RUST kridter banen op og giver plads til, at både Syddanske Studerende og Borgerlige Studerende kan blive kampklar inden valget på Syddansk Universitet d. 20 til 21. november.

Fløjten lyder, og kampen afblæses overraskende tidligt. De er overraskende enige og overholder alle fairplay-reglerne om, hvordan der diskuteres egen og andres politik. Hverken formand for Syddanske Studerende, Peter Lykkegaard Hansen, eller formand for Borgerlige Studerende, Signe Welander, mener, at der er grund til at stå på hver sin banehalvdel.

[quotebox]Det interessante er, at vi har et rigtig godt samarbejde med Borgerlige Studerende. Det er som om, at når vi snakker om studenterpolitik, så er vi studerende enige om, hvor vi skal hen – på trods af ideologi.[/quotebox]

”Jeg tror ikke, der er noget mere skadeligt, end hvis man ser to studerende, der diskuterer imod hinanden. Så er det først, at universitetet siger, at hvis vi ikke selv ved, hvad vi egentlig gerne vil have, at de ændrer, så gør de det bare på deres måde,” forklarer Peter Lykkegaard Hansen og uddyber, at de på trods af uenigheder ikke kan se de store ideologiske forskelle.

Signe Welander, der også er kommunalbestyrelsesmedlem i Faaborg-Midtfyn Kommune, erkender, at der er tydelig forskel på, hvordan hun agerer i byrådet og som formand for Borgerlige Studerende. Hun mener, at det ikke handler om at trampe på hinanden her, men mere om at få formidlet budskabet om, at det er vigtigt at stemme.

”Værdipolitik og studenterpolitik er to vidt forskellige ting. Det. der gør den studenterpolitiske valgkamp interessant, er ikke gnidningerne mellem to fløje, for den er der måske i virkeligheden ikke.”

Og Peter Lykkegaard Hansen er enig.

”Det interessante er, at vi har et rigtig godt samarbejde med Borgerlige Studerende. Det er som om, at når vi snakker om studenterpolitik, så er vi studerende enige om, hvor vi skal hen – på trods af ideologi.”

Et valg der er svært at forstå

Begge organisationer erkender, at den store udfordring er, at valget kan virke forvirrende for den enkelte studerende, og de arbejder på at gøre det mere jordnært. Peter Lykkegaard Hansen blev formand for Syddanske Studerende i februar, og da var synligheden et af de første emner, de tog op.

”Vores udfordring er, at vi bruger meget tid på det her studenterpolitik, og vi synes, at det er rigtigt spændende, og vi får rigtig mange spændende resultater. Men vi er nok meget nørdede i vores jargon og vores begreber, hvor vi nogle gange kan tabe den studerende, som ikke er inde i sagerne.”

Per Lykkegaard Hansen, formand for Syddanske Studerende
Pressefoto

Signe Welander har også siden valget til formandsposten i foråret fokuseret på mere oplysning.

”Der er rigtig mange, der ikke ved, at der er universitetsvalg, at der er studenterrepræsentanter, og at du som studerende har indflydelse rent studenterpolitisk. Jeg tror, at før vi kommer over den barriere og får noget mere oplysning og viden omkring det, så er det bare et langt, sejt træk.”

Men hvem er Syddanske Studerende så?

”Jeg vil sige, at det er de studerendes fælles stemme på Syddansk Universitet. Vi dyrker meget tanken om et studenterfællesskab; at vi sammen kan ændre nogle ting, hvis vi arbejder sammen og bruger hinanden på tværs af studier, på tværs af årgange, på tværs af politiske forskelle – bruger hinanden til at sige, ’hvad kan vi gøre bedre’,” fortæller formand Peter Lykkegaard Hansen og forklarer mere konkret, hvordan organisationen er bygget op.

På nuværende tidspunkt består Syddanske Studerende af en bestyrelse på 11 medlemmer, hvoraf to sidder i universitetsbestyrelsen. Derudover er der 14 medlemmer i de forskellige akademiske råd og et utal af frivillige, som hjælper til med forskellige sociale aktiviteter, som for eksempel semesterstartsfest.

De to formænd er enige om mange af spillereglerne på universitetet, men Signe Welander fortæller om de borgerlige studerendes taktik.

”I virkeligheden går vi ind til opgaven rent studenterpolitisk med den overbevisning, at de studerende bare skal have en eller anden form for indflydelse, og så er det selvfølgelig med den borgerlige baggrund om, at der skal være noget kvalitet, personligt drive og at ens eget ansvar skal stråle igennem den måde, man går til studierne på. Så det handler lige så meget om, at folk skal stemme på os, hvis de selv har en borgerlig overbevisning, og at de kan stemme på en, der er lig dem, som så repræsenterer dem.”

