Studiestarten kan være nervøs, hård og fuld af bekymringer, men for de fleste er det en god oplevelse. Og så er det med at huske på, at der er flere som en selv. Og at der er nogen at tale med.

Hvor hurtigt kan man fortære en hindbærroulade?

Svaret fik du måske på din rustur. Hvis du altså var af sted. Men udover det aflange stykke bagværk fik du også et indblik i studiet, dine nye studiekammerater, og det liv du skal føre de næste par år.

Det var måske lidt nervøst, måske kendte du slet ingen, eller måske havde du allerede mødt nogen på et højskoleophold forinden, og måske drak du dig så fuld den første aften, at du stadig nu er lidt pinligt berørt over din optræden på rusturen.

Ikke alle finder deres bedste ven på rusturen, og nogen har måske ikke fået så meget ud af turen andet end lidt praktisk information om studiet, et par hyggelige dage og en slem omgang hovedpine. Alligevel er studiestarten – og rusturen vigtig. Men det nye liv på universitetet er også andet end importerede dåseøl og langtidsholdbare hvedemelsprodukter.

Du er velkommen

Fra Syddansk Universitets side bliver der lagt en hel del arbejde i opstartsugerne. Rusturen er underlagt regler, således at der også bliver lagt vægt på det faglige. Du har fået et velkomstbrev, der fortæller dig om institutionen og de forskellige muligheder, der er her, og sidste år blev der tildelt ekstra ressourcer, så de studerende kommer i centrum. Det sidste kommer vi tilbage til senere.

[quotebox]Særligt på de små studier er det jo heller ikke sikkert, man finder nogen, man klikker med, og så er det essentielt, at der er mulighed for at skabe noget socialt ad andre veje[/quotebox]

Når alle de praktiske ting er overstået, når du har fået dit skema, din SU, dit studiekort og dit log-in til netværket, kan du gå i gang med at studere. Men selvom det lyder kedeligt med plastickort og studiemail, er det vigtigt, forsikrer Per Christian Andersen, studiechef på Syddansk Universitet. For det er med til, at man føler sig hjemme.

”Vi vil jo gerne have, at de studerende får det indtryk, at de er velkomne. At vi er glade for at se dem. Vi vil gerne have, at de studerende føler, at vi gør det, vi siger; møder dem i øjenhøjde og tager dem alvorligt”.

Alt dette bliver der lagt tryk på af studiechefen, for den positive studiestart er nemlig ”rigtig, rigtig vigtig”.

”Jeg skal til eksamen, og alle har læst. Undtagen mig”

Selvom den positive studiestart er ønskværdig for alle studerende, er det ikke alle, der lige problemfrit kommer igennem det første stykke tid som ny på universitetet. Per Christian Andersen nævner selv, at mange i opstartsforløbet bliver i tvivl om, de nu har valgt det rigtige.

Studerende med den slags og lignende bekymringer kan få hjælp hos VejledningsCentret. Her er man godt forberedt, for vejlederne oplever, at der er mange lighedstræk mellem de studerende og de problemer, de slås med.

Det er først hen i efteråret, at der bliver rigtig travlt hos vejledningsgruppen. Her har den første eufori typisk lagt sig, eksamenerne nærmer sig med hastige skridt, og virkeligheden indfinder sig så småt. Så når dagene bliver kortere, spreder usikkerheden sig hos de studerende, men det er ikke altid, at de selv kan forklare, hvad der er galt.

”De har tit svært ved at sætte ord på det. Men det bunder tit i usikkerhed. Vi hører tit den der, ’Jeg skal til eksamen lige om lidt, og jeg har ikke læst noget som helst. Men alle de andre, de har sikkert læst det hele’”, fortæller Rune Mastrup, studievejleder hos Vejledningscentret.

