”Hvorfor skal jeg stemme til universitetsvalget?”, ”hvad betyder det for mig, hvem der sidder i universitetsbestyrelsen?” og ”hvorfor skulle jeg stille op til studienævnet, når de bare godkender dispensationer?”.

Det er bare nogle af de spørgsmål, man møder, når man opfordrer sine medstuderende til at stemme til universitetsvalget på Syddansk Universitet.

This is box title
Dette er en klumme skrevet af formanden for Syddanske Studerende, Peter Lykkegaard Hansen, op til universitetsvalget på SDU. Læs også klummen fra Borgerlige studerende.

At vælge repræsentanter til universitetets styrende organer virker da også både meget kedeligt og irrelevant for mit og dit almindelige liv som studerende på universitetet. Men intet kan dog være mere forkert. For valget på universitetet er det mest klare bevis på, at vi studerende har indflydelse på vores eget studieliv. Universitetsvalget handler helt kon- kret om, at vi studerende har magt over vores egen uddannelse og har mulighed for at sikre, at vi får den bedste af slagsen.

[faktabox align=”right” header=”Peter Lykkegaard Hansen”]

Formand, Syddanske Studerende

Syddanske Studerende er en fælles studenterforening ved Syddansk Universitet[/faktabox]

Det, vi lærer på universitetet, skal danne grundlaget for vores videre liv og karriere, og derfor er det så utroligt vigtigt, at vi studerende tør stille krav, både til os selv, men også til universitetet. At få den bedste uddannelse handler ikke alene om, at jeg som studerende arbejder hårdt og fokuseret.

Det handler også om, at rammerne omkring min uddannelse er de mest optimale. Er undervisningen planlagt, så den er vedkommende og relevant? Er der sammenhæng mellem pensum, eksamensform og fagets formål? Kan jeg få en ordentlig hjælp, når jeg har behov for det, såsom vejledning og hjælp til eksamenstilmelding?

Det er bare nogle af de ting, der er med til at afgøre, om jeg kan få den bedste uddannelse, men som jeg ikke kan ændre bare ved at stille højere krav til min egen studieaktivi- tet. Derimod kræver det, at man stiller krav til universitetet og er villig til at arbejde for at få ting gennemført. Det har vi studerende muligheden for gennem universitetsvalget.

Vi har en unik mulighed for at bestemme over vores egen uddannelse. Selvom universitetsbestyrelse og studienævn er langt væk fra ens travle hverdag som studerende, så er det ikke desto mindre igennem blandt andre de organer, at vi studerende har mulighed for at stille krav og gøre en forskel.

Vi studerende kan ikke forvente, at vi får serveret den bedste uddannelse på et sølvfad. Først og fremmest er det alene os studerende, der ved, hvordan vi oplever undervisningen og servicen på Syddansk Universitet. Og hvorfor skulle andre desuden interessere sig for, at vi studerende får den bedste uddannelse, hvis vi ikke selv gør det? Jeg vil have den bedste uddannelse, derfor bruger jeg min stemme til universitetsvalget for at sikre, at vi studerende har en stærk stemme i de styrende organer på Syddansk Universitet.

Hvis du også vil have den bedste uddannelse, så brug også din stemme. Stil også op som kandidat, når du får muligheden for det. Kun ved at vi stiller krav, engagerer os i sty- ringen af vores universitet og bruger vores indflydelse, kan vi sikre os, at vi får den bedste uddannelse. Til glæde for os selv og for hele samfundet.

This is box title
Dette er en klumme skrevet af formanden for Syddanske Studerende, Peter Lykkegaard Hansen, op til universitetsvalget på SDU. Læs i morgen klummen fra Borgerlige studerende
The following two tabs change content below.

Peter Lykkegaard, Formand for Syddanske Studerende

Nyeste indlæg af Peter Lykkegaard, Formand for Syddanske Studerende (se alle)