De studerende har brug for nogen, der varetager deres interesser i studienævnet. Derfor ville Nicolai Holmgaard Schmidt ønske, at flere studerende blev engagerede.

”Jeg er aldrig blevet kontaktet af en studerende. Jeg har aldrig skullet tage noget op for nogen andre end mig selv. Og det er en skam,” siger Nicolai Holmgaard Schmidt i kantinen i Odense. Lige nu er han ude på universitet for at arbejde på sit speciale, men når han ikke gør det, sidder han i studienævnet for Historie, Klassiske Studier og Områdestudier.

Det er et spændende sted at sidde. Det er spændende at repræsentere de studerendes interesser.

Men Nicolai Holmgaard Schmidt synes, det virker som om, de andre studerende ikke aner, hvad de kan bruge studienævnet til. Og det er ærgerligt, synes han: ”Jeg er ikke i tvivl om, at der er flere, som sidder med en masse gode ideer. Vi vil meget gerne bruges. Det er derfor, vi er der.”

Hvert institut på Syddansk Universitet har et studienævn, hvor der sidder undervisere og studerende. Studienævnet godkender undervisningsplaner og sikrer, at kravene til eksamen stemmer overens med den undervisning, de studerende får. Desuden behandler studienævnet sager om studerende, som for eksempel ansøger om dispensation, hvis de vil tage orlov. De studerende på Syddansk Universitet vælger op til fem repræsentanter for et år ad gangen. Hvis en studerende vil have taget en sag op, kan de gå til deres repræsentant i studienævnet.

Ikke bare sminke

For nylig udstedte Syddansk Universitet en garanti om, at de studerende skal have minimum 12 timers undervisning om ugen. Nicolai Holmgaard Schmidt arbejder sammen med resten af studienævnet på at finde ud af, hvordan de studerende kan få mest muligt ud af de ekstra timer. Indtil videre har de talt om at indføre temadage, hvor de studerende går i dybden med et emne, eller instruktortimer, hvor de studerende kan bruge de redskaber, de har lært, i praksis.

Ikke at instituttet og fakultetet bare forsøger at undergrave de studerendes uddannelse, men der vil altid være en forskel, for de ser det helt naturligt fra deres eget synspunkt, hvor de studerende… jamen, de ser det fra deres virkelighed som studerende.

Det er reel undervisning, der kan blive skrevet ind i studieordningen, så de studerende ved, hvad de har krav på, mener Nicolai Holmgaard Schmidt. Syddansk Universitet og en række andre universiteter besluttede at indføre garantien, efter det i medierne var blevet fortalt, hvordan man på nogle studier havde få undervisningstimer. Nicolai Holmgaard Schmidt vil undgå, at de ekstra timer bliver sminket af studieordningen; noget der ser godt ud på papiret, men i virkeligheden ikke giver bedre undervisning.

Sminke kunne være uformelle vejledningstimer, som han har hørt blive foreslået. For når der står ”uformelle vejledningstimer” i studieordningen, ved de studerende ikke, hvad de har krav på.

Hvad er uformelle vejledningstimer? Er det, at du går op og får en kop kaffe med en underviser? Hvad er det, de skal vejlede om? Og hvorfor skal det være uformelt?

Uformelt er billigt, og det er en måde at få undervisningen til at se ud af mere, end det er, mener han.

”I teorien ser det ud af noget, men i praksis er det måske lidt mindre. Man kan sagtens få noget ud af en uformel vejledningstime, men det er ikke det samme som undervisning, som er skruet ind i det større forløb.”

De studerendes synsvinkel

Studienævnet kan arbejde for, at de studerende får bedre vilkår. Derfor mener Nicolai Holmgaard Schmidt, det er vigtigt, at der sidder studerende i studienævnet. De ved, hvordan det er at være studerende, og derfor kan de sikre, at studerendes interesser bliver varetaget.

”Ikke at instituttet og fakultetet bare forsøger at undergrave de studerendes uddannelse, men der vil altid være en forskel, for de ser det helt naturligt fra deres eget synspunkt, hvor de studerende… jamen, de ser det fra deres virkelighed som studerende.”

Nicolai Holmgaard Schmidt har været medlem af studienævnet for Historie, Klassiske Studier og Områdestudier i et år. Tidligere på sin kandidat var han i praktik, og det betød, at han kom til at afvige fra det normale studieforløb. Da han begyndte at læse på universitetet igen, skulle han lave ansøgninger om dispensation til studienævnet for at fortsætte med fagene. Derfor blev han nysgerrig efter at finde ud af, hvad studienævnet egentlig laver, og da han fik at vide, at der ville komme to ledige pladser, besluttede han sig for at prøve at stille op.

Gennem det sidste år har det overrasket ham, hvor meget magt de studerende egentlig har.

”Det her med 12 timer om ugen, at vi har enormt meget indflydelse på, hvad de 12 timer i ugen så skal være,” siger Nicolai Holmgaard Schmidt, ”det er ikke bare noget, ledelsen beslutter. Det bliver sendt til høring i studienævnet, og her sidder der studerende, som kan sige; ’Vi vil have den her type undervisning. Vi vil ikke have det der, fordi det kan vi ikke bruge til noget’,” siger han og banker tre gange i bordet foran sig.

Nicolai Holmgaard Schmidt stiller ikke op igen i år. Han er i gang med sit speciale, og han håber, at han er færdig til februar.

”Ellers så havde jeg stillet op igen. Det er et spændende sted at sidde. Det er spændende at repræsentere det studerendes interesser.”

 

The following two tabs change content below.

Nina Aagaard

Nyeste indlæg af Nina Aagaard (se alle)