Antallet af dine medstuderende er fordoblet på blot fem år. Det har skabt pladsproblemer. RUST afdækker, hvorfor man ikke kom problemet i forkøbet, og hvilke konsekvenser det kan få for de studerende.

Mandag den 3. september 2012. Godt 4.600 elever sætter for første gang deres fødder på Campus Odense. Men der er et problem: Der er ikke plads til dem alle sammen. De nye historiestuderende sidder i de første fjorten dage på plastikstole i en idrætshal. Journaliststuderende sidder på gulvet og i vindueskarme, mens jurastuderende bliver kørt til Odense Congress Center i busser og taxaer. Der er simpelthen ikke lfokaler nok.

Søren Hviid Pedersen, lektor på Institut for Statskundskab ved Syddansk Universitet og forelæser i faget Komparativ Politik på Journalistik, er rystet over situationen.

”Lokalerne er for små. De studerende sidder på gulvet, der er ikke borde nok, og der er ulideligt varmt i lokalerne. Det er simpelthen urimeligt overfor de studerende, og jeg vil mene, at det problem skal løses hurtigst muligt.”

På de sidste fem år er optagelsestallet på Syddansk Universitet mere end fordoblet. Udviklingen har ikke været mulig at forudse, fortæller rektor ved Syddansk Universitet, Jens Oddershede. Selvom der har været øget optagelsestal, mener han ikke, at der er optaget for mange.

Når der optages mange nye studerende, så bliver der på et tidspunkt pladsmangel. Vi kunne selvfølgelig afvise studerende, men på den anden side tror jeg, at de, der får tilbudt en studieplads, er glade for den.

SDU HAR VOKSEVÆRK

Syddansk Universitet har allerede iværksat projektet ”SDU har vokseværk”, men det voksende optag har gjort det nødvendigt at udvide byggeprojektet yderligere, fortæller Jens Oddershede. Universitetsbiblioteket bliver lavet til undervisningslokaler, der kan rumme mellem 100 og 200 studerende. Derudover bliver byg- geafsnit 38, den nye bygning ved indgang K, ”klonet”. Et tiltag der ligger udover det allerede eksisterende byggeprojekt.

Booking af eksterne lokaler bliver også en del af næste års dagsorden, siger Jens Oddershede. Per Grau Møller, lektor på Institut for Historie, mener dog, man skal passe på med at flytte de studerende væk fra campus.

”Det er uheldigt for alle parter. De studerende skal transporteres i busser, hvilket er dyrt. Ved introkurserne kan det give problemer, når man nu ønsker at skabe en tilknytning for de studerende til campus,” mener han.

OPTÆLLINGER VISER TOMME LOKALER

Siden studiestart har ledelsen foretaget optællinger, hvor de har undersøgt, om lokalerne udnyttes optimalt. Sidste år viste statistikkerne, at 10 procent af lokalerne stod tomme i løbet af ugen. I år vurderer servicechef ved Serviceområdet på Syddansk Universitet, Leif Jensen, at der er mellem 40 til 50 procent spild i brugen af lokaler. Enten er der for få mennesker i lokalerne, eller så står lokalet simpelthen tomt. Og her ligger kernen i problemet ifølge rektor.

”Det handler i lige så høj grad om optimal udnyttelse som mangel på lokaler,” forklarer rektor Jens Oddershede.

Han fortæller, at problemet opstår, når undervisere glemmer at afmelde ubrugte lokaler, men også at der bliver booket store lokaler til mindre hold. Peter Lykkegaard Hansen fra Syddanske Studerende har også bemærket, at lokalerne ikke bliver benyttet hele dagen.

Der er ingen undskyldning for ikke at møde op. Jeg er også på universitet fra 8 til 18. Hvis rektor kan, så kan de studerende også. Velkommen til den virkelig verden.

”Vi ser, at der er tidspunkter på dagen, hvor gangene på universitetet er næsten tomme. Konklusionen må være, at institutterne booker lokaler med samme interesser og undgår timer i tidsrummene 8-10 og 16-18,” siger Peter Lykkegaard Hansen.

Og det er der en grund til, mener Per Grau Møller. ”Det er jo ikke optimalt, hvis alle bliver tvunget til at undervise fra 8 til 10. Nogle er B-mennesker, og de ville have det meget svært ved at undervise der.”

