medierne, at det er en kærlighedserklæring at dumpe de studerende. Han udtalte i den forbindelse at kun ved at presse de studerende, fremmer man deres viden og dygtiggør dem.

[faktabox align=”right” header=” Signe Welander Sørensen”]

Formand, Borgerlige Studerende[/faktabox]

Det kan lyde hårdt, men vi er nødt til at huske, at vi går på et universitet. Det skal være hårdt, før det bliver godt. Det er vigtigt at tage ansvar for eget studie. At vi studerende tager vores studie seriøst, forpligter samtidigt universitetet til at tage de studerende seriøst. Ved at vi studerende bliver ved med at gøre universitetet opmærksom på vores ambitioner for studiernes rammer og presser dem lidt, opnår vi i fællesskab de bedste resultater. Det kan være svært at være uenig i, at et godt fagligt miljø, kvalitet i undervisningen og ordentlige rammer for faglig og social udvikling er iblandt nogle af de vigtigste faktorer og elementer, i den tid du er studerende. Ingen bedre end os studerede kan være med til at skabe dette. Den gode uddannelse og det gode uddannelsesforløb tror vi derfor på bliver opnået ved, at vi som studerende kommer til orde og bliver lyttet til. Brug din stemme til universitetsvalget og vær med til at sikre, at studerende får indflydelse på universitetet.

Igennem samarbejde imellem os studerende når vi langt, så vi beder dig om at stemme til universitetsvalget og give os muligheden for at tale de studerendes sag, der hvor det betyder noget.

Hos Borgerlige studerende vil vi, i samarbejde med Syddanske Studerende, kæmpe for dig og for vores studie. Vi vil arbejde for, at de studerende bliver hørt og respekteret. 

The following two tabs change content below.

Signe Welander Sørensen

Nyeste indlæg af Signe Welander Sørensen (se alle)