Københavnere starter på Syddansk Universitet, men flytter hjem så hurtigt de kan. Det dræner studiemiljøet.

Studerende er på vej ud af Syddansk Universitet, allerede inden de starter. RUST har foretaget en rundringning til otte studievejledere på Københavns Universitet. Fælles for de otte er, at de er tilknyttet studier, hvor man skal have et højt gennemsnit for at komme ind. Studievejlederne har alle prøvet at blive ringet op af studerende fra Syddansk Universitet, der spørger til mulighederne for at blive overflyttet til København.

”Der er mange, der ringer omkring studiestart. Det er typisk folk, som kommer fra København, men som er kommet ind i Odense eller Århus, fordi der er lavere snit. De vil gerne tilbage til deres familie, venner og omgangskreds og ringer for at høre, hvornår de kan flytte tilbage,” fortæller Anine Skibsted, der er studievejleder på medicin på Københavns Universitet.

[quotebox]De studerende bliver ikke længe nok på studiet til at bygge noget varigt op, og det skader studiemiljøet.[/quotebox]

Der findes ikke nogen præcise tal for, hvor ofte studievejlederne modtager henvendelser. På medicin kommer henvendelserne i bølger, men Anine Skibsted vurderer, at studerende fra andre universiteter ringer om overflytning et par gange om måneden. Medicinstuderende kan dog ikke flytte til et andet universitet under deres bachelor, men kan vælge at tage deres kandidat et andet sted.

Spild at slå tiden ihjel

Rune Mastrup Lauridsen, der er studievejleder på Syddansk Universitet, genkender billedet: ”Der er mange københavnere, som ikke har kunnet komme ind i København, som starter her, men gerne vil tilbage hurtigst muligt. Det er en helt klar tendens, de store byer trækker jo.”

”Halvdelen er allerede mentalt på vej ud af SDU.”

På visse studier drejer det sig om mere end en tredjedel af de studerende, vurderer han. Det er primært på humaniorastudier, hvor det er svært at komme ind på Københavns Universitet, men nemt at komme ind på Syddansk Universitet. Et eksempel er litteraturvidenskab, hvor det kræver et snit på 10,5 at komme ind i København, men 5,7 i Odense.

I 2010 ændrede Undervisningsministeriet adgangsbekendtgørelsen. For at blive overflyttet skulle man tidligere have bestået, hvad der svarer til første år på sit eget universitet. Nu skal man have bestået det, der svarer til første år på det universitet, man vil flytte til. Studierne er aldrig helt ens bygget op. Derfor er det i praksis næsten umuligt at flytte, før man har gjort andet år færdigt.

Vi taler om forskellen på bare at tænke tiden på SDU som noget skidt, man er blevet tvunget til, og på at tænke: Nu er jeg her, og så giver jeg den en skalle.

Når de studerende opdager det, bliver de skuffede, fortæller Rune Mastrup Lauridsen. Derfor har studievejledningen de sidste to år holdt møde for pendlere på humaniorastudier, hvor det er svært at komme ind på Københavns Universitet. Cirka en tredjedel af de studerende på studierne blev indkaldt, og omkring 50 dukkede op.

På møderne fortæller Rune Mastrup Lauridsen de studerende om reglerne for overflytning. De diskuterer, hvordan man kan engagere sig i Syddansk Universitet, i den tid man alligevel går der. ”Vi taler om forskellen på bare at tænke tiden på SDU som noget skidt, man er blevet tvunget til, og på at tænke: Nu er jeg her, og så giver jeg den en skalle. Jeg synes, det er spild af deres krudt, at de render rundt her og kun prøver at slå tiden ihjel.”

Studerende fra andre universiteter ringer også til Syddansk Universitet for at høre om mulighederne for at blive flyttet over. Men ifølge Rune Mastrup Lauridsen er det typisk, fordi Syddansk Universitet udbyder et fag, de gerne vil have, eller fordi opbygningen af studiet tiltaler dem.

På vej ud

Et af de studier, hvor pendlerne bliver inviteret til mødet, er religionsstudier. I år skulle man have et snit på 7,8 for at komme ind på Københavns Universitet. Syddansk optog alle.

Mellem en fjerdedel og en tredjedel af de religionsstuderende pendler fra København, vurderer Amalie Sloth Christensen, der er faglig vejleder på religionsstudier på Syddansk Universitet. Hun fortæller, at en del søger ind på Syddansk, fordi de blev afvist i København, og når de er færdige med de første to år, vælger mange at tage deres tilvalg på Københavns Universitet.

Der er en tendens til, at man tager religionsstudier (de først to år, red.) på Syddansk, og så flytter man over på Københavns Universitet til tilvalg.

Også mange studerende på litteraturvidenskab bliver boende i København. Der er dårligt fremmøde og manglende initiativ, fortæller Stine Illum Grabetz, der er faglig vejleder på litteraturvidenskab

”Halvdelen er allerede mentalt på vej ud af SDU.”

De studerende på litteraturvidenskab skal bygge et studiemiljø op igen og igen, mener hun. På første år skal de vænne sig til at gå på universitetet, så først på andet år har de overskud til at engagere sig i studiemiljøet. Og på tredje år er de flyttet væk igen. De studerende bliver ikke længe nok på studiet til at bygge noget varigt op, og det skader studiemiljøet, siger Stine Illum Grabetz.

”Det er et kæmpe problem, men jeg ved ikke, hvad man skal gøre. Jeg synes bare, det er virkelig ærgerligt.”

The following two tabs change content below.

Nina Aagaard

Nyeste indlæg af Nina Aagaard (se alle)