Alle landets universiteter oplevede øget interesse fra ansøgerne i år. Dog lagde Aalborg Universitet og Syddansk Universitet sig forrest i feltet med en stigning på henholdsvis 17 og 16 procent, sammenlignet med 2011.

De to universiteter har ellers traditionelt set stået i skyggen af mere populære studiebyer som Aarhus og København.

Studiechef Per Christian Andersen fra Syddansk Universitet glæder sig over dette års ansøgertal. De er et udtryk for, at Odense og Aalborg efterhånden er blevet reelle alternativer til de øvrige universiteter, mener han.

”Der er givetvis også nogen, der har valgt Aalborg og SDU til, fordi de måske ikke har så gode chancer for at komme ind i København. Men de er også begyndt at vælge os som første prioritet, og det er jo lidt nyt”, siger studiechefen.

”Førhen kunne det godt være, at de valgte os som femte prioritet og sagde, ’okay, hvis de fire første ønsker, jeg har, ikke bliver til noget, så kan jeg da altid have Odense som en back up’. Men det er ikke det, vi oplever i år”, tilføjer han.

Formand for Rektorkollegiet og rektor på SDU, Jens Oddershede, er enig. Udover at udgøre et alternativ til storbyuniversiteterne mener Jens Oddershede desuden, at provinsuniversiteterne tiltrækker en ny gruppe af ansøgere, som tidligere ikke ville have søgt ind på et universitet. Det er en anden del af forklaringen på den voldsomme stigning.

”Vi får flere studerende fra miljøer, som tidligere ikke sendte deres unge til universitetet. Man kan også sige det på en anden måde; der er mere talentmasse at tage af i Syddanmark og Nordjylland end for eksempel i hovedstaden, for der er jo en meget større frekvens af unge, som går på universitetet”, siger Jens Oddershede.

Pas på med overfortolkning

Blandt universitetsuddannelserne har især de mere erhvervsrettede uddannelser fået procentmæssigt langt flere ansøgere end sidste år. Samfundsvidenskab, naturvidenskab og ingeniøruddannelserne ser ud til at have hittet blandt ansøgerne.

Erhvervslivet har hungret efter flere ingeniører, og det ser ud til, at virksomhedernes bønner er blevet hørt blandt de studiesøgende. På landsplan har 12 procent flere søgt ind på civilingeniøruddannelsen sammenlignet med 2011.

Professor ved Institut for læring og filosofi ved Aalborg Universitet, Palle Rasmussen, advarer dog mod at overfortolke tallene. Han fremhæver i stedet den langsigtede tendens, som er, at humaniora og sundhedsvidenskab tiltrækker flest ansøgere.

”For at sætte det i relief kan man sige, at de 13 procents fremgang for de tekniske uddannelser på universiteterne dækker over cirka 250-300 mennesker. Fremgangen på humaniora er 400 mennesker, men det er så kun 6 procent, fordi humaniora er så meget større i forvejen”, forklarer Palle Rasmussen og konkluderer:

”Der er jo ingen tvivl om, at der stadig vil være et behov for folk med en højere teknisk uddannelse og højere naturvidenskabelig uddannelse og så videre, men når man ser på uddannelsesmønsteret på arbejdsmarkedet, så fylder folk, som ikke har den type kompetencer vældig meget”.

[faktabox header=”Ansøgning til universiteterne i 2012″]

  • Aalborg Universitet: 12.111 (17 procent)
  • Syddansk Universitet: 15.857 (16 procent)
  • IT-Universitetet: 1.083 (19 procent)
  • Aarhus Universitet: 23.813 (4 procent)
  • Roskilde Universitetscenter: 5.596 (5 procent)
  • Københavns Universitet: 27.889 (2 procent)
  • Copenhagen Business School: 14.019 (4 procent)
  • Danmarks Tekniske Universitet: 4.539 (5 procent)
*Parentesen angiver den procentvise stigning i forhold til søgningen i 2011
Kilde: Den Koordinerede Tilmelding

[/faktabox]

The following two tabs change content below.

Sebastian Abrahamsen

Nyeste indlæg af Sebastian Abrahamsen (se alle)