På skrivemaskine skrev Folkebladet i 1971 deres første dagseddel. Den skulle udkomme dagligt, og i dag er den baggrund for studentermagasinet RUST. Formatet er forandret, men meningen og hensigten er meget genkendelig.

”Det var blot informationer fra dag til dag. Det var noget, der hed Folkebladet, som de studerende udgav. Det er helt tilbage der fra, at det hele startede”, fortæller Leif Jensen, mens han leder efter gamle udgivelser i arkiverne. Han er chef for Serviceområdet, der i dag har det overordnede ansvar for Syddansk Universitets studentermagasin.

I 1970’erne læste knap 3000 studerende på Odense Universitet. Leif Jensen var én af dem, og han erindrer fællesskabet: “Der var en følelse af, at man kendte hinanden, og man kendte til, hvad der foregik”. Det var også hensigten ifølge tidligere studerende John Steen Thomsen, der på den første af dagssedlerne fra Folkebladet formulerede:

”Meningen er klar nok: en direkte og bedre information om, hvad der foregår her på stedet. I morgen bliver det mere fyldigt, kvalitativt og kvantitativt, dette er nemlig et blad, som du er med til at lave”.

Det var informationer med skiftende karakter af vigtighed, og redaktionen bestod af John Steen Thomsen og dem, der mødte op til det daglige redaktionsmøde. De havde en overordnet plan:

”Herfra rådet skal vi aktivere diverse pampere og andre rådsmedlemmer, og det skal nok gå. For at få skub i tingene vil det være en god idé, tror jeg, at der stilles spørgsmål om de sager, som kræver behandling. Så vil vi prøve at indhente et svar eller forklare, hvorfor et sådan ikke kan gives.”

Studenterpolitisk journalistik

Det var ikke uvant, at der på dagsedlerne stod informationer om aktioner og studenterpolitiske begivenheder. Mange af de aktive aktører bag bladet var også de mest synlige under disse happenings. Leif Jensen konkluderer, at RUST i dag er meget mere politisk neutralt, og han husker en årsfest, hvor Dronning Ingrid var inviteret:

”Der var en happening, og jeg tror, at det var i forbindelse med nogle besparelser på uddannelsesområdet. De kom gående ned ad trappen, klædt i sort, med en kiste og knaldede den ned lige foran dronningen. Det gav et gip i hende, men der skete ikke noget. Det kom nok bare lidt bag på hende.”

Reglerne for bladet var få, og frem til 2006 var de skiftende journalistiske udgivelser også udelukkende skabt af studerende og den dengang selvejende institution Studenterbutikken. Da den økonomiske krise kunne mærkes på Syddansk Universitet, blev driften af Studenterbutikken og dermed også RUST underlagt fællesområderne. Det betød, at de fik det overordnede ansvar for ansættelse af redaktion, layouter og annoncesælgerer. Og det var ikke let.

”Vi havde stort set et kæmpe underskud på bladene. Jeg tror, at vi solgte for 10.000 kroner per blad, men trykomkostninger og lønninger gav et stort minus.”

Leif Jensen synes, at det havde sin berettigelse at beholde bladet, og den økonomiske situation er i dag også vendt.

Ytringsfrihed for alle

Et frit studentermagasin er vigtigt, mener Leif Jensen.

”Det er jo jeres mulighed for at kommentere tingenes tilstand og være kritiske i forhold til, hvordan huset griber tingene an. Det er jo ikke altid, må vi erkende, at man har antaget den studerendes vinkel på en given problemstilling.”

Vi har overhovedet ingen censur. Det har vi talt om tit. Vi må tage de tørre tæsk, som vi fortjener.

I RUST-lokalet graver han et par blade frem fra stakke, som ikke er blevet bladret igennem i flere år. I 2001 var der utilfredshed med manglende førstehjælpskurser på Syddansk Universitet, i 2004 diskuterede de studerende børnepasningsmuligheder i undervisningstimerne og i 2006 deres egne bestyrelsesmedlemmer. Alt dette er blevet gjort, uden at ledelsen har blandet sig.

Ligeledes har der på Aarhus Universitet været debat om ytrings- og redaktionsfrihed. Senest er man gået i dialog om fremtidens kommunikation på grund af et åbent brev med studenterorganisationen Frit Forum, Studenterrådet og Studenterlauget som afsender. Grupper af studerende og medarbejderer har siden april afholdt møder for at finde ud af, hvordan avisen UNIvers skal se ud. Studenterrådets formand, Thea Puggard Frederiksen, siger selv til universitetets egen avis, at UNIvers skal kunne være en uafhængig universitetsavis, der kan levere dybdeborende journalistik, og hvor redaktionen har det sidste ord.

På Syddansk Universitet fremhæver Leif Jensen også, at de i ledelsen ikke skal bestemme, hvad der bliver skrevet. Der blev ikke redigeret i Folkebladets dagseddel i 1971 og heller ikke i RUST i 2012.

”Vi har overhovedet ingen censur. Det har vi talt om tit. Vi må tage de tørre tæsk, som vi fortjener. Det har været vigtigt fra førstedagen. Det er min klare holdning, vi skal overhovedet ikke blande os i, hvad I skriver.”

[faktabox align=”left/right” header=Studiemagasiner på SDU]

  • Flere forskellige fakulteter på Syddansk Universitet har deres eget studiefaglige magasin
  • Før RUST havde de studerende på SDU Gyden
  • Det første eksemplar af Gyden er fra 1986 og det sidste fra 1997
 [/faktabox]

 

The following two tabs change content below.

Anne Katrine Gregersen

Nyeste indlæg af Anne Katrine Gregersen (se alle)