[faktabox header=”Støtte og vejledning”]

  • SPS-vejlederne: Vejledning til dig der har en permanent fysisk eller psykisk lidelse. Kan kontaktes på 6550 18 00 eller på sps@sdu.dk
  • Vejledningscentret: Vejledning til dig, der vil have besvaret studierelaterede spørgsmål. Åbent alle hverdage fra 10-14. Kan kontaktes på 6550 1052 eller på vejledning@sdu.dk
  • Studenterrådgivningen: Vejledning til dig, der er i tvivl, om du har valgt det rette studie. Åbent mandag til torsdag fra 9-15, fredag 9-13. Kan kontaktes på 7026 7500 eller på odn@srg.dk
  • De faglige vejledere: Vejledning til dig, der har spørgsmål vedrørende det faglige indhold på dit eget studie. De enkelte faglige vejledere og deres træffetid kan findes på de enkelte studiers hjemmesider.

[/faktabox]

Acceptér ensomheden

Overgangen fra gymnasiet, handelsskole eller et sabbatår kan i det hele taget godt være lidt svær. Én ting er, at man skal vænne sig til at gå til forelæsninger og have et mere ustruktureret skoleforløb, end man er vant til. En anden ting er, at man må se i øjnene, at man ikke længere er den eneste, der er skarp til tredjegradsligninger, antik filosofi og det periodiske system.

”Pludselig finder man ud af, at man er en del af massen og det der ”wake-up call”, det er hårdt. Man var vant til, at man var den, der var dygtig bogligt, men nu er man så ikke den eneste. Så spørger de jo sig selv, ’hvem er jeg så’”?, siger Trine Fenger, der er Rune Mastrups kollega i vejledningscentret.

Vejlederne lytter, men en god social kontakt med ens medstuderende er af afgørende betydning for de fleste. Rune Mastrup og Trine Fenger opfordrer til, at man taler med de andre om ens bekymringer, for ofte er man ikke den eneste, der har nogle vanskeligheder på studiet. Og så er det måske ikke så farligt at omfavne usikkerheden.

”Det er også noget med at acceptere, at der lige går et par uger eller en måned, hvor man ikke har styr på det. Ikke har styr på byen og vennerne. Så en vis grad af ensomhed og afsavn, det skal man acceptere, opfatte som noget naturligt, og noget som man ikke behøver være bange for”, siger Rune Mastrup.

De studerende i centrum

Sidste år besluttede Syddansk Universitet at afsætte 35 millioner til at styrke uddannelserne og studiemiljøet. Herigennem fødtes projektet ”De Studerende i Centrum”. Der skal fokuseres på det studerendes trivsel og på at styrke deres tilhørsforhold til institutionen.

[quotebox]Vi har en meget stor opgave i at integrere og understøtte, men de studerende har også et ansvar[/quotebox]

Formand for Syddanske Studerende, Peter Lykkegaard Hansen, håber, at nogle af pengene bliver øremærket til at styrke foreningslivet, for hvis studiestarten udelukkende er baseret på rusturen, bliver ikke alle tilgodeset.

”De nye studerende skal have et slægtskab med universitetet. Det kan man skabe igennem foreningslivet, på tværs af studierne. Særligt på de små studier er det jo heller ikke sikkert, man finder nogen, man klikker med, og så er det essentielt, at der er mulighed for at skabe noget socialt ad andre veje”.

Syddanske Studerende er i tæt dialog med universitetet om fordelingen af midlerne, og indtil videre føler de, at de er lydhøre. Universitetet bakker op om at skabe et tættere bånd til foreningslivet og opfordrer til, at man eksempelvis deltager i film- eller skakklubben.

”Vi har en meget stor opgave i at integrere og understøtte, men de studerende har også et ansvar”, siger rektor ved Syddansk Universitet, Jens Oddershede.

Og så var der lige det med rouladen. På min egen rustur fik jeg den ned på 12 sekunder.

The following two tabs change content below.

Christian Birk

Nyeste indlæg af Christian Birk (se alle)