”VELKOMMEN TIL DEN VIRKELIGE VERDEN”

Både studerende og undervisere skal dog indstille sig på at kunne have undervisning fra klokken 8 om morgenen til klokken 18, mandag til fredag. Det er en personalepolitik, der skal sørge for, at lokalerne bliver udnyttet optimalt. Selvom det kan være hårdt for den studerende at være på universitetet i ti timer flere dage i træk, er der ikke udsigter til at ændre politikken.

”Der er ingen undskyldning for ikke at møde op. Jeg er også på universitet fra 8 til 18. Hvis rektor kan, så kan de studerende også. Velkommen til den virkelig verden,” siger Jens Oddershede.

Syddanske Studerende er som udgangspunkt mod undervisning fra 8 til 18. Deres bekymring er, at der ikke er balance i skemaerne, så de studerende skal være på universitet hele dagen på grund af alt for mange mellemtimer. De understreger dog, at det vigtigste er, at de studerende modtager god undervisning i gode lokaler med plads til alle.

Men som især jurastuderende har oplevet, kan man også risikere, at undervisningen forsætter helt til klokken 19. Ifølge rektor er det en løsning, man må leve med. Ledelsens ambition er, at lokalerne skal udnyttes fra 8 til 18, men undervisning efter klokken 18 forbydes ikke. Det er bedre at have undervisning til klokken 19 end at sidde på lårene af hinanden, mener ledelsen.

[quotebox]Vi erkender, at vi ikke har været gode nok til at følge op på problemet. Men vi har fra ledelsens side fået at vide, at der ikke har været de store problemer. Og uden konkrete eksempler fra de studerende er det svært at vide, at problemet eksisterer.[/quotebox]

Peter Lykkegaard Hansen mener dog ikke, at de studerende bør være på universitet efter klokken 18. ”At skulle have timer så sent er dybt kritisabelt, og jeg mener ikke, det er nødvendigt på grund af det lokalespild, som vi oplever,” fortæller han.

Peter Lykkegaard Hansen understreger, at timer efter klokken 18 altid skal være aftalt i enighed mellem de studerende og undervisere.

LOKALEROKERING

Som resultat af optællingerne er semesterets første måneder brugt på at få afstemt holdstørrelser med lokalernes kapacitet. Flere hold har fået nye lokaler, der svarer til holddeltagerne. Ambitionen er, at alle skal have en stol at sidde på fra slutningen af oktober.

”Hvis problemet ikke er løst til efter efterårsferien (fra uge 43, red.), er jeg ikke tilfreds. Så vil jeg personligt gøre noget ved problemet,” proklamerer Jens Oddershede.

At lokalerne ikke bliver brugt ideelt er dog ikke det eneste problem. De studerende skal råbe højt og komme med respons, mener både rektor og Peter Lykkegaard Hansen. Tilbagemeldingen fra optællingen viser, at der stort set ikke er et problem med pladsmangel, men stadig findes der flere eksempler på, at de studerende har siddet i for små lokaler.

For Jens Oddershede er de eksempler ikke tidligere blevet præsenteret. Samme udmelding kommer fra Syddansk Studerende, og de er derfor kede af at høre, at problemet findes:

”Vi erkender, at vi ikke har været gode nok til at følge op på problemet. Men vi har fra ledelsens side fået at vide, at der ikke har været de store problemer. Og uden konkrete eksempler fra de studerende er det svært at vide, at problemet eksisterer,” udtaler Peter Lykkegaard Hansen.

Han understrenger derfor vigtigheden i, at de studerende bruger studenterorganisationerne som talerør. Både ved at henvende sig hvis man har problemer på studiet, men i lige så høj grad i at engagere sig. Han opfordrer til, at hvis man oplever problemer, der ikke bliver løst, er det vigtigt at deltage i valget. Et sådant engagement opfordrer rektor også til.

[boxheader header=INFO]Rektor Jens Oddershede inviterer til, at man som studerende kontakter ham, hvis man fortsat oplever pladsmangel på Syddansk Universitet. Vi sender hermed opfordringen videre. Rektoratet kan kontaktes på telefon 6550 1030.

[/boxheader]

The following two tabs change content below.

Ann-Sofie Guldbæk Rasmussen

Nyeste indlæg af Ann-Sofie Guldbæk Rasmussen (se alle)