Signe Welander, formand for Borgerlige studerende
Foto: Malte Lillelund Nørgaard

Borgerlige Studerende er et levn fra tidligere tiders studenterpolitik, hvor der var små politiske foreninger rundt på universitetet. De er oprindeligt en kombination af både konservative og liberale studerende, men i øjeblikket fungerer de liberale, som ikke er en del af en organisation, mest som sympatisører.

Bolden gives op

Peter Lykkegaard Hansen siger, at det er en udfordring at få de studerende til at engagere sig og til at indse, at de ting, som de er utilfredse med på universitetet, kan ændres.

[quotebox]Vil du have en indflydelse på, hvor din fremtid skal ligge, og hvilken kvalitet du skal have på dit universitet, så er man nødt til at gå op og stemme.[/quotebox]

”Der er mange studerende, som har en tilbagelænet holdning til hele universitetet, selv om universitetet er den uddannelsesinstans i Danmark, hvor vi studerende har allermest indflydelse. Også på skrift gennem lovtekst,” forklarer han og fortæller, at der i studienævnet sidder 50 procent studerende og 50 procent ansatte. I studienævnet træffes beslutninger om pensum, undervisnings- og eksamensform.

Signe Welander vil gerne gøre studenterpolitik til allemandseje, som alle kan forholde sig til, og som alle kan forstå og påvirke. Derfor påpeger hun også det vigtige i, at alle benytter sig af deres stemme, da det, ifølge hende, er et signal til ”de højere magter” om, at de studerende mener, at medindflydelsen er vigtig.

”Vil du have en indflydelse på, hvor din fremtid skal ligge, og hvilken kvalitet du skal have på dit universitet, så er man nødt til at gå op og stemme. Det er lidt svært at råbe folk op og sige, at det er vigtigt, hvis der kun er 11 procent, der stemmer. Så kan de jo trække kortet og spørge, hvorfor der så ikke er flere, der engagerer sig. Og det er et benhårdt argument at argumentere imod.”

Et års arbejde

Det kan til trods for forklaringerne være svært at forholde sig til, hvad det er, studenterorganisationer konkret beskæftiger sig med og kæmper for.

Peter Lykkegaard Hansen tror på, at de fleste studerende trods forskelle har samme præferencer, når det gælder universitetet. De vil have ordentlig undervisning, ordentlige faciliteter og et ordentligt socialt miljø. Derfor siger han, at det, for Syddanske Studerende det seneste års tid, har handlet om at understøtte de foreninger, som er med til at skabe relationerne mellem de forskellige studier.

[quotebox]Vi er sådan set fælles om at ville gøre de her ting bedre. Og der er vi også fuldstændig på linje, når vi snakker i de grupper. Det er ikke sådan, at vi sidder og råber af hinanden – eller er fuldstændige uenige. Det er en rigtig god proces.[/quotebox]

”Jeg ved godt, at der er nogle, der vil sige: ’Hvad har jeg til fælles med nogle, der går på et helt andet studie og på et helt andet fakultet?’ Jeg tror, det handler meget om, at man sgu på en eller anden måde er i samme båd, og man har på mange måder de samme relationer.”

Og Peter Lykkegaard Hansen påpeger, at der helt konkret arbejdes på at gøre det nemmere at være studerende.

”Vi har sagt, at der er et generelt problem på universitetet, hvor man har svært ved at få de informationer, som man gerne vil have, og man bliver sendt rundt fra kontor til kontor. Der er nogle ting, som er rimelig træls, hvis man kan sige det på den måde. Og der kan man se, at der er nogle resultater, som man godt kan skabe for eksempel med den nye studenterservice.”

Syddanske Studerende og Borgerlige Studerende er begge med i projektgrupper, der løbende skal forbedre forholdene på universitetet.

”Vi er sådan set fælles om at ville gøre de her ting bedre. Og der er vi også fuldstændig på linje, når vi snakker i de grupper. Det er ikke sådan, at vi sidder og råber af hinanden – eller er fuldstændige uenige. Det er en rigtig god proces,” slutter Peter Lykkegaard Hansen.

Se den samlede liste over kandidater

 

The following two tabs change content below.

Anne Katrine Gregersen

Nyeste indlæg af Anne Katrine Gregersen (se